Էդմոնդո դե Ամիչիս․«Սիրտը»

Էդմոնդո դե Ամիչիս․«Սիրտը»
1. Քո դասարանում կամ շրջապատում կա՞ Ստրադիի նման մեկը: Պատմիր նրա մասին:

Ոչ՛, ես այդպիսի աշակերտի չեմ ճանաչում:

2. Բնութագրիր ուսուցչին՝ հիմնավորելով պատասխանդ տեքստից բերած մեջբերումներով:

Այդ պատմվածքի ուսուցիչը շատ բարի էր, ներողամիտ, նա միայնակ էր և աշակերտներին համարում էր իր ընտանիքը:

3. Քո կարծիքով ուսուցչի խոսքը ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ սովորողների վրա. առանձնացրու նրա խոսքերից ամենակարևորը՝ հիմնավորելով:

Սովորողի մոտ ուսիցչի խոսքը զջում առաջացրեց, իր վատ արարքի համար:
Տեքստից մեջբերում

Այն աշակերտը, ով կանգնել էր նստարանին, մոտեցավ ուսուցչին և դողացող ձայնով ասաց.

— Սինյո՜ր ուսուցիչ, ներեցե՜ք ինձ:

Ուսուցիչը համբուրեց նրա ճակատը և ասաց.

— Հանգիստ տուն գնա, տղա՜ս:

4. Ուսուցիչներիցդ ո՞վ է այդպես ազդեցիկ քեզ համար. Ինչու՞, նրա ո՞ր խոսքերն են ազդեցիկ:

Իմ բոլոր ուսուցիչներն էլ ազդեցիկ են և սա ոչ թե ասում եմ նրա համար, որովհետև չեմ ուզում անուններ նշել, այլ նրա համար որովհետև իրոք այդպես է:

Քսենոփոնի հաղորդումը Հայաստանի մասին

Հույն պատմիչ Քսենոփոնը Հայաստանի մասին ասում է, որ Հայերը շատ հյուրընկալ մարդիկ են, նա ասում էր որ այնպիսի տուն չեղավ որտեղ նա մտնի և իրեն չհյուրասիրեն և հյուրընկալ չընդունեն: Նա առաջին անգամ հայաստանում է խմել գարեջուր:

Есть особые люди…/ Կան յուրահատուկ մարդիկ…

Приходит Ученик к Учителю и начинает жаловаться на свою тяжелую жизнь. Попросил совета, что делать, когда и то навалилось, и другое, и третье, и вообще, просто руки опускаются!

Գալիս է մի աշակերտ ուսուցչի մոտ և սկսում է բողաքել իր ծանր կյանքի մասին: Խնդրում է խորհուրդ տալ, ի՞նչ անել, երբ դժբախտությունը դժբախտության հետևից թափվում են, և ընդհանրապես, ուղղակի ձեռնունայն ես մնում:

Учитель молча поднялся и поставил перед собой четыре котелка с водой. В один он кинул деревянную чурку, в другой — морковку, в третий – яйцо, в четвёртый – раздавленные зёрна кофе.

Ուսուցիչը լուռ վեր կացավ և իր դիմաց չորս ջրով լի կաթսա: Մեկի մեջ նա գցեց փայտյա կախազարդ, հաջորդի մեջ՝ գազար, երրորդի մեջ՝ ձու, չորրորդի մեջ՝ սուրճի ջարդված հատիկներ:

Через некоторое время он вынул то, что кинул, из воды.

Մի քանի ժամանակ անց նա հանեց ջրից այն, ինչ-որ գցել էր այնտեղ:

«Что изменилось?» — спросил Учитель.

-Ի՞նչը փոխվեց, — հարցրեց ուսուցիչը:

«Ничего…» — ответил Ученик.

— Ոչինչ, — պատասխանեց աշակերտը:

Учитель молча кивнул и поставил эти четыре котелка с водой на огонь. Когда вода закипела, он снова кинул в один деревянную чурку, в другой — морковку, в третий – яйцо, в четвёртый – раздавленные зёрна кофе.

Ոսուցիչը լուռ գլխով արեց և այդ չորս ջրով լի կաթսաները դրեց կրակին: Երբ ջուրը եռաց նա նորից մեկի մեջ նա գցեց փայտյա կախազարդ, հաջորդի մեջ՝ գազար, երրորդի մեջ՝ ձու, չորրորդի մեջ՝ սուրճի ջարդված հատիկներ:

Через некоторое время он вынул деревяшку, морковь, яйцо и налил в чашку ароматный кофе. Ученик, естественно, ничего не понимал.

Մի առժամանակ հետո նա հանեց փայտիկը, գազարը, ձուն և մի բաժակ բուրումնավետ սուրճ լցրեց: Աշակերտը, բնական է, ոչինչ չհասկացավ:

«Что изменилось?» — опять спросил Учитель.

Ի՞նչ փոխվեց, — կրկին հարցրեց ուսուցիչը:

«То, что и должно было случиться. Морковка и яйцо сварились, деревяшка не изменилась, а зёрна кофе растворились в кипятке.» — ответил Ученик.

— Այն, ինչ-որ պետք է պատահեր: Գազարը և ձուն եփվեցին, փայտիկը չփոխվեց, իսկ սուրճի հատիկները լուծվեցին եռման ջրի մեջ, — պատասխանեց աշակերտը:

«Это лишь поверхностный взгляд на вещи», — ответил Учитель. «Посмотри внимательней. Морковка разварилась в воде и из твердой стала мягкой, легко разрушающейся. Даже внешне она стала выглядеть по-другому. Деревяшка ничуть не изменилась. Яйцо, не изменившись внешне, внутри стало твердым и ему уже стали не страшны удары, от которых раньше оно… вытекало из своей скорлупы. Кофе окрасило воду, придало ей новый вкус и аромат.»

— Դա միայն իրերի վրա գցված մակերեսային հայացք է, — պատասխանեց ուսուցիչը:
— Ավելի ուշադիր նայիր: Գազարը եփվել է ջրում և պինդ մարմնից գարձել է փափուկ, հեշտ ջարդվող: Նույնիսկ արտաքինից նա ուրիշ տեսք է ստացել: Փայտիկը ոչ մի կերպ չի փոխվել: Ձուն արտաքինից չփոխվելով ներսից դարձել է պինդ և նույնիսկ հարվածները նրա համար սարսափելի չեն, որոնցից նա առաջ կարող էր իր կեղևից դուրց թափվել: Սուրճը գունավորել է ջուրը և նրան տվել է նոր համ և հոտ:

«Вода – это наша жизнь. Огонь – это перемены и неблагоприятные обстоятельства. Морковка, дерево, яйцо и кофе – это типы людей. Они все в тяжелые моменты жизни меняются по разному.

Ջուրը, դա մեր կյանքն է: Կրակը, դա փոփոխություններն են և անբարենպաստ իրավիճակները: Գազարը, փայտը, ձուն և սուրճը, դա մարդկանց տարբեր տեսակներն են: Նրանք բոլորը կյանքի ծանր րոպեներին փոխվում են յուրաքանչյուրը յուրովի:

Մաթեմատիկա 29.11.2017

վգբհյ
585. Եթե երկու բացասական թվեր բազմապատկենք իրար կստանանք դրական թիվ:

586. Եթե երկու տարբեր նշանով թվեր բազմապատկենք իրար կստանանք բացասական թիվ:

587. ա. (-3) x (-7)=21
բ. (+3) x (+4) = 12
գ. (-1) x (-20)= 20
դ. (+8) x (+5)= 40
ե. (-8) x (-9)= 72
զ. (+11) x (+15)= 165

588. ա. (-8) x (+16)= -128
բ. (-7) x (+5)= -35
գ. (+17) x (-4)= -68
դ. (+21) x (-6)= -126
ե. (-1) x (+1)= -1
զ. (-1) x (+7)= -7
է. (+20) x (-18)= -360
ը. (+15) x (-60)= -900

589. ա. (-4) x (-5)= 20
բ. (-8) x 0= 0
գ. (+32) x (-6)= -192
դ. 0 x (-1)= 0
ե. (+1) x (+23)= 23
զ. (+14) x (-25)= -350
է. (-19) x (+7)= -133
ը. (-10) x (+12)= -120

590. ա. (-5) x (-7) > 0
բ. (-8) x (+6) < 0
գ. (+16) x (-5) < 0
դ. (+3) x (+9) > (+8) x (-7)
ե. (-14) x (-12) > (-10) x (+2)
զ. (+20) x (-1) < (-6) x (-3)

591. ա. (-5) x 0 < 4
բ. (7  x 0) x (-9) > -2
գ. -100 < 100 x -3 x 0
դ. 8 > 37 x (0 x 20)

592. ա. 16 x (-3) x 6=-288
բ. (-8) x (-4) x 3= +96
գ. 14 x (-5) x (-7)= +490
դ. (-15) x 17 x (-2)= +510
ե. (-1) x (-1) x (-8)= +8
զ. 8 x (-1) x 0= 0

593.

594. ա.  (-4) x (-5) > 0
բ. (-8) x 5 < 0
գ. 7 x (-3) < (-2) x (-1)
դ. 2 x 3 < (-4) x (-2)
ե. 2 x (-20) = (-10) x 4
զ. (-12) x (-2) > 5 x (-1)

595. ա. (+3) x (-8) + (-6) x (+2) — (-4) x (-7)= -8
բ. (-13) x (-6) — (+4) x (+18) — (-5) x (+20)= -94
գ. (-25) x (+4) — (+100) x (-1) + (+4) x (-40)= -360
դ. (+2) x (-5) + (-3) x (-7) — (+16) x (-7)= -101

596.

597. Այո

598.

599. ա. բացասական
բ. բացասական

600. ա. Տարբերությունը 5-ով կփոքրանա
բ. Տարբերությունը կմեծանա 7-ով
գ. Տարբերությունը 2-ով կմեծանա
դ. Տարբերությունը 3-ով կփոքրանա

601.
վգբհյ

602. 0

603. ա. |-4 -3|= 7
բ. |5- (-9) -8|= 6
գ. |6 — 2|+|6- (-1)|= 9

604. |-7| — |+5|= 2
-7 — +5= |-2|

605. ա. Պարզ թվերի գրառումը չի կարող ավարտվել զույգ թվով:
բ. Ոչ
գ. Ոչ

606. Դրական

607.

վգբհյ
608.

609. 8ժ անց

610. I-45
II-30

Մեդիատեխնոլոգիա առարկան սեպտեմբերից մինչև հիմա

Մենք մեդիատեխնոլոգիայի դասաժամերին ընկեր Նվարդի հետ ամբողջ կիսամյակի ընթացքում անցել ենք հետևյալ թեմաները.

 • խոսել ենք համակարգիչների մասին: Մենք ընկեր Նվարդի հետ անցել ենք առաջին համակարգչի մասին, գիտենք, որ առաջին համակարգիչը եղել է մի ամբողջ մարզադահլիճի չափ և վարկած կա, որ այն փչացել է, երբ սենյակ է մտել փոքրիկ թիթեռ, որը նստելով լարերի վրա, հրդեհ է առաջացրել: Խոսել ենք համակարգիչների զարգացման պատմությունից, նայել տարբեր ժամանակների համակարգիչների նկարներ:
 • սովորել ենք, թե ինչպես պետք է մաքրել մեր համակարգիչները, ինչ մաքրող միջոցներ է կարելի օգտագործել, որ համակարգիչները ավելի երկար աշխատեն:
 • սովորել ենք համակարգիչների ամենակարևոր մասերը տարբերել, փոքրիկ խնդիրների լուծման տարբերակներ գտնել:
 • Կարքի ենք բերել մեր բլոգերը, բացել ենք բաժիններ, որոնք պարտադիր են ցանկացած սովորողի համար, ստեղծել ենք մենյուներ, ընտրել հարմար թեմաներ:
 • աշխատել ենք paint ծրագրով, փորձել պատրաստել անիմացիոն մուլտֆիլմեր:
 • մի փոքր սովորել ենք աշխատել «Photoshop» ծրագրով:
 • Մենք գնացել ենք քոլեջ և տեղեկություններ ենք հավաքել «պասիֆլորաի» մասին: Մեզ տվել են Պասիֆլորաի կտրոններ, որպեսզի կանաչեցնենք մեր դպրոցի բակը:

Մաթեմատիկա 28.11.2017

557. Մի ամբողջ թվից մեկ ուրիշ ամբողջ թիվ հանելու համար պետք է նվազելիին գումարել հանելիի հակադիր թիվը:

558. Գումարման գործողությամբ

559. ա. 6 -7=-1
բ. -11 -9= -20
գ. -30 -44= -74
դ. 8 -2= 6
ե. 12 -9= 3
զ. -16 -7= -23
է. 18 -23= -5
ը. 0 -16= -16

560. ա. 34-(-7)= 41
բ. -48-(-25)= -23
գ. 101-(-8)= 93
դ. -17-(-34)= 17
ե. 29-(-11)= 18
զ. -52-(2)= -50
է. -70-(-14)= -56
ը. 82-(-3)= 79

561. 12oC- ով բարձրացել է:

562.  ա. 2-8=-6
բ.
գ. 3+23=-20
դ. -28+25=-3
ե. —15+14=-1
զ. —(-10)+10=20
է. -3+9=6
ը. 19-11=8
թ. -61-83=22

563. ա. -2
բ. -25
գ. -32
դ. 58
ե. 107
զ. -24
է. 71
ը. -33
թ. -27

564.

565. 18 — 11= 7
9 — 11= -2
0 — 11= -11
-3 — 11= -14
-1 — 11= -12
2 — 11= -9
5 — 11= -6
-4 — 11= -15

 

Գործնական քերականություն

1)Փակագծերում տրված բառերից նախադասության մտքին ամենից հարմարն ընտրի՛ր և գրի՛ր։

 1. Ընկերն էր նրան (մղել, դրդել) այդ անշնորհք քայլը կատարելու։
 2. Դիմացինի համառությունը (ջարդել, կոտրել) համար մեծ ջանքեր պետք չեղան։
 3. Իր ողջ կյանքի ընթացքում (լցվել, համակվել, տոգորվել) է եղել իշխանության տենչով։
 4. Նախկին համադասարանցիների մեջ տարին մեկ անգամ մեկի տանը (ժողովվել, հավաքվել)     (ավանդույթ, ավանդություն) է դարձել։
 5. Այդ  մտքից սկզբում թեթևակի (վախենալ, երկյուղել), իսկ երբ գիտակցեց դրա ահավոր հետևանքները, (վախենալ, սարսափել

2) Տրված ածանցով և բառերից ընտրված համաատասխան արմատներով կազմի՛ր վեց ածանցավոր բառ․ առանց երկրորդ ածանցի։

Տ նախածանցով

Կարողություն- տարողություն
տղամարդ- տմարդ
գետեզր- տգետ
հաճոյախոսություն- տհաճ
գեղեցկատես- գեղ
ձևամոլություն- տձև
հասանելի- տհաս

Տար նախածանցով

Կարգապահ- տարակարգ
դրամապանակ- տարադրամ
գիրանալ- տարեգիր
կցակառույց- տարեկից
կուսակալ-  տարակուսել
ձևույթ- տարաձև
համակերպվել- տարակերպ
ժամերգություն- տարերգ
վերադարձ-  տարեդարձ
վերջնարկ- տարեվերջ
գնացք- տարագնաց
բարեբախտաբար- տարաբախտ

Ապ նախածանցով

Ուխտադրուժ- ապուխտ
երախտիք- ապերախտ
անուշադիր- ապուշ
կարողանալ- ապիկար
երասան- ապերասան
միջազգային- ապազգային
շնորհաշատ- ապաշնորհ
անառիկ- ապառիկ
հովվերգական- ապահով
ցուցադրաբար- ապացույց

 

3) Լրացրու՛ բաց թողած տառերը և կետադրի՛ր տեքստը։

Մի ռուս հետազոտող գրել է: Հինավուրց Գառնիից միշտ էլ հեռանում ես մի քիչ հեթանոսացած և քեզ թվում է սրտիտ մեջ տանում ես արեգակի քարաքանդակ ներբողը։ Արարատյան նահանգի Գառնու գավառում, Ազատի աջ ափին հառնում է Գառնի ավանը՝ համանուն ամրոցով արքունի պալատական շենքերի փլատակներով, որձաքարե բերդապարիսպներով։  Գառնու հուշարշանախմբի պսակն է հեթանոսական տաճարը, որն իր վրա է սևեռել հնագետների և ճարտարապետների ուշադրությունը։ Իննը աստիճանից բաղկացած քարե սանդուղքով բարձրանալով հայտնվում ես  սյունազարդ աղոթասրահում, որտեղ վաղնջական ժամանակներում հեթանոս հայերը մշտավառ պահելով բագինի հուրը, արևշատություն ու բարօրություն են հայցել հին աստվածներից՝ Վահագնից, Աստղիկից, Անահիտից։ Տաճարի երկթևեք ձեղունը ծածկված է բազալտե սալիկներով, դրանք իրար են միացած եղել արճճե գամերով։

Ապուր՝ աղքատ երեխաների համար

 1. Գրավոր փոխադրել 7-8 նախադասությամբ:Իշխան Ռոբերտը մի օր որոշում է ապուր պատրաստել աղքատ երեխաների համար: Նա գումար չխնայելով՝ խոհանոց է պատվիրում և ասում, որ անձամբ կպատրաստի կարտոֆիլով ապուրը: Իշխանը գնաց և տեսավ, թե ինչպես են վերաբերվում այդ երեխաներին և ոչինչ չասաց: Նա ընդամենը երկու կարտոֆիլ գցեց ջրի մեջ և ասաց, որ իրեն օրհնեն իր բարի գործի համար: Իշխանին հետաքրքիր չէր՝ արդյո՞ք այդ երեխաները կերան ապուրը:
 2. Դուրս գրել դուր եկած հատվածները:Կաթսայից գոլորշի էր ելնում, լսվում էր քլթքլթոց, և ժամանակ առ ժամանակ մակերես էին դուրս գալիս համայնքի ոստիկան Պազոուրեկի սապոգները։ Իշխանը ոտքի հարվածով արթնացրեց նրան, քանի որ, բարի լինելով, դյուրագրգիռ մարդ էր։
 3. Դուրս գրել այն հատվածները, որտեղ երևում է, որ իշխանը ապուրը բաժանում էր ոչ թե երեխաներին խղճալու, այլ սեփական փառասիորւթյան պատճառով:― Տուք, երեխա, գիտենալ, որ ձեզ համար ամենալավ հուշարձան այն է, որ ես ձեզ համար ճաշ եփել,― հանդիսավոր շարունակեց իշխանը։― Տուք համ֊համ անել լավ ապուր, որի կարտոֆիլ անձամբ մաքերլ ես։ Աստծուն աղոթել ինձ համար։
 4. Ի՞նչ էր ուզում ասել հեղինակը. (պատմվածքի գաղափարը ո՞րն է):Հեղինակը այս պատմվածքով ուզում է ասել, որ հարուստ մարդը երբեք աղքատին չի հասկանա և չի կարեկցի:
  Ապուր՝ աղքատ երեխաների համար