Ճամփորդություն Երևանի պատմության թանգարան

Ճամփորդության օրը- Հոկտեմբերի 20

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանի սովորողներ

Ուսումնական ճամփորդություն՝ Երևանի պատմության թանգարան

Խնդիրներն ու նպատակները՝ զարգացնել սովորողների բանավոր խոսքը, լայնացնել մտահորիզոնը, ձևավորել քաղաքացիական մտածելակերպ:

Ընթացքը

Ճամփորդության մասնակից սովորողները ծանոթանում են մայրաքաղաքի պատմությանը, փողոցնեին, շենքներին և պատմական հուշարձաններին:

Արդյունքում՝ ունենում ենք տեսանյութեր, ռադիոնյութեր, տեքստային պատումներ, ֆոտոշարեր:

Երկրներ

Երկիրը որևէ ազգի կամ ազգերի կողմից բնակեցված տարածք է, որը հարևան երկրներից սահմանազատվում է պետական սահմանով: Աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա ներկայումս հաշվվում է մոտ 250 երկիր, որոնցից 193-ը ինքնիշխան պետություններ են: Կան նաև այլ կարգավիճակ ունեցող երկրներ (գաղութային, ինքնահռչակ, փաստացի անկախ և այլն): Ինքնիշխան են համարվում քաղաքականապես անկախ երկրները, որոնք ինքնուրույն են իրենց ներքին և արտաքին գործերում, կարող են ընդունել օրենքներ, թողարկել դրամ, կնքել պայմանագրեր և այլն:
Երկրները միմյանցից տարբերվում են տարածքի մեծությամբ, բնակչության թվով, տնտեսաաշխարհագրական և քաղաքաաշխարհագրական դիրքով, պետական կարգով ու վարչատարածքային կառուցվածքով և, որ ամենակարևորն է, սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակով:
Տարածքի մեծությունն էական դեր է խաղում երկրի տնտեսական հզորության գործում: Ըստ տարածքի մեծության՝ առանձնացնում են խոշորագույն, խոշոր, միջին, փոքր և շատ փոքր երկրներ: Աշխարհում առանձնանում են 7 խոշորագույն երկրներ (Ռուսաստանի Դաշնություն, Կանադա, Չինաստան, ԱՄՆ, Բրազիլիա, Ավստրալիա, Հնդկաստան), որոնցից յուրաքանչյուրն զբաղեցնում է 3 մլն կմ2-ից ավելի տարածք: Այս երկրները միասին զբաղեցնում են երկրագնդի բնակելի տարածքի կեսը: Մեծ խումբ են կազմում խոշոր երկրները (1–3 մլն կմ2 տարածք): Դրանք 20-ն են (Արգենտինա, Ղազախստան, Սուդան, Ալժիր և այլն): Թվով ամենաշատը, մոտ 80, միջին մեծության երկրներն են (100 հզ. – 1 մլն կմ2 տարածք): Քիչ չեն նաև փոքր երկրները (10–100 հզ. կմ2 տարածք): Շատ փոքր երկրներն ունեն մինչև 10 հզ. կմ2 տարածք: Այս խմբի մեջ կան երկրներ, որոնց տարածքը չափվում է հարյուրավոր կիլոմետր քառակուսիներով: Դրանք այսպես կոչված գաճաճ կամ փոքրիկ պետություններն են (Լյուքսեմբուրգ, Լիխթենշթայն, Անդորա, Վատիկան, Մոնակո, Սինգապուր, Սան Մարինո և այլն):
Ինչպես տարածքի մեծության, այնպես էլ բնակչության թվով աշխարհի երկրներն ունեն շատ մեծ տարբերություններ: Եթե, օրինակ, Չինաստանի բնակչությունը 1,294 մլրդ է, ապա Վատիկանում կա ընդամենը 1000 բնակիչ: Ըստ բնակչության թվի՝ աշխարհի երկրները պայմանականորեն բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝ շատ մեծ (500 մլն-ից ավելի), մեծ (100–500 մլն), միջին (10–100 մլն), փոքր (1–10 մլն) և շատ փոքր (մինչև 1 մլն) բնակչություն ունեցող երկրներ:
Երբեմն երկրները խմբավորում են ըստ աշխարհագրական դիրքի. առանձնացնում են մերձծովյան, թերակղզային, կղզային, կղզեխմբային երկրներ: Հատուկ խումբ են կազմում այն շուրջ 42 երկրները (այդ թվում և ՀՀ), որոնք անմիջապես ելք չունեն դեպի ծով: Համաշխարհային օվկիանոսի ծովային առևտրական ուղիներ մտնելու և պաշարներից օգտվելու բացակայությունը, որպես կանոն, բացասաբար է անդրադառնում նրանց զարգացման վրա:
Աշխարհի երկրների դասակարգման կարևոր ցուցանիշներից է նաև պետական կարգը, որը բնութագրվում է կառավարման ձևով: Տարբերում են կառավարման 2 ձև՝ հանրապետական և միապետական:
Հանրապետական  կառավարման դեպքում բարձրագույն օրենսդրական իշխանությունը պատկանում է ընտրովի ներկայացուցչական մարմնին՝ խորհրդարանին, իսկ գործադիրը՝ կառավարությանը: Հանրապետությունները լինում են նախագահական (ԱՄՆ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Բրազիլիա, Ֆրանսիա, ՀՀ և այլն) և խորհրդարանական (Գերմանիա, Իտալիա, Ավստրիա և այլն):
Միապետական կառավարման դեպքում պետության գերագույն իշխանությունը միանձնաբար իրականացնում է պետության ղեկավարը, ընդ որում՝ գերագույն իշխանությունը փոխանցվում է ժառանգաբար: Միապետ են համարվում թագավորը կամ թագուհին (Բելգիա, Դանիա, Իսպանիա, Մեծ Բրիտանիա, Նիդեռլանդներ և այլն), կայսրը (Ճապոնիա), իշխանը (Անդորա, Լիխթենշթայն, Մոնակո), դուքսը (Լյուքսեմբուրգ), էմիրը (Բահրեյն, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Քուվեյթ), սուլթանը (Բրունեյ, Մալայզիա, Օման): Միապետությունները լինում են բացարձակ և սահմանադրական:
Մինչև 1990-ական թվականները աշխարհի երկրները դասակարգվում էին ըստ հասարակարգերի տարբերությունների, և առանձնացվում էր երկրների 3 տիպ՝ զարգացած կապիտալիստական, սոցիալիստական և նոր զարգացող: Մինչդեռ այժմ (սոցիալիստական հասարակարգի փլուզումից հետո) դասակարգման հիմքում դրվում են սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը բնորոշող ցուցանիշները, որոնց համաձայն՝ աշխարհի ժամանակակից քաղաքական քարտեզի վրա առանձնացնում են երկրների 3 հիմնական տիպեր՝ բարձր զարգացած, զարգացման միջին մակարդակի հասած և նոր զարգացող կամ թույլ զարգացած երկրներ:
 

Առցանց ուսուցում 18-25.Ավանդույթներ և Սովորույթներ

Ավանդույթ — պատմականորեն ձևավորված և սերունդեսերունդ փոխանցվող կանոնների և վարվելակարգի նորմեր: Եթե փորձենք բառացի բացատրել ավանդույթ բառը, ապա շատ հեռու գնալ հարկավոր չի լինի, կարող ենք հենց մեր ընտանիքներում գտնել այդ բառի իմաստն ու նշանակությունը, օրինակ յուրաքանչյուրի ընտանիքում գույություն ունեն և ընդունված են ազգային սովորություններից բացի, նաև իրենց ընտանիքին հատուկ, միայն իրենց ընտանիքում ընդունված ավանդույթը, որը փոխանցվել է պապերից, օրինակ՝ միասին ընթրելը, կամ սեղանի շուրջ հաց ուտելուց առաջ անպայման աղոթելը, և այլն, և այլն…:

Հայերը, լինելով աշխարհի հնագույն ժողովուրդներից մեկը, չէին կարող չունենալ ավանդույթներ, որոնք փոխանցվելով դարեդար, եկել հասել են մինչև մեր օրերը:

Հարսանիք

41555_b

Նկարում պատկերված է հին հայկական գյուղական հարսանիք, շատ մարզերում, օրինակ

Կոտայքի մարզում, հարսանիքի ժամանակ տարածված է մոմերուվ շուրջպարը:
Հարսանիքը հայերի համար մեծ տոնախմբություն է: Այն ենթադրում է նշանադրությունն ու բուն հարսանեկան արարողությունը: Այսօր այլևս տարածված չէ հարսանիքը «7 օր, 7 գիշեր» տոնելու ավանդույթը, ինչպես դա անում էին նախկինում (ողջ գյուղով): Հյուրեր հայկական հարսանիքներիժամանակ շատ են լինում: Վկա է լինում հարսի կամփեսայի ընտանիքի կողմից ամենահարգված ու սիրված ընտանեկան զույգը: Քավորի դերը տալիս են այն ընտանիքին, որը կարող է օրինակ ծառայել, թե ինչպիսին պետք է լինի նորապսակների ընտանիքը: Հարսի և փեսայի բարեկամներն ու հյուրերը նորապսակներին նվիրում են զարդեր, կենցաղային իրեր, գումար: Ի դեպ, նվերների մատուցումն առանձին կարգով է արվում:Հարսանիքն ուղեկցվում է զանազան հետաքրքրաշարժ արարողություններով: Հարսին եկեղեցի է ուղեկցումկնքահայրը:Հարսանիքի ժամանակ հարսի գիրկը երեխա են տալիս, ընդ որում`պարտադիր արական սեռի, որպեսզի առաջնեկը տղա ծնվի:

Երեխայի ծնունդը

maxresdefault

Ավանդաբար հայ ընտանիքներում շատ երեխաներ են մեծանում: Հնում,եկեղեցական տոների ընթացքում, այն տան դիմաց, որտեղ երեխա է ծնվել, պարտադիր երաժշտություն է հնչել, իսկ տունը զարդարել են կանաչ ճյուղերով, դա տոհմի շարունակման խորհրդանիշն է եղել: Ծնվելու պահից մինչև 40 օր, բացի մոտիկ բարեկամներից, երեխային ոչ մեկին ցույց չեն տվել: Այս սովորությունը դեռ պահպանում են շատ հայ ընտանիքներ: Յուրաքանչյուր ուրախալի իրադարձության ժամանակ տոնակատարության հիմնական «մեղավորը» ձեռքը դնում է իր ընկերների ու բարեկամների գլխին, ասելով`«Տարոսը քեզ», ինչը իր այդ պահի  երջանկությունն զգալու մաղթանք է:

Հյուրընկալություն

38590_b

Հյուրն Աստծունն է, այսպիսի առած ունեն հայերը, կապված հյուրի և հյուրընկալության հետ:
Հայ ժողովրդի հյուրընկալության մասին ողջ աշխարհը գիտի: Ուրախության ու երջանկության բոլոր առիթների դեպքում«սեղան են գցում» այնտեղ, ուր կան մոտ ու հարազատ մարդիկ`տանը, աշխատավայրում և այլն: Անպայման պետք է ուտել ու խմել:Հայերնանկեղծորեն հավատում են` ինչքան ճոխ սեղան գցես, այնքան կավելանան ուրախանալու առիթները:

Ազգային ավանդական տոները
Եվրոպական Վալենտինի տոնից առաջ Հայաստանում նշվում է Սուրբ Սարգսի օրը` սիրահարների տոնը: Այդ օրը չամուսնացած բոլոր աղջիկները քնելուց առաջ «աղի բլիթ» են ուտում ու հավատում, որ երազում իրենց ջուր կբերի ապագա ընտրյալը:

Ձմեռվա վերջին նշվում է «Տրնդեզը»

julo1 (1)

Այս տոնը եկել է դեռ հեթանոսական ժամանակներից: Եկեղեցու հենց բակում մեծ խարույկ են վառում ու նորապսակները ցատկում են դրա վրայով, որպեսզի մաքրվեն չարից, դժբախտություններից, մեծամտությունից և այլն: Եվ այդ օրվա հետ Հայոց աշխարհի վրա գարուն է իջնում: Տեառնընդառաջ բառը բացատրվում է այսպես՝ տիրոջն ընդառաջ:
«Ծաղկազարդի» կամ «Ծառզարդարի» տոնը նույնպես գարնան գալստին է նվիրված: Այդ օրը մարդիկ եկեղեցի են մտնում ուռենու ճյուղերով, օրհնվելուց հետո երեխաների ու երիտասարդների գլխին այդ ճյուղերից պատրաստված պսակ են դնում:
Ամռանը`օգոստոսի սկզբին, երբ անտանելի շոգ է լինում և դաշտերը չորանում են ջրի պակասից, գալիս է «Ջրի» փրկարար տոնը`«Վարդավառը»: Այս տոնը եկել է դեռ հեթանոսական ժամանակներից: Հայաստանի բոլոր բնակավայրերում մարդիկ իրար վրա ջուր են լցնում: Նշանված աղջիկներն անհիշելի ժամանակներից հարսանիքից 3 շաբաթ առաջ պետք է ջրով տարայի մեջ ձավար լցնեին, երբ դրանք սկսում էին ծլել, երիտասարդներն այդ ջուրն իրար վրա էին լցնում:

Գինեգործության և կոնյակագործության ավանդույթը

taraz_1

Յուրաքանչյուր հայ գիտի, որ Նոյ Նահապետը, ոտք դնելով այս սրբազան հողի վրա, այստեղ աճեցրեց առաջին խաղողի ողկույզը: Այդպիսով հիմք դրվեց հայկական ավանդական գինեգործության ավանդույթին: Հետազոտությունները փաստում են, որ այստեղ գինի են պատրաստել դեռևս մ.թ.ա. 10-11-րդ դարերում: Նաիրյան աշխարհի գինու մասին անգամՍտրաբոնն ու Հերոդոտոսն են գրել: Հին ժամանակներից հայերըկարողացել են լավ գինի պատրաստել, այդ հմտությունը, որը ձեռք է բերվել դեռ հին Ուրարտական պետության գոյության դարաշրջանում, հարյուրամյակներ անց պահպանված է: