THE FOX AND THE GRAPES / Աղվեսը և խաղողը

A Fox one day spied a beautiful bunch of ripe grapes hanging from a vine trained along the branches of a tree. The grapes seemed ready to burst with juice, and the Fox’s mouth watered as he gazed longingly at them.
Մի օր աղվեսը տեսավ մի խաղողի գեղեցիկ փունջ, որը կախված էր խաղողի որթի վրա: Խաղողը կարծես արդեն պատրաստ էր պայթել և աղվսը երբ նայեց խաղողին, ցանկացավ ուտել այն:

The bunch hung from a high branch, and the Fox had to jump for it. The first time he jumped he missed it by a long way. So he walked off a short distance and took a running leap at it, only to fall short once more. Again and again he tried, but in vain.
Ճյուղը շատ բարձր էր և աղվեը ստիպված էր ցատկել նրան հասնելու համար: Առաջին անգամ նա ցատկեց և չկարողացավ բռնել: Նա մի փոքր տարածություն հետ գնաց և իրագործեց իրական թռիչք, բայց շատ կարճ ժամանակով: Կրկին ու կրկին փորձեց, բայց ապարդյուն:

Now he sat down and looked at the grapes in disgust.
Հիմա նա նստեց և նայեց խաղողի այգուն:

“What a fool I am,” he said. “Here I am wearing myself out to get a bunch of sour grapes that are not worth gaping for.”
-Ինչ հիմմար եմ, — ասաց նա. Ես ինձ այստեղ կկախեմ, որ ստանամ շատ թթու խաղողներ, որոնք բացատրելու կարիք չկա:

And off he walked very, very scornfully.
Եվ նա դուրս եկավ շատ, շատ վրդոհված՞

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s