Գործնական քերականություն

1. Տրված բաղադրյալ բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով:

Մատնաչափ- Մատի չափ
կիսագունդ- կես գունդ
անհարթ- ոչ հարթ
անտեսանելի- բան, որը չի երևում
ինքնաշարժ- ինքն իրեն շարժվող
սկզբնական- սկզբի համար
արեմտաեվրոպական- արևմտային եվրոպա
աստղադիտարան- աստղերը դիտելու վայր
համաշխարհային- ամբողջ աշխարհով
հավասարաչափ- հավասար չափով

  1. Ընդգծվածբառերը փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով կամ բառակապակցություններով:
    Տրված և ստացված տեքստերը համեմատի՛ր:

Անհիշելի ժամանակներից ի վեր գետնի տակի աշխարհը մարմնավորել է բնության մութ ուժերը:
Առաջ մարդիկ ստորերկրյա աշխարհում են տեղավորել բոլոր մութ  ոգիներին: Ստորերկրյա աշխարհը մարդուն սպառնում է համընդհանուր աղետներով, որոնց առջև մարդիկ իրենց անզոր ու
չնչին են զգում: Ստորերկրյա տարերքը ցնցում է մեր ունեցած ամենակից ու ամենավստահելի
բանը` հողը: Ստորերկրյա  աշխարհն այսօր էլ պինդ պահում է իր մութ  գաղտնիքներից շատերը,
զարմանք պատճառում իր ուժերով ու ահաբեկում հրաշքներով:

Կարդա՛

Բառակազմական միավորները արմատներն ու ածանցներն են: Բառեր կազմվում են հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ արմատներով: Երբեմն բաղադրյալ բառեր են կազմվում բառի տարբեր արմատներով կամ ձևերով (օրինակ` ուտելիք — կերակուր, մարդամոտ — մարդկություն): Արմատները հիմնականում առանձին գործածվում են` կազմելով պարզ բառերը: Բայց կան արմատներ, որոնք ժամանակակից հայերենում առանձին կիրառություն չունեն (օրինակ` զոր, խույս, խոս, հի և այլն):

Բառերի տեսակները
Բառերը խմբավորվում են ըստ այս կամ այն հատկանիշի` իմաստաբանական, բառակազմական, արտասանական, ձևաբանական և այլն:
Ըստ արտահայտած իմաստների` բառերը լինում են մենիմաստ և բազմիմաստ: Բազմիմաստ բառերի ուղղակի և փոխաբերական բոլոր իմաստները բխում են նրա հիմնական իմաստից:
Ըստ իմաստների կարելի է նաև այլ բառախմբեր առանձնացնել, օրինակ` հոմանիշներ և հականիշներ, ըստ ձևաիմաստային հատկանիշների` նույնանուններ և այլն:
Ըստ կազմության բառերը լինում են պարզ, բարդ, ածանցավոր և բարդածանցավոր:

  1. .Տրվածբառերըբաժանի՛ր ըստ խոսքի մասի պատկանելության գոյական, ածական, թվական, դերանուն, բայ, մակբայ, կապ, շաղկապ, ձայնարկություն, վերաբերական բառեր (յուրաքանչյուրից երեք բառ):

Հարյուր իննսուներեք, թե, դու, անշուշտ, դանդաղ, վրա, թութակ, բոլորը, վա՜յ, մասին, կամաց-կամաց, հավանաբար, մտերմանալ, հովիվ, որպեսզի, արագ, երրորդ, կացին, ա՜խ, դեղին,
ընկերանալ, երկար, կարծես, կրկնել, է՜, բացի, որովհետև, հինգական:

գոյական- թութակ, հովիվ, կացին
ածական- դանդաղ, կամաց-կամաց, դեղին
թվական- Հարյուր իննսուներեք, երրորդ, հինգական
դերանուն- դու, բոլորը,
բայ-
մակբայ-
կապ-
շաղկապ-
ձայնարկություն- վա՜յ, ա՜խ, է՜,
վերաբերական-

  1. Տե՛ս,թե նախորդ վարժության մեջ տրված բառերից որը ի՞նչ հարցի է պատասխանում և փորձի՛ր բացատրել խոսքի մասերի նման խմբավորումը:

Ա. Գոյական, ածական, թվական, դերանուն, բայ, մակբայ:
Բ. Կապ, շաղկապ, ձայնարկություն, վերաբերական բառեր:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s