Թարգմանություն

ТРИ ЛЕНТЯЯ/Երեք ծույլեր

Մի արքա իր մոտ պահում էր երեք ծույլերի: Նրանցից ծույլ մարդ դեռ չէր եղել այս ամբողջ աշխարհում: Հասած տանձերի ճյուղը գետնին էր հասնում:
— Ախ, ընկներ տանձը ուղիղ իմ բերանի մեջ, — ասաց ծույլեից մեկը:
— Ընկներ առանց կորիզ, այդպես ծամելը ավելի հեշտ կլիներ, — երազեց երկրորդը:
— Եվ այս որսը ձեզ ստիպեց բացել բերանը, լեզվով խոսել, — ասաց երրորդը:

Եղևնին

Կարդա՛ Ստեփան Զորյանի ,,Եղևնին,, պատմվածքը:
Ո՞րն է հեղինակի ասելիքը:
Հեղինակն ուզում էր ասել, որ մարդիկ զոհելով ուրծշի երջանկությունը, իրենք են երջանկանում: 

Կենսաբանություն «հաշվետվություն»

Մենք այս կիասմյակի ընդասքում կենսաբանությունից կատարել ենք հետևյալ առաջադրանքները և նախագծերը:

Սննդի անվտանգություն «Հարցեր»

 • Այն կարևոր պայմանները, որոնց պետք է հետևել սնունդ գնելիս:
 • Որն է ամանորյա ձեր ամենասիրելի ուտելիքը և արդյո՞ք այն օգտակար է:
 • Աղցանները պատրաստելուց հետո, որքա՞ն ժամանակ կարելի է պալել:

asdfghjiuytrdcv85.png
183.


P = 15սմ
BC = AB + 2սմ
AC = AB + 1սմ

2 + 1 = 3
15 — 3 = 12
12:4 = 3 (AB)
3 + 2 = 5 (BC)
3 + 1 = 4 (AC)

asdfghjiuytrdcv85.png
184.
dfghuyt25852
AB = BC = x

AC = AB + 2 = x + 2
AC = AB + BC — 3 

AC = AB + BC — 3
X + 2 = x + x — 3
X +  = 2x — 3
2x — x = 2 + 3 = 5սմ

185.
dfghuyt25852.png

186. AB = BC
<AOB = <BOC = 90º
<BOK = <KOC = 45º
<AOK = 90 + 45 = 135º
dfghuyt25852

dfghuyt25852.png
Ըստ եռանկյան առաջին հայտանիշի եռանկյունները հավասար են:

Տրամաբանություն

 1. Ի՞նչ ես տեսնում նկարում

111
Ես տեսնում եմ մարդու դեմք

2.  Imagine a big, dark room.  Imagine you are in it.  How do you get out?
Կդադարենք պատկերացնել

3. You can catch, but cannot throw? what is that?
Հիվանդությունը

4. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որոնց տասնյակների նիշը փոքր է միավորներից:

5124
44

5. Կարո՞ղ ես գտնել այն ամենամեծ եռանիշ թիվը որի քառակուսին փոքր է 500 000 -ից և ստացված թվի թվանշանների գումարը հավասար է  43 – ի:

6. Երեկոյան ժամը 9 է: Ժամը քանիսը կլինի՞ 23, 999, 997 ժամ հետո:

7. A couple Adam and Eve are undergoing turmoil in their life so decided to commit suicide. They decided that on the count of three, they both will jump off the building. So they started counting and on the count of three Adam jumped, but Eve stayed and watched Adam drop for 7 seconds and then she saw a parachute open.

11

WHO betrayed who

8. It is always coming…  but never arrives.  What is it?
վաղը

9.Նկարի մեջ գտիր սխալը

էէէ
Mitsake — mistake 

Տրամաբանություն

 1. 7x7x7 չափսերով կարմիր ներկված խորանարդը մասնատել են 1x1x1 չափսերով խորանարդների: Խորանարդներից քանի՞սը ներկված չեն լինի:

5124

125

2. Անգլերեն լեզվով հանելուկներ

What is greater than God,
more evil than the devil,
the poor have it,
the rich need it,
and if you eat it, you’ll die?

Ոչինչ

3. What can travel around the world while staying in a corner?

Նամականիշ

4. Ստուգեք ձեր հիշողությունը այստեղ

5.100լ ծովաջուրը պարունակում է 15 կգ աղ:  Որքա՞ն աղ է պարունակում 3լ ծովաջուրը:

6. 4կգ շաքարի համար վճարեցին 1000 դրամ:  Որքա՞ն շաքար կարելի է գնել վճարելով 250000 դրամ:

1000:4= 25դրամ (1կգ)
250000 : 25= 10000կգ

7. Գրքի էջերի թվագրման համար օգտագործվել է 1392 թվանշան:  Առաջին էջին գրված է 1 թիվը։  Քանի՞ էջ ունի այդ գիրքը:

8. Շարունակիր հաջորդականությունը:

111, 213, 141, 516, 171…

9.Պատկերը սահուն շարժիր վերև և ներքև:  Ի՞նչ ես տեսնում:  Ի՞նչպես կբացատրես:

11

Վերև կամ ներքև շարժելուց ինձ թվում է, թե նկարի մեջկեղում գտնվող քառակուսին շարժվում է աջից չախ:

Գործնական քերականություն

 1. Տեքստիածականներն ըստ անհրաժեշտության դարձրո՛ւ բաղդատական
  կամ գերադրական աստիճանի: Ընդգծի՛ր այն ածականները, որոնք  համեմատության աստիճան չեն կարող ունենալ:

Ամենաէլեկտրական օձաձուկը էլեկտրականության կենդանի կրողներից հայտնին է, բայց կան էլի ավելի քան 500 ձկնատեսակներ, որոնք ունեն այդ հատկությունը, թեև զգալի  չափով: Ամենաէլեկտրական պարպման միջոցով այդ ձկները խլացնում են որսը և ահաբեկում վտանգավոր գիշատիչներին: Ամենաէլեկտրական պարպման  հարվածային ուժը կախված է օձաձկան չափերից: Ամենաերկարը հարավամերիկյան օձաձկներն են, որոնք ունեն գրեթե երեքից ավել մետրանոց երկարություն:

 1. Փակագծում տրված բառերը գրի՛ր կետերի փոխարեն՝ դնելով պահանջված  թվով:

1940 թվականից ԱՄՆ-ում գրանցվել է հազար ութ հարյուր քսանչորս հրդեհ(հրդեհ): Ամեն տարի կրակը ոչնչացնում է իննից տասը միլիոն հեկտար
(հեկտար) անտառներ (անտառ): Մեկ տարում այրված փայտանյութի արժեքը կազմում է համարյա հիսուն միլիոն դոլար(դոլար):

Աշխարի ամենամեծ պատկերասրահը Սանկտ Պետերբուրգի Էրմիտաժն է: Այնտեղ
արվեստի ավելի քան երեք միլիոն ստեղծագործություններ (ստեղծագործություն) ցուցադրել(ցուցադրել): Այդ թանգարանի բոլոր երեքհարյուր քսաներկու դահլիճները
(դահլիճ) նայելու համար մարդ շուրջ քսանհինգ կիլոմետր(կիլոմետր) ճամապարհ է  անցնում:

 1. Տրված թվականների հոմանիշ ձևերը կազմի՛ր: Տրված և ստացված բոլոր  թվականները անվանի՛ր մեկ բառով:

Օրինակ`հարյուրական-հարյուր-հարյուր:

Տասական- տաս-տաս
տասներկու-տասներկու- տասերկուական
հազար-հազար — հազարական
քսանհինգական —  քսանհինգ-քսանհինգ
վեցական — վեց-վեց

Did you know

 • Did you know a bear has 42 teeth
 • Did you know an ostrich’s eye is bigger than its brain
 • Did you know rabbits like licorice
 • Did you know a lobsters blood is colorless but when exposed to oxygen it turns blue
 • Did you know armadillos have 4 babies at a time and are all the same sex
 • Did you know reindeer like bananas
 • Did you know the longest recorded flight of a chicken was 13 seconds
 • Did you know birds need gravity to swallow
 • Did you know a cat has 32 muscles in each ear
 • Did you know goldfish can see both infrared and ultraviolet light

 • Did you know 55% of all movies are rated R
 • Did you know there are 22 stars in the Paramount studios logo
 • Did you knowthe first James Bond movie was called ‘Dr. No’