Գործնական քերականություն

  1. Կետերի փոխարեն կոչականներ գրի՛ր:

                Տատի՛կ, դինոզավրերն ինչո՞ւ են ոչնչացել:
Մարիա՛մ, դու քայլող մեքենա տեսե՞լ ես:
Նա իսկապե՞ս իր բնակարանը գազանանոցի է վերածել, Աննա՛:
Մարդն ինչքա՞ն ժամանակ կարող է դիմանալ առանց խմելու, բժի՛շկ:
Գիտե՞ս, տղա՛ս, ռոբոտներին էլ է օդ պետք:
Ի՜նչ ասես չես մտածի, մայրի՛կ, հիմա էլ որոշել ես նոր տեսակի ծաղի՞կ աճեցնել:

  1. Ա և Բ խմբերի նախադասություններում կոչականները համեմատի՛ր և տարբերությունների մասին գրի՛ր:

                Ա. Եղբա՛յր, էսպես էլ բա՞ն կլինի:
Բ. Ա՛յ եղբայր, էսպես էլ բա՞ն կլինի:
Ա. Եվ դու խուսափո՞ւմ ես հարցի պատասխանը փնտրելուց, փիլիսոփա՛:
Բ. Եվ դու խուսափո՞ւմ ես հարցի պատասխանը փնտրելուց, իմսատո՛ւն փիլիսոփա:
Ա. Լավ կլիներ, չէ՞, որ փչովի մեքենա ունենայինք, գյուտարա՛ր, ավտոտնակ էլ                                         պետք չէր լինի:
Բ. Լավ կլիներ, չէ՞, որ փչովի մեքենա ունենայինք, պարո՛ն գյուտարար,                                                     ավտոտնակ էլ պետք չէր լինի:

Երկրորդ նախադասության կոչականին ավելացված են լրացումներ

  1. Նախադասություններնավարտի՛ր:

                Նա ամեն առավոտ վազում է, որ լավ կազմվածք ունենա:
Նա ամեն առավոտ վազում է, որպեսզի առողջ լինի:
Նա ամեն առավոտ վազում է, չնայած ոչինչ չէր փոխվում:
Նա ամեն առավոտ վազում է, իսկ երեկոյան հանգստանում:
Նա ամեն առավոտ չի վազում, այլ մարվում է:

  1. Նախադասությունները տրված բառերով միացրո՛ւ և ստացի՛ր բարդ նախադասություններ:

ա) Այնքան … որ, բ) և:
Թագավորի ձայնը նվազում է: Պալատականները նրան չեն կարողանում լսել:
ա. Թագավորի ձայնն այնքան է նվազում, որ, Պալատականները նրան չեն կարողանում լսել:
բ. Թագավորի ձայնն նվազում է, և Պալատականները նրան չեն կարողանում լսել:

  1. Նոր նախադասություններ ստացի՛ր՝ տրված բարդ նախադասության ընդգծված մասը հանելով:
    Ինչպիսի՞ նախադասություններ ստացվեցին:

            Մարդը վաղուց երազում է ստանալ մի դեղ, որը կպայքարի ցանկացած   հիվանդության դեմ:
Հեքիաթներում հանդիպե՞լ ես կախարդական ջրի, որը մահացողներինփրկում ու
             առողջացնում է:
Այսօրվա Երկիրը շատ է տարբերվում նրանից, որը մարդկությունն իրկյանքի արշալույսին է
             տեսել:
Մարդիկ ավերում են Երկիրը՝ առանց մտածելու սերունդների մասին,որոնք գալու են
            իրենցից հետո:
Պատմության դասագրքերում ոչինչ չկա ամբողջ աշխարհն ընդգրկածայն պատերազմի
մասին, որ մարդիկ վարում են բնության դեմ:

Եթե ընդգծվաց հատվածը հանենք, նախադասությունը կդառնա պարզ

  1. Աև Բ տեքստերը համեմատի՛ր և դրանց տարբերությունը գտի՛ր:

 

                Ա. Քամին մարագի շուրջը պտտվեց, մտնելու ճեղք չգտավ ու ասաց.
— Մարա՛գ, դուռդ բա՛ց արա, քեզ հարդ եմ բերել:
Մարագը պատասխանեց.
— Դու իմ ունեցած հարդը մի՛ տանիր, քո բերածն ինձ հարկավոր չէ:
Բ. Քամին մարագի շուրջը պտտվեց, մտնելու ճեղք չգտավ ումարագին ասաց, որդուռը բաց անի, որովհետև ինքը նրան հարդ է բերել: Մարագը պատասխանեց, որ քամին թողիր ունեցած հարդը չտանի, իրեն նրա բերածը հարկավոր չէ:

Ա տարբերակում ուրիշի ուղղակի խոսք է, իսկ Բ խմբում հեղինակի:

check your progress

1) a. Complete the sentences with will or won’t.
1. My train is running late, so I won’t be home before seven o’clock.

2. Julie isn’t feeling well. I don’t think she will go to school today.
3. He’s a really good actor. I’m sure he will become famous one day.
4. We can go to the beach tomorrow. I’m sure it won’t rain.
5. What do you think? Will you go to university?
6. James is in London, so he will/won’t be at the party tonight.
7. It’s quite hot today. I think I won’t go swimming this afternoon.
8. Tom’s always so nice. He … get angry when he finds out.
9. A: Will you come to the match tomorrow?
B: Sorry, but I don’t think I will have time. I will come to the one next week.
10. A: Pat won’t be happy when she sees that you have broken her computer.
B: I know. I will tell her what happened as soon as she comes home.

b. Circle the correct words.
1. My parents are angry / angrily because I didn’t do the washing-up.
2. Our team lost yesterday. Everyone played bad / badly.
3. Last week’s test was easy / easily.
4. My sister sings good / well.
5. Hurry up, Jill! Why are you walking so slow / slowly?
6. Last night I heard a loud / loudly noise outside my room.
7. It was a slow / slowly journey and we arrived very late / lately.
8. The players were all too slow / slowly, that’s why we lost the match.
9. His mum works so hard / hardly — she’s hard / hardly at home.

2) a. Circle the correct words.
1. I’ll probably / sure get a good job.
2. Joanne doubts / hopes to become a famous singer.
3. Maybe / Don’t think she’ll have children.
4. Nick thinks / probably they’ll get married soon:
5. I’m doubt / sure he’ll learn to drive.
6. We’ll doubt / probably watch TV tonight.
7. I doubt / sure he’ll come with us.
b. Use the words to complete the sentences.

lightning, foggy, shower, thunder, wind, hot, rain, sun

1. There was such a strong wind that some trees fell down.
2. The castle on that hill burnt down because it was struck by lightning.

3. There was heavy rain for three days — the streets looked like rivers.
4. It didn’t really rain very hard — it was only a shower.
5. We didn’t sit on the beach after 11 am. There was too mach sun and it was too hot.
6. I’ve just heard some thunder from far away i think there’ll be a storm soon.
7. I couldn’t see anything from my window this morning — it was really foggy outside!

Իմ աշխարհը

Իմ աշխարհը երգն է: Իմ ամեն ինչը երգի հետ է կապված:

Նաև շատ կցանկանաի, որ մարդկանց մտածելակերպից վերանար ռասիզմը: Ես շատ եմ հանդիպել մարդկանց, ովքե ուրիշների դատում են աչքերով, մաշկի գույնով, ազգով… և դա սխալ է: Եթե ամեն ինչ ինձնից կախված լիներ ես շատ բան կփոխեի աշխարհում, իսկ աշխարհը փողելու համար շատ կարևոր է, որ փողխվի մարդկանց մտածելակերպը: Ցավոք ես ոչինչ չեմ կարող անել, կան բաներ, որոնց դեմ մարդիկ անզոր են:

Թարգմանություն

1234567.png
Հսկողության փոստարկղ 
Ժուկով-ժամանակով մի փոստարկղ կար: այն շատ գեղեցիկ էր, և անցկացնում էր նամակները իր մեջ, որտեղ ապահով էր, պահելով այն մինչև գար փոստատարը հավաքելում դրանք:
Շատ մոտիկ փոստարկղին կար կանգնած մի լամպ, նրանք շատ լավ ընկերներ էին:
Լամպը շողում էր մթության մեջ, և մարդիկ կարողանում էին տեսնել ճանապարհը դեպի տուն, և նաև, որտեղ ուղարկեն իրենց նամակները:
Մի գիշեր լամպն ասաց փոստակղին.
— Ինձ թվում է ես մրսել եմ, և պատրաստվում եմ քնել:
Եվ քնեց այնքան խորը, որ նրա լույսն անջատվեց:
Այսպիսով ոչ ոք չէր կարողանում տեսնել, թե որտեղ ուղարկեն իրենց նամակները: Ի՞նչ անեին նրանք: Հենց այդ պահին մի բադ քայլում էր այդ տեղով: Նրա անունը Միրանդա էր: Նա սասց.
— Սիրելի՛ս, լամպը անջատվել է: Ինչպե՞ս պետք է մարդիկ տեսնեն, թե որտեղ է փոստարկղը, և այսպիսով ինչպես ուղարկեն իրենց նամակները:
Նա մագլցեց փոստարկղի վերևը, և սկսեց բղավել: Նա բղավու էր և բղավում, և բոլոր մարդիկ, ովքե գալիս էին ուղարկելու իրենց նամակները, և չէին կարողանում գտնել փոստարկղը, քանի որ լամպը անջատվել էր, ասում էին.
— Ինչնո՞ւ համար են այս բոլոր ձայները:
Նրանք գնում էին այդ ձայնի կողմը և տեսնում էին Միրանդային բղավելուց, և այնտեղ, Միրանդայի տակ փոստարկղն էր: Այսպիսով նրանք ուղարկում էին իրենց նամակները և գնում տուն:

Особенности природы Японии

Япония отличается от других стран тем, что расположена на многочисленных островах в сейсмоопасной зоне. Тем не менее, это очень развитое в техническом плане государство, обладающее наиболее современными технологиями в мире.
Ճապոնիան տարբերվում է մնացած երկրներից նրանով, որ բաժանված է բազմաթիվ կղզիների, երկրաշարժային զոնայում: Բացի այդ, Նա նաև զարգացած է տեխնոլոգիական առումով, ամենաժամանակակից տեխնիկաները աշխարհում:

Главной отличительной чертой этой страны является высокая сейсмическая активность. Здесь происходит до 1 500 землетрясений в год. Большинство из них не имеют разрушительной силы, но ощущаются человеком.
Գլխավոր առանձնահատկությունը այդ երկրի կայանում է նրանում, որ երկրաշարժները շատ ակտիվ են: Այստեղ տեղի է ունենում 1 500 ից ավել երկրաշարժ տարում: Նրանց մեծ մասը կործանարար չեն, բայց զգացվում է մարդկանց կողմից:

В Японии хорошо развит лес. Лесные массивы покрывают более 60% территории страны. Всего известно более 700 видов деревьев и 3 000 трав. Острова покрыты всеми типами лесов – смешанными, хвойными и лиственными. На разных островах Японии характер леса различается.

Японские острова не имеют связи с большой землей, поэтому в животном мире данной страны присутствуют эндемики – живые существа и растения, характерные только для определенной территории. В целом же флора и фауна здесь весьма богаты.

Ճապոնիայում շատ են անտառները: Երկրի տարածքի 60% անտառապատ է: Հայտնի են ծառերի 700 տեսակ, և խոտաբույսերի 3000 տեսակ: Կղզիները ծածկված են ամեն տեսակի անտառներով,՝ խառը, փշատերև և լայնատերև: Ճապոնիայի տարբեր կղզիներում, անռառների բնույթը տարբերվում է:

Ճապոնական կզղիները կապ չունեն մեծ երկրի հետ, դրա պատճառով այդ երկրի կենդանական աշխարհում գոյություն ունենեն Էնդեմիկներ — կենդանի էակներ և բուսականություն: Որոնք միայն որոշակի տեղանքի համար են: Այստեղ ֆաունան (կենդանական աշխարհ) և ֆլորան(բուսական աշխարհ) շատ հարուստ են:

Տրամաբանության մեկ տարվա հաշվետվություն

«Մաթեմատիկան առանց բանաձևերի» առարկան ինձ սովորեցրեց տրամաբանել:
Մենք իրականացրել ենք մի նախագիծ, որի ընդացքում պետք է կազմեինք կենդանիների մասին խնդիրներ:  Այդ նախագծի ընդացքում հասցրեցի ավելի լավ ճամաչել որոշ կնեդանիների:
Նաև կատարել ենք նախագիծ, ըստ որի պետք է խմբագրեինք դասընկերների կազմած խնդիրները: Այդ նախագծի ընդացքում մենք պետք է ուղեինք միմիանց քերականական և մաթեմատիկական սխալները: Ահա ևս մեկ նախագիծ, որի ընդացքում լուծում էինք սովորողների կազմած խնդիրները: Եվ իմ կատարած աշխատանքները կարող եք տեսնել այստեղ:

Գործնական քերականություն

1. Բարդ  նախադասությունների ընդգծված մասերը (երկրորդականնախադասությունները)  հանի՛ր:

Եգիպտոսի ամենամեծ հրաշալիքը Քեոփսի բուրգն է:
Մեքսիկայում տարածվում է ֆուտբոլի մի նոր տեսակ:
Ամազոնի ավազանում մի հետաքրքիր ծառ է աճում:
Նորվեգացի հայտնի ճանապարհորդ, հետազոտող ու գրող Թուր Հեյերդալը նորից ուղևորվեց
Զատկի կղզի:
Այս անգամ նրան ճանապարհորդության են հանել քարե հսկայականքանդակները:
Քսան տոննանոց արձանները կանգնած են ուղղահայաց դիրքով:
Հնագետներին մի քանի ամիս է պետք:
Անապատներում քամու էներգիան կարելի է օգտագործելտնտեսական նպատկներով:
Մասնագետները պնդում են:

2.Երկրորդական նախադասություններըհանի՛ր և անհրաժեշտության դեպքում ստացված
պարզ նախադասությունների մեջ փոփոխություննե՛ր  արա:

Օրինակ`
Երբեմն արջն իրեն այնպես թափով էր գցում տակառի մեջոր մյուս կողմիցդուրս էր ընկնում:- Երբեմն արջն իրեն թափով գցում էր տակառի մեջ:
Վաղուց ի վեր բժիշկներն ու գիտնականները վիճում են, թե մագնիսական դաշտն ազդո՞ւմ է մարդու առողջության վրա:
Այդ վեճը նոր թափով բորբոքվեց այն ժամանակ, երբ արյան ճնշման հիվանդության դեմ մի շարք երկրներում սկսեցին կիրառել մագնիսական ապարանջաններ:
Մագնիսական դաշտը լայնացնում է մաշկի մազանոթները, որն էլ հանգեցնումէ արյան ճնշման նվազմանը:
Վանդակի առաստաղից անտակ տակառ էինք կախել նրա համար, որ արջըխաղալու բան ունենա:
Միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում գնել կամ որսալ այն կենդանուն, որը մեզհարկավոր է:
Արձանագրվել են բազմաթիվ այնպիսի դեպքեր, երբ կենդանիները  երկարժամանակ ապրել են առանց սնվելու:
Գերմանացի մի ինժեներ պատրաստել է այնպիսի չմուշկներ, որոնքէլեկտրական շարժիչով են աշխատելու:


3. Նախադասության  ընդգծված անդամները՝  ենթական ու ստորոգրյալը համաձայնեցրո՛ւ:
Ոչ ոք չի փորձում հասկանալ մյուսներինբոլորը միայն խոսում են:
Փողոցում քայլում էր երկու մարդ:
Ժողովուրդը հավաքվել է հրապարակում:
Ճյուղին նստած էր տասը ճնճղուկ:
Մի քանի տղա լսում էր:
Մի երկու երեխա խաղում էր բակում:
Սարի լանջին մի խումբ գառ է երևում:
Հավաքված մարդկանց մի մասը զրուցում է:
Աստղագետների մեծամասնությունը գտնում էոր իրենց նախորդներնուղղակի սխալվել են:

Իտալերեն լեզվի հաշվետվություն

Իտալերենի նախագծեր
Երկխոսություններ

Վարժություններ — https://arevikarzumanyan.wordpress.com/2019/04/16/completare/
https://arevikarzumanyan.wordpress.com/2019/04/11/rispondete-alle-domande/
https://arevikarzumanyan.wordpress.com/2019/03/19/esercizi-lessicali/
https://arevikarzumanyan.wordpress.com/2019/03/19/gli-esercizi/
https://arevikarzumanyan.wordpress.com/2019/03/05/scriviamo-gli-esercizi/

Քերականություն

Բառարան — https://arevikarzumanyan.wordpress.com/2019/02/26/presente-indicativo/
https://arevikarzumanyan.wordpress.com/2019/02/19/avere/
https://arevikarzumanyan.wordpress.com/2019/02/05/alfabeto-italiano/
https://arevikarzumanyan.wordpress.com/2019/02/12/pronomi-personali/

Հանդիպում

Երգեր — https://sardaryanmariam.wordpress.com/2019/04/23/la-canzone-gianni-rodari-che-cosa-ci-vuole/
https://sardaryanmariam.wordpress.com/2019/03/05/la-canzone-auguri-mamma/
https://sardaryanmariam.wordpress.com/2018/10/17/toto-cotugno-litaliano/

Ինքնաստուգում

Իտալիաի մասին տեղեկություններ

Իմ մասին իտալերենով

Աշխարհագրության մեկամյա դասընթաց

Աշխարհագրության մեկամյա դասընթացը առաջին հերթին տվեց պատկերացում աշխարհի մասին: Ես մինչ այս առարկան, աշխարհը պատկերացնում էի ամբողջովին ուրիշ ձև: Սովորեցի շատ նոր բաներ այդ ընթացքում:

Հաշվետվություն

Այս տարի մասնակցեցի շատ հետաքրքիր նախագծերի, ճամփորդությունների և այլ հետաքրքիր բաների: Տարվա ընթացքում սովորեցի նոր բաներ, տարբեր առարկաներից:

Մենք հայոց լեզու առարկայից ընկեր Տաթևի հետ իրականացրել ենք մի նախագիծ, ըստ որի ամեն շաբաթ ներկայացրել ենք մեր ընտրությամբ մի աշխատանք: Ես ընտրել եմ թարգմանություն: Ահա թարգմանություններից մի քանիսի հղումները:

Նաև իրականացրել ենք նախագիծ պատմություն առարկայից, ընկեր Վարդա Կարապետյանի հետր: Նախագիծը կոչվում էր «Հայոց մայրաքաղաքներ»:

Ես որպես մարզական ընտրել եմ բասկետբոլ: Եվ մեր մարզական ժամերի ընթացքում խաղում ենք բասկետբոլ, լինում է նաև, երբ խաղում ենք ուրիշ խաղեր:

Ընտրության գուծունեությունը  ընտրել եմ իտալերեն, որի ընդացքում իրականացրել ենք շատ նախագծեր, հանդիպումների ենք մասնակցել իտալացիների հետ, աշխատել ենք նաև խոհանոցում և պատրաստել իտալական ուտելիքներ:

Որպես ինքնակրթություն համացանցի օգնությամբ սովորում եմ կորեերեն: