Անասնապահություն

 1. Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները:
  Անասնապահության զարգացման նախադրյալներն են կերը, ջուրը, բարենպաստ պայմանները և այլն:
 2. Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:
  Անասնապահությունը բուսաբուծության նման նույնպես տարածված է բնակեցված ցամաքի
  գրեթե բոլոր մասերում:
 3. Նշել այն երկները, որտեղ առաջատար են անասնապահության հետևյալ ճյուղերը՝ ոչխարաբուծություն- մերձարևադարձային և արևադարձային կիսաանապատների և անապատների համեմատաբար
  խոզաբուծություն-
  խոշոր եղջերավոր անանսապահություն- աշխարհի բոլոր շրջաններում
  ձիաբուծություն-
  ձնկորսություն-

Ի՞նչ է ցույց տալիս պարբերության համարը

Պարբերության համարը համընկնում է էլեկտրոնային շերտերի քանակի հետ: Միջուկից կան տարածություններ, որտեղ էլեկտրոնների գտնվելու հավանականությունը մեծ է և այդ տարածությունները կոչվաեցին էլեկտրոնային շերտեր կամ էներգետիկ մակարդակներ:

N = 2n²
N — e-ի թիվն է
n — շերտի համար
n = 1  N = 2 · 1² = 2e
n = 2  N = 2 · 2² = 8e
n = 3  N = 2 · 3² = 18e

Ազնիվ գազերը ունեն ավարտված շերտեր: Մնացած ատոմները ձգտում են ավարտել շերտերը, կորցնելով կամ ընդունելով էլեկտրոններ և նմանվելով ազնիվ գազերին: Եթե տարրը վերջին շերտում ունի 4-ից քիչ էլեկտրոն պետք է կորցնի էլեկտրոնները և կունենա մետաղական հատկություններ: Եթե տարրը վերւին շերտում ունի 4-ից շատ էլեկտրոններ, պետք է ընդունի էլեկտրեններ շերտը ավարկելու համար և կուններնա ոչ մետաղական հատկություններ, Եթե ունի 4 էլեկտրեն, ապա նա կարող է և կորցնել և ընդունել էլեկտրոններ, և կունենա և մետաղական և ոչ մետաղական հատկություններ:

С точки зрения телефона

Мой хозяин никогда не выпускает меня из рук. И мне очень жарко, я уже стал стареть, тоест плоха работат, потому что вечно работаю и никогда не успокаиваюсь. Вот по этому причину хочу взять отдых. Однажды я упал из её рук и потерялся. Она искала меня везде, а я видела её но не мог создать звуки и дать паняать где я. Я был под рабочем столом, и там остался несколько дней. И её купили новый телефон, и только после этого она нашла меня. Я боялся что она бросает меня, и совсем забыла что я сам хател отдыхат, но в тоже время я хотел занять свои места. Но она хотела держат две телефона, но только уже она больше показала свой новый телефон.

Գործնական քերականություն

 1. Զույգ նախադասությունները փակագծում գրված շաղկապով  միացրո՛ւ քանի ձևով կարող ես:
  Օրինակ`Դու ամբողջ աշխարհում շրջած կլինես: Դու կվերադառնաս (երբ)
  — Երբ ամբողջ աշխարհում շրջած կլինես, կվերադառնաս: Դու, երբ ամբողջ աշխարհում
  շրջած կլինես, կվերադառնաս:Կվերադառնաս, երբ ամբողջ աշխարհում շրջած կլինես:

Այդ կղզին կատարյալ դրախտ կարելի է դարձնել: Հորդաբուխ  աղբյուրներ կային այնտեղ (որովհետև )Անտառում դեռ ոչ մի շշուկ չէր լսվում: Անձրևը արդեն դադարել էր (չնայած)Բոլորը քեզ նման մտածեին: Աշխարհն այդպիսին չէր լինի: (եթե)Այնտեղ փնտրեցեք կորած ձիու հետքերը:  Այս քարի կտորը  գտել եք: (որտեղ)

Այդ կղզին կատարյալ դրախտ կարելի է դարձնել: Հորդաբուխ աղբյուրներ կային այնտեղ (որովհետև)Անտառում դեռ ոչ մի շշուկ չէր լսվում: — Անտառում ոչ մի շշուկ չէր լսվում, որովհետև այնտեղ հորդաբուխ աղբյուրներ կային:

Անձրևը արդեն դադարել էր (չնայած)Բոլորը քեզ նման մտածեին:
Բոլորը քեզ նման մտածեին, չնայած անձրևն արդեն դադարել էր:

Աշխարհն այդպիսին չէր լինի (եթե) Այնտեղ փնտրեցեք կորած ձիու հետքերը:

Այս քարի կտորը գտել եք: (որտեղ)
Որտեղից եք գտել այդ քարի կտորը:

Տրամաբանություն

 1. Եռանկյան ո՞ր կողմն է ավելի մեծ

222
180 — 55 = 125
125 : 2 = 62,5
Անկյում ACD և BAC իրար հավասար են և ավելի մեծ են ABC 

2. Ձեռնարկատերը հաշվեց, որ եթե կրկնապատկի աշխատատեղերի թիվը և այնուհետև ավելացնի ևս 16-ը, ապա աշխատատեղերի թիվը կդառնա 200:  Քանի՞ աշխատատեղ կար ձեռնարկությունում:
200 — 16 = 184
184 : 2 = 92

3. Կռահելով, թե ինչպես է առաջացել առաջին տողի փակագծում գրված թիվը` փոխարինեք ?-ը ճիշտ թվով.

19    (51)   32

37    (?)     42

? = 42 + 37
? = 79

4. Արան գրել է բոլոր եռանիշ թվերը:  Քանի՞ թվանշան է նա օգտագործել:
2700

5. Ապացուցեք, որ 3 մարդկանց մեջ կամ յուրաքանչյուրը ճանաչում է առնվազն մեկին, կամ առնվազն մեկին ճանաչում են երկուսն էլ, կամ առնվազն երկուսը իրար չեն ճանաչում:

Այսինքն այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրը առնվազն իրեն պետք է ճանաչի:

6.   Երկու մարդ մեկ ժամ շարունակ հաշվում էին մայթով անցնող բոլոր անցորդներին:  Նրանցից մեկը նայում էր պատուհանից, իսկ մյուսը մայթով գնում գալիս էր:  Նրանցից ո՞վ ավելի շատ մարդ կհաշվի:
Այն մարդն, որ պատուհանից էր նայում

7. 9,9,9,9,9,9

Ինչպե՞ս ստանալ 100, վեց 9-ի միջոցով:
(9 — 9)+ 9 : 9 + 99

8. Why can’t a man living in Canada be buried in the USA?
Չեն կարող թաղել ԱՄՆ-ում, որովհետև ողջ է:

Is it legal for a man in California to marry his widow’s sister? Why?

9. A-ից B կետը քանի՞ քայլից կարելի է հասնել

222
7 քայլից

10. Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։ Ստուգեք ձեր տեսածը այստեղ։

222

Երկրաչափություն

123456789
262. ա. 180 — (<A + <B)
180 — (65° + 57°)
<C = 180 — 122
<C = 58°

բ. 180 — (<A + <B)
180 — (24° + 130°)
<C = 180 — 154
<C = 26°

գ. <A + <B + <C = 180°
180° — (<A + <B)
<C = 180° — (a + 2a)
<C = 180° — 3a

դ. 180 — (<A + <B)
180 — (60° + a + 60° — a)
<C = 180 — 120°
<C = 60°

263.
264. <A + <B + <C = 180°
Քանի որ <A = <B = <C = 180 : 3 = 60

BST237. ա.
BST
բ.
BST
238.

Գործնական քերականություն 2019.03.19

1. Աև ԲԽմբի նախադասությունները ժխտական դարձրո՛ւԵնթադրական  եղանակի 
բայերի (Բ խումբժխտական ձևերն ինչո՞վ են տարբերվում մյուս ժխտական ձևերից:

Ա. Նրա համար ամենանվիրական առարկան իր թալիսմանը չէ: Այդ օրվանից դարպասապահի չսափրած դեմքը թալիսման չդարձավ թիմի համար: Մարզիկները չեն հավատում թալիսմանների զորությանը:Այդ մասին դեռ երեխաներն էլ չգիտեն:

Բ. Ձուկն առանց փուշ չի լինի: Մեկ ծաղկով գարուն չի գա: Մրցույթի բոլոր մասնակիցները չեն  խրախուսվի, իսկ հաղթողը նվեր չի ստանա: Ջուրն ընկնողը անձրևից չի վախենա:

2.Նախադասության բայերը ժխտակա՛ն դարձրու և ստացված ու տրված նախադասությունների
մտքերը համենատի՛ր:


Այդ ուղտերին կտեսնեքեթե կենդանաբանական այգի գնաք:Եթե փղի վրա հարձակվեննա էլ ժանիքը գործի կդնի:Փիղն իր կնճիթով վերից վար ջրում է իրեներբ շոգ է լինում:Եթե սագը սուզվում էուրեմն անձրև է գալուԻսկ եթե մի ոտքի վրա է կանգնում ու գլուխը թաքցնում թևի տակսաստիկ ցուրտ է լինելուԵրբ սագերը դեպի հարավ են չվումուրեմն ձմեռը մոտ էՀողի մեջ որ փոս գտնենբույն կսարքեն:

Այդ ուղտերին չեք տեսնիեթե կենդանաբանական այգի գնաքԵթե փղի վրա չհարձակվեննա
էլ ժանիքը գործի չի դնիՓիղն իր կնճիթով վերից վար չի ջրում իրեներբ շոգ է լինումԵթե սագը
չի սուզվում,  ուրեմն անձրև չի գալուԻսկ եթե մի ոտքի վրա չի կանգնում ու գլուխը թաքցնում
թևի տակսաստիկ ցուրտ չի լինելուԵրբ սագերը դեպի հարավ չեն չվումուրեմն ձմեռը մոտ չէ:
Հողի մեջ որ փոս չգտնենբույն չեն սարքի:

Տվյալ տեքստը ժխտական դարձնելիս իմաստը չի փոխվում:

 1. Նախադասությանմիտքն արտահայտի՛ր բայը ժխտական դարձնելով:

Օրինակ`Մենք դժկամորեն գնացինք նրա հետևից:- Մենք հաճույքով չգնացինք նրա հետևից:

Ամբողջ ճանապարհին մենք մի անգամ կանգ առանք խորհրդակցելու: — Ամբողջ ճանապարհին մենք ոչ մի անգամ կանգ չառանք խորհրդակցելու:

Մեր արածն ապարդյուն աշխատանք էր:- Մեր արածն ապարդյուն աշխատանք չէր:

Կղզու նահանգապետը կամեցավ այծերից փրկել էբենոսի անտառները:- Կղզու նահանգապետը
չկամեցավ այծերից չփրկել էբենոսի անտառները:

Նրա մտադրությունը սխալ հասկացան:- Նրա մտադրությունը ճիշտ չհասկացան:

Նրան անլուրջ պատասխան տվեցին:- Նրան լուրջ պատասխան չտվեցին:

Այծերը էբենոս ծառից կարևոր են:- Այծերը էբենոս ծառից կարևոր չեն:

4.Ժխտական նախադասությունները դրակա՛ն դարձրու  երկու ձևով՝  փոխելով ժխտական դերանունը:


Բոլորը չեն հասկանում իմ ցավը: Ամեն ինչ ավելի վատ էքան մենակությունը: Ամեն ինչ
խնդրեց օտարության մեջ գտնվող հորից: Ամեն ինչ կարող է փչացնել  նրա բարձր
տրամադրությունըԱյդ ընթացքում բոլորը եկան: Ամենեն ինչ խանգարում է գիշերային անդորրը:

Բայերի ժխտական խոնարհումը կազմվում է չ մասնիկով (հրամայական եղանակի բայերինը՝ մի մասնիկով): Չ մասնիկն ավելանում է կա՛մ պարզ դիմավոր ձևին (չվազեց, չգրի), կա՛մ օժանդակ բային (չեմ գրում, չի վազում): Ժխտական մասնիկով օժանդակ բայը դրվում է  դերբայից առաջ (գալի է- չի գալիս): Ենթադրական եղանակի ժխտական խոնարհումը կազմվում է օժանդակ բայի 
ժխտական ձևերով և ժխտական դերբայով (չգրեմ – չեմ գրի):


Տնային աշխատանք

 1. Տրված նախադասությունը համառոտի՛ր :

Մայր մտնող արևի շողերից տաքացած՝ աղավնիները իրար առաջ պարծենում էին իրենց 
գեղեցկությամբ ՝ մերթ լայն բացելով շագանակագույն թևերն ու մերթ խոնարհվելովպտտվելով ու տարօրինակ բամբ ձայներ արձակելով:

Արևի շողերից տաքացած՝ աղավնիները պարծենում էին իրենց գեղեցկությամբ ՝ լայն բացելով թևերն ու խոնարհվելովպտտվելով ու ձայներ արձակելով:

 

 1. Կետերը փոխարինի՛ր հարմար շաղկապով կամ դերանունով:
  Լեռնային հովիտներում գիշերը ձյուն է սպասվում, իսկ դաշտային հովիտներում՝ անձրև: Աշուն էր, զովաշունչ ու պայծառ աշուն, ինչպես սովորաբար լինում է Արարատյան դաշտում:
  … ջրերը ձյան հալոցքից կամ հորդառատ անձրևներից վարարում էին, դաշտում բնական ավազաններ էին գոյանում:
  Կարդացի անունս մի ոտանավորի տակ և ինձ թվաց, որ իմ այդ ստորագրությունը ոսկե տառերով էր տպված:
  … մինն ուներ, տասն եմ արել:
  Այն օրից, ինչ գյուղ էր եկել, անցել էր ուղիղ մեկ ամիս: Հյուրերին առաջնորդեց դեպի տաղավարը, որը գտնվում էր բակի խորքում:
  Նա մեծահռչակ զորավար էր, բայց երկրների կուսակալ:
  Նրանք նույն ուղղությամբ չէին գնում, միմյանց չէին հանդիպում:
  … հնէաբանը,… թանգարանի տնօրենը նոր քննության գաղափարին չընդդիմացան:
 1. Ըստ տրված կաղապարների` կազմի՛ր բարդ նախադասություններ:

Եթե ուզումես ուսուցչուհի դառնալ, ապա պետք է լավ սովորես: Քանի որ նա երկրի թագավորն է, հետևաբար նա էր երկիրը կառավարում: Որովհետև -նա շատ խելացի է, ուստի արժանի էր այդ պաշտոնին: Քանզի կարողանար փախչել, ուրեմն սկսեց վազել:

Esercizi lessicali

Chi è…?
1. il padre di mia madre è nonno.
2. il fratello di mio padre è zio.
3. mio padre e mia madre sono il genitori.
4. la sorella di mio padre è zia.
5. il figlio del fratello di mio padre è chujino.
6. il fratello di mia madre è zio.
7. i figli di mia zia sono chujini.
8. la figlia di mia madre è sorella.
9. il figlio di mia sorella è chujino.
10. i figli dei miei figli sono nipoti.

 

Trova la parola della famiglia.
Es: inguco = cugino
1. OZI = zio
2. ELALSRO = sorella
3. EDPAR = padre
4. GLMAFIIA = famiglia
5. RATLLFEO = fratello
6. OINNN = nonni
7. TRGEINOI = genitori
8. GLFIIO = figlio

 

Mettiamo gli articoli giusti.  
1. sorella 2. moglie 3. genitori 4. fratello 5. figlia 6. zii 7. padre | nonno 8. nipote 9. sorelle 10. madre 11. zia 12. marito | al plurale
2. mio | mia | i miei | le mie | mia | i miei | mia | suo