Թարգմանություն

— Ответьте, учитель, почему все известные Наставники говорят о том, что не следует судить окружающих? Неужели это так важно и почему? – задал вопрос ученик.
— Պատասխանեք ուսուցիչ, ինչու՞ են բոլոր ՈՒսուցիչներն ասում, որ պետք չէ քննադատել մյուսներին: Դա իսկապես այդպե՞ս է և ինչու՞, — հարցրեց աշակերտը:

Наставник, по обыкновению, не захотел давать прямой ответ на заданный вопрос, зато протянул ученику резиновый шарик, внутри которого находилась жижа грязи, и сказал ему, чтобы он встал напротив него и надул этот шарик.
Ուսուցիչը ինչպես միշտ չցանկացավ կոնկրետ պատասխանել տրված հարցին, բայց մեկնեց աշակերտին ռեզինե փուչիկ, որի մեջ կար ցեղ, և ասաց նրան, որ կանգնի աջ ոտքի վրա և փչի այդ փուչիկը:

— Что сейчас входит в поле твоего зрения? – спросил Наставник.
— Вы и шарик.
— Дуй еще сильнее, — приказал Наставник.
— Ի՞նչ ես դու հիմա տեսնում, — հարցրեց ուսուցիչը:
— Դուք և փուչիկը.
— Փչիր ավելի ուժեղ, — հրամայեց ուսուցիչը:

Ученик стал дуть усерднее. Шарик увеличился в размерах.

— Что же теперь входит в поле твоего зрения?
— Вас я практически не вижу, а вижу шарик, внутри которого много грязных разводов, — сказал ученик.
— Дуй сильнее, пусть он станет совсем большим.

Когда же шарик раздулся до гигантских размеров, Наставник снова задал вопрос:

— Что же ты видишь?
— Лишь грязный шарик и более ничего.
— Дуй усерднее, — попросил Наставник и сделал несколько шагов назад.

И в очередной раз ученик послушался, продолжив усиленно надувать. Однако больше раздуваться шар был неспособен, и вдруг… Бам! Он разорвался, а грязь обрызгала все вокруг. Ученик не смог даже ничего сказать — он просто смотрел на себя, полностью вымазанного грязью.

— Именно так и получается, когда ты сосредотачиваешься на пороках окружающих, минусах и прегрешениях. Из-за осуждения тебе становится не виден сам человек — ты замечаешь лишь свои порицающие злые помыслы и эмоции, способные в любую минуту разорваться и вымазать грязью и тебя самого, и остальных, если ты не прекратишь раззадоривать свои грязные помышления об окружающих, — проговорил Наставник и удалился, а ученик остался один на один со своими размышлениями.

Երկրաչափություն

suyajzxh
117. ւօիյհգֆդ.png
ABC = 44º

118.
wtjsajascfgvhxb
ա. ABD = ECD
BD = DC
AD = DE
անկյուն ACB = անկյուն EDC
ABD = ECD ըստ 1-ն հայտանիշի
բ. անկյուն DBA = 40º
DBA = ECD
ACD = 56º
ACE = 56 + 40 = 96º

119. հիմք- 10
սրունք- 20

120. 45 — 9 = 36
36 : 2 = 18
սրունքները — 18սմ
հիմք — 9սմ
ւօիյհգֆդ

դ1ս5ռֆվ1ս5սֆ1ս21սռ1ֆ21սֆդ1ս1ս1սռ1ռ1ֆֆգ1ռե
121. 45 : 3 = 15 (BC)
40 — 15 = 25
25 : 2 = 12,5 (AB)

125. 180 — 130 = 50 (Անկյուն ACB)
անկյուն CAB = ACB
Անկյուն 2 = անկյուն BAC, որպես հակադիտ անկյուն

126. MON = 52,5

Թոքախտ, տուբերկուլյոզ

Տուբերլուլյոզից վարաքվում են օդակաթիյալին, սակայն վարաքվել դեռ չի նշանակում հիվանդանալ, եթե մարդու իմունիտետը բարձր է նրա օրգանիզմը պայքարում է տուբերկուլյոզի դեմ և նույնիսկ հաղթում, սակայն եթե իմունիտետը ցածր է մարդ կարող է հիվանդանալ, իսկ հիվանդությունից նույնիցկ մահանալ: Ռուսաստանում 25 րոպեն մեկ տուբերկուլյոզից մահանում է մի հոգի:

 

Դեղագործ աշուն «Տանձ»

Հայ բժշկապետերն արաբական արշավանքների ժամանակներից օգտագործել են տանձի պտղից ստացված պատրաստուկները` որպես վերքամոքիչ, ջերմիջեցնող միջոց, բուժել են թոքերի հիվանդությունները, կոկորդի ցավը։ Իմացել են, որ տանձը հագեցնում է ծարավը, դադարեցնում է սրտխփոցները, ամրացնում է սիրտը և ստամոքսը, պակասեցնում է դեղին մաղձը։

Տանձի սերմերը ճիճվաթափ հատկություն ունեն, տերևներն օգնում են փափուկ խոցերի դեպքում։ Թթու տանձը ամրացնում է օրգանիզմը։ Տանձի չիրը օգտակար է ստամոքսի համար։ Ամուր տանձն օժտված է չորացնող հատկությամբ։ Ասում են, որ տանձի վրայից չի կարելի ջուր խմել։ Տանձը վնաս է խիթերի դեպքում։ Օգնում է լուծի դեպքում և օգտակար է ստամոքսի համար։ Եթե տանձը չորացնեն, եփեն և ջուրը խմեն, լուծ կառաջացնի։

Հայկական մշակույթը 5-9-րդ դարերում

1. Ինչու՞ 4-րդ դարի վերջում հրատապ խնդիր դարձավ մայրենի գիր ու գրականություն ունենալու հարցը: Փորձե՛ք հիմնավորել:
Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակվելուց հետո Աստվածաշունչն ընթերցվում էր ասորերեն ու հունարեն, և եկեղեցական
արարողությունների ժամանակ ժողովուրդը ոչինչ չէր հասկանում: Տրդատ Մեծի և Գրիգոր Լուսավորչի հիմնած դպրոցներում աշակերտներին սովորեցնում էին ասորերենից և հունարենից հայերեն բանավոր թարգմանություն կատարել:


2. Ներկայացրե՛ք «Պատմագրություն» բնագավառի ձեռքբերումները:
Առանձնացրե՛ք Մովսես Խորենացուն և նրա «Հայոց պատմություն»-ը:
Մովսես Խորենացին իր դարաշրջանի հայ պատմիչներից առաջինն էր, ով ամբողջական շարադրեց հայոց պատմությունը և պատմության մեջ մնաց Մեծն Քերթող, Քերթողահայր, պատմահայր անուններով։ Մովսես Խորենացու երկը բաղկացած է երեք գրքից:

3. Ներկայացրե՛ք վաղմիջնադարյան Հայաստանի Արվեստի՝ ձեր նախընտրած ճյուղը /գրավոր/.

Վաղմիջնադարյան Հայաստանում զարգացել են նաև եկեղեցական երգն ու երաժշտությունը։ Եկեղեցական արարողություններին և տոներին կատարվում
էին Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Պարթևի և Կոմիտաս կաթողիկոսի ստեղծած
շարականները։

Մաքուր նյութեր, խառնուրդներ

 1. Ո՞ր նյութերի խառնուրդներն են համասեռ.

ակավճի ու ջրիբսպիրտի և ջրի (օղի), գյուղի և ջրիդյուղի և բենզինի:

 1. Լրացրե՛քբաց թողած բառերը. «Մաքուր են այն նյութերըորոնք ունեն հաստատուն բաղադրություն,
  բնորոշ կառուցվածքուստի և օժտված են խիստ որոշակի
  հատկություններով»:
 1. Ո՞ր խառնուրդները կարելի է բաժանել թորումով.

ասպիրտ և ջուր

բկավիճ և ջուր

գկերակրի աղ և ջուր

դբենզին

 1. Ավազը խառնվել է փայտի թեփի հետԱռաջարկե՛ք եղանակորի
  միջոցով հնարավոր է այդ խառնուրդի բաղադրամասերն
  առանձնացնել:
  Գցել ջրի մեջ և փայտ թեփը վերև կբարձրանա, իսկ ավազը ներգև կիջնի:
 1. Գեղամալճի ջուրը թափանցիկ էբայց լուծված աղեր է պարունակումԻ՞նչ եղանակ կառաջարկեք ՝այդ ջրից մաքուր նյութ ստանալու համար:
  Թորումով
 1. Դեբեդ գետի ջուրը հաճախ պղտոր էՊատճառը ջրի մեջ կախված
  կավի մասնիկներն ենԻ՞նչ եղանակ կառաջարկեիք՝ մաքուր ջուր
  ստանալու համար:
  Կավը ջրից բաժանելն հնարավոր չէ:
 1. Հայրիկը պատահաբար բենզինը լցրել է ջրի վրաՕգնե՛ք հայրիկին   բաժանել այդ խառնուրդը:
  Խարնուրդը լցնում ենք բաժակի մեջ, և քանի որ բենզինը թեթև է բարձրանում է վերև, իսկ ջուրը մնում է ներքևում:

8.Որպեսզի Մոխրոտիկը չմասնակցի պարահանդեսին .խորթ մայրը հանձնարել է նրան մաքրել մի խառնուրդ,որը կազմված է փայտի խառտուկներից,փոքր երկաթի մեխերից,շաքարի և գետի ավազից և դասավորել տուփի մեջ:Մոխրոտիկը շատ արագ մաքրեց խառնուրդը և հասցրեց մասնակցել պարահանդեսին:Բացատրեք ինչպես Մոխրոտիկը արագ կատարեց խորթ մոր առաջադրանքը:
Սկզբում նա առանձնացրեց մեխերը, մագնիսի օգնությամբ: Հետո մնացած նյութերը լցրեց ջրի մեջ, քանի որ փայտի խառտուկը թեթև է բարձրացավ վերև և նա առանձնացրեց այն ջրից: Մնաց շաքարը և ավազը, շաքարը լուծվեց ջրի մեջ և նա ավազն էլ առանձնացրեց ջրից մաղիչի օգնությամբ, իսկ շաքարը առանձնացրեց թորումի միջոցով:

Տրամաբանություն

 1. Հարցականի փոխարեն գրիր մաթեմատիկական նշաններ այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն.  18 ? 12 ? 4 ? 5 = 59
  18 ⋅ 12 : 4 + 5 = 59

2. Հարցականի փոխարեն ի՞նչ պետք է գրվի. օրինաչափություն կա, գտիր օրինաչափությունը:

8080 = 6
1357 = 0
2022 = 1
1999 = 3
6666 = 4

3. Քանի՞ եռանկյուն կա

Count triangles mind teaser
14

4. Ո՞ր գիծն է ավելի երկար:

11
Հավասար են

5.Քանի՞ անգամ է աշխարհի ամենաբարձրահասակ մարդը երկար ամենացածրահասակ մարդուց:  Անհրաժեշտ ինֆորմացիայի համար Google – ին խնդրի քեզ կօգնի:
Chandra-Bahadur-Dangi_1-620x400

6. Քանի՞ անգամ է Յուրի Վարդանյանի բարձրացրած ամենածանր ծանրաձողը ավելի ծանր Սերգո Համբարձումյանի բարձրացրած ամենածանր ծանրաձողից:  Անհրաժեշտ ինֆորմացիայի համար Google – ին խնդրի քեզ կօգնի:

Յուրի  Վարդանյանը բարձրացրել է 400կգ

Սերգո Համբարձումյանը բարձրացել է 571կգ

7. Քանի՞ անգամ է Մեծ Հայքի տարածքը ավելի մեծ, քան Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի ու Ջավախքի տարածքների գումարը:  Անհրաժեշտ ինֆորմացիայի համար Google – ին խնդրի քեզ կօգնի:

8. Պուճուր կարմիր գնդակը խորանարդի մեջ է, թե՞ դուրսը:

11
Ներսում

Անգլերեն լեզվով հանելուկներ

Once you have me, you are eager to share me.  When you share me, you stop having me. What am I?
Գաղտնիք — secret

What can be broken without even being held?

Գործնական քերականություն

 1. Ընկեր,սրճարան գոյականները հոլովի´ր:

2. Կազմի´ր բառակապակցություններ՝ հարցական դերանունները
փոխարինելով գոյականներով:

Ընկնել ո՞ւր: — ընկնել ձորը:

Հանդիպել որտե՞ղ: — Հանդիպել այգում:

 1. Կազմի´ր բառակապակցություններ` հարցական դերանունները  փոխարինելով գոյականներով:

Տիրապետել ինչի՞(ն): — տիրապետել բասկետբոլին:

Տիրել ի՞նչը, (ինչի՞ն): — Տիրել գահին:

Դավանել ինչի՞ն: — Դավանել ծնողներին:

 1. Փակագծումտրված գոյականները գրի´ր համապատասխան հոլովով:

Նյու Յորքի(Նյու Յորք) բնակիչները զարմանքով դիտում էին 19-ամյա մի ուսանողի (ուսանող), որը սիրալիր ժպտալով (ժպիտ) սեղմում էր  մի մեծ հանրախանութ  մտնող բոլոր այցելուների (այցելուներ) ձեռքերը: Այդ ձևով (ձև) 8643-րդ հաճախորդին (հաճախորդ) ողջյունելուց (ողջունել) հետո նա վեր պարզեց  կապտած ձեռքը և բացականչեց.

-Ուռա´: Ռուզվելտի ռեկորդը (ռեկորդ) գերազանցեցի:

Հավանաբար քչերին (քչեր) է հայտնի, որ 1907 թվականին (թվական) Սպիտակ տանը(տուն) մի ընդունելության(ընդունելություն) ժամանակ ԱՄՆ-ի(ԱՄՆ)  այն ժամանակվա նախագահը սեղմել էր 8513 մարդու(մարդ) ձեռք:

Գործնական քերականություն

1. Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ ունենոր նույն
շարքի բառը չունի:

ա) վանք     բ) հարսնացու    գ) Հովհաննես  Թումանյան              դ) կապիկ

անտառ      տիեզերագնաց                Թբիլիսի                                          տեր

գայլ            եղբայր                            Լուսաստղ                                   սարսափ  

երեխա      գիտնական                     մոլորակ                                        կամուրջ

թփուտ       առնետ                     «Ջութակ և սրինգ»                           երեխա

 1. Հարցական դերանվան փոխարեն գրի´ր տրված գոյականները՝ պահանջված ձևով(գործիական հոլովով):

Երեխաով, աշակերտներով, ընկերներով, գրականությունամբ, մեքենաով, սպորտով:

Տարվել ումո՞վ: Հետաքրքրվել ինչո՞վ:

 1. Երկինք և մարդ բառերի տրված բառաձևերը տեղադրի´ր հոլովման  աղյուսակում:

Երկնքում, երկնքից, երկինքը(ը), երկնքով, երկնքի(ն), մարդով, մարդու(ն), մարդ(ը),
մարդուց:

Ուղղական- երկինքը(ը)
Տրական-  երկնքի(ն)
Բացառական-  երկնքից
Գործիական- երկնքով
Ներգոյական- Երկնքում

Ուղղական- մարդ(ը)
Տրական- մարդու(ն)
Բացառական- մարդուց
Գործիական- մարդով
Ներգոյական-

4. Կազմի՝ր բառակապակցություններ՝ հարցական դերանունները փոխարինելովգոյականներով:

Վկայել ի՞նչ: Վկայել ինչի՞ մասին:
Վկայել ինքնություն: Վկայել կատարվածի մասին:

Հավատացնել ի՞նչ: Հավատացնել ինչի՞ մասին:
հավատացնել փաստը: հավատասնել լսածի մասին: