Մարմնի իմպուլս: Իմպուլսի պահպանման օրենքը: Ռեակտիվ շարժում:

1.Երկու մարմին շարժվում են իրար ընդառաջ: Առաջին մարմնի զանգվածը 2կգ է, իսկ արագությունը՝ 3մ/վ: Երկրորդ մարմնի զանգվածը 4կգ է, իսկ արագությունը՝ 2մ/վ: Որքան է այդ մարմինների համակարգի լրիվ իմպուլսը և ինչպես է այն ուղղված:

p=mv
կգ*մ/վ
I — 2կգ, 3մ/վ
II — 4կգ, 2մ/վ
p(I) = 6
p(II) = 8
Համակարգի Իմպուլսը = 6 + 8 = 14

Գործնական քերականություն

1. Բառակապակցություններ կազմի՛ր` հարցական դերանունները փոխարինելով 
բացառական հոլովով դրված գոյականներով և դերբայներով:
Խուսափել Պատժից:
Առաջանալ (գոյանալ) հողից:
Քշվել ինչի՞ց:
Խոնավանալ ջրից:
2. Բառակապակցություններ կազմի՛ր` հարցական դերանունները փոխարինելով 
բացառական հոլովով դրված գոյականներով:
Վիրավորվել ումի՞ց, ինչի՞ց: ընկերոջից, թրից
Զգուշանալ ումի՞ց, ինչի՞ց: թշնամուց, վտանգից

3.Գործիական հոլովով դրված գոյականների հիմքերն առանձնացրո´ւ և գտի՛ր Ա և Բ խմբերի բառերի գործիական հոլովի կազմության տարբերությունը:
Ա. Տառով, բերդով, մարդով, որդով, շաբաթով, զորքով, տարով, լեռներով, հեռացումով, լիությունով, տնտեսությունով:
Բ. Ուսմամբ, զեկուցմամբ, մահվամբ, արիությամբ, տնտեսությամբ, գիտուությամբ, ընկերոջով, կնոջով, մարդկանցով, կանանցով:
Ա խմբում բառի հիմքը չի փոխվում, իսկ Բ խմբում բառի հիմքը փոխվում է:

Мой бизнес план

Я давно мечтаю открыть компания. Мне нужны только деньги, и я могу осуществить свою мечту. Я хочу купить территорию Где я могу открыть эту компанию. Смысл компании в том, что я хочу открыть группы которые могут в дальнейшем стать популярной, они будут петь и танцевать… Я давно мечтаю быть в составе какой-нибудь группы, чтобы продвигаться, петь и танцевать, сделать то что мне нравится. Я думаю что таким образом я могу осуществить мечту многих, потому что я знаю ещё многих людей которые хочет этого. Мне вдохновил K-pop. Это, такой жанр музыки, артисты могут петь, танцевать, пойти на промоушенах, даже в такие масштабные проекты как грамме, билборд… Там в основном много групп но ещё есть сольных артистов.

Լաբորատոր փորձեր: Տեղակալման և միացման ռեակցիաներ

Փորձ 1
Տեղակալման ռեակցիա
Տեղակալման է կոչվում պարզ և բարդ նյութերի միջև ընդացող ռեակցիան, որի ընդացքում պարզ նյութի ատոմները տեղակալում են բարդ նյութի ատոմներից մեկի և ռեակցիա հետևանքով առաջանում են նոր պարզ նյութ, և նոր բարդ նյութ:
Zn + 2Hu(աղաթթու) —> Znu2 + H2

Փորձ 2
Միացման ռեակցիա
Միացման է կոչվում երկու կամ ավելի նյութերը միանում են իրար և ռեակցիա հետևանքով առաջանում է մեկ բարդ նյուր:
2H2 + O2 —> 2H2O + Q


Փորցի համար վերցրել ենք, 2,6գ ցինկ(Zn): Հաշվել, թե քանի գրամ ջուր(H2O ) է առաջանում
Փորձի նկարագրում
Վերցրեցի 2,6գ ցինկ, ցինկի հատիկներ լցրեցինք փորձանոցի մեջ, ավելացրեցի աղաթթու, վրան մի կտոր մագնեզիում գցեցի, մագնեզիումից հետո բուռն սկսեց անջատվել ջրածնի գազը: Ապա վառեցինք լուցկով և շառաչյունով այրվեց:

Հասարակության կարծիքը մեր ցանկապատների դեմ նախագծին

Իրականում կարծիքները շատ-շատ էին և զանազան: Նախ դպրոցը շատերին ուղարկել էր հրավեր, հավաքին մասնակցելու համար, սակայն նրանք անլուրջ վերաբերվելով, չէին ներկայացել: Ինչ վերաբերում է 93 համարի մանկապարտեզին, ես չեմ կարող անտարբեր անցնել նրանց ոչ տեղին և անհարգալից արտահայտություններից, օրինակ՝ «Դուք ստիպում եք աշակերտներին գալ ցույցի, դասերից կտրելով», ասեմ, որ մեզ ոչ ոք չի ստիպել, և մենք մեր կամքով ենք գնացել: Նրանք իրականում ունեն թույլատվություն ցանկապատելու իրենց տարածքը, սակայն պատճառը, որն՞ է դա անելու: Նրանց ասելով, տարածքը ցանկապատում են, որպիսի օտար մարդիկ չմտնեն ներս, սակայն համաձայնվեք, որ ցանկապը լուծում չէ, և ամենակարևորը՝ նրանք ունեն ավելի լուրջ խնդիրներ, ինչպիսին են, ջարդված պատուհանները և այլն:
Եվ վերջում իմ կարծիքը՝ ինձ համար իրականում մեկ է, թե ինչ կանեն իրենց տարածքի հետ, բայց ես և մեր սովորողները, այդ ճանապարհով գնում են Գեղարվես և Մեդիակենտրոն:

ինքնաստուգում

1.Պարասիմպատիկ և սիմպատիկ նյարդային համակարգի կառուցվածքը և ֆունկցիան։
Սիմպաթիկ նյարդային համակարգ
Սիմպատիկ նյարդային համակարգի կենտրոնական բաժինը գտնվում է ողնուղեղի պարանոցային վերջին, կրծքային և գոտկային հատվածների կողﬓային եղջյուրներում:

Պարասիմպաթիկ նյարդաին համակարգ
Պարասիմպաթիկ ենթաբաժնի կենտրոնները գտնվում են երկարավուն, ﬕջին
ուղեղներում և ողնուղեղի սրբանային հատվածի գորշ նյութի կողﬓային եղջյուրներում:

2. Աչքի կառուցվածքը և ֆունկցիան
Աչքը գտնվում է ակնակապիճում: Կազմված է
Սպիտակուցաթաղանթից և Ակնաթաղանթ
Կատարում է պաշպանիչ և սնուցող ֆունկցիա:
Ցանցաթաղանթից
Ցանցաթաղանթը պատված է ընկալիչներով: Ունի երկու տեսակի լուսընկալիչներ, ցուպիկները և սրվակիկները: Սրվակիկները ավելի քիչ են քան ցուպիկները և գտնվում են բիբի հետևի մասում, բիբից անցնող լույսերը մի անգամից ընկալում են սրվակիկները:
Կույր բիծ
Կույր բիցը գտնվում է ցանցաթաղանթի վրա, և միակ կետն է, որի վրա ընկալիչ չկա: Կույր բծից դուրս է գալիս նյարդերը և գնում դեպի տեսողական գոտի:
Եղջերաթաղանթից
Ծիածանաթաղանթին
Ծիածանաթաղանթը պայմանավորում է աչքի գույները: կենտրոնում գտնվում է բիբը՝
Բիբից
Բիբը աչի մեջ գտնվող անցքի նման բան է, որը կարող է ինքնուրույն լայնանալ և նեղանալ, կառավարելով աչքի մեջ ընկնող ճառագայթները:
Օժանդակ հարմարանքներից
Օժանդարկ հարմարանքներ են, թարթիչները, հոնքերը… Որոնք պաշպանում աչքը են քրտինքից և այդպիսի բաներից:

3. Ականջի կառուցվածքը և ֆունկցիան
Ներքին ականջ
Ներքին ականջը գտնվում է քունքոսկրի խորքում, այն խոռոչների և գալարուն խողովակների համակարգ է, որում խխունջն իրականացնում է լսողական գործառույթ:
Արտաքին ականջ
Կազմված է լսողական երեք հոդավորված ոսկրիկներով՝ մուրճիկ, սալ և ասպանդակ:
Ականջախեցի
Ձայնային տատանումները ուղղում է 3սմ երկարությամ լսողական արտաքին
անցուղի:

Ձայնը լսելիս թմբկաթաղանթը սկսվում է տատանվել և այդ տատանման շնորհիվ ձայնը հասնում է մուրճիկին, սալին և ասպանդակին, որտեղ այն ուժեղանում է, նրանք էլ իրենց հերթին փոխանցում են ներքին ականջի ձվաձև պատուհանին, ապա այնտեղից դեպի խխունջ, որից հետո փոխանցում են մեծ կիսագնդերի կեղևի քունքային մասում գտնվող լսողության կենտրոնին:

Քերականական աշխատանք

1. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր տրված գոյականներով և դերբայներով:
Պաշտպան, ուժ, միջամտություն, կարգավորել, դիմել, միջամտել, խանգարել:
Անհրաժեշտություն կա (կամ չկա) ինչի՞: — Պաշտպանի, ուժի, միջամտության, կարգավորելու, դիմելու, միջամտելու, խանգարելու:
Կարիք կա (կամ չկա) ինչի՞: — Պաշտպանի, ուժի, միջամտության, կարգավորելու, դիմելու, միջամտելու, խանգարելու:
Հարկ կա (կամ չկա) ինչի՞: — Պաշտպանի, ուժի, միջամտության, կարգավորելու, դիմելու, միջամտելու, խանգարելու:

2.Տրված բառերի բացառական հոլովը կազմի՛ր, դրանց վերջավորություններն 
ընդգծի՛ր և բացատրի՛ր Ա և Բ խմբերի բառերի բացառական հոլովաձևերի 
տարբերությունը:
Ա. Ամպից, սառույցից, տանտիկնոջից, ձմռանից, ամսից, րոպեից: — ավելանում է «ից»
Բ. Բալենուց, մարդուց, ամուսնուց, ընկերուհուց, գինուց: — ավելանում է «ուց»

3. Տրված բառերի բացառական հոլովը կազմի՛ր, դրանց հիմքերր 
(վերջավորությունից առաջ ընկած մասերը) ընդգծի՛ր և բացատրի՛ր Ա և Բ խմբերի
բառերի բացառական հոլովաձևերի տարբերությունը:
Ա. Բառարանից, մակերևույթից, ձիուց, այգուց, անկողնուց, տնից, բնությունից:
Բ. Ընկերոջից, քրոջից, գարնանից, օրվանից, հոից, մոից, աղջկանից, մարդկանցից
կանանցից:
Ա խմբում բառի հիմքը չի փոխվում, իսկ Բ խմբում բառի հիմքը փոխվում է:

4. Տրված գործիական հոլովաձևերի վերջավորություններն առանձնացրո՛ւ և 
գտի՛ր Ա և Բ խմբերի բառերի գործիական հոլովի կազմության տարբերությունը:
Ա. Շղարշով, լույսով, այգիով, տարով, հորաքրոջով, ընկերոջով:
Բ. Արյամբ, հեռացմամբ, խնդությամբ, նկարչությամբ, հիացմամբ:
Երկու խմբերն էլ կազմված են գործիական հոլովոր, սակայն Ա խմբի բառերին ավելանում են «ով», իսկ Բ խմբում «ամբ»:

Կարդա՛ . Գոյականի հոլովները

Գործնական քերականութնուն

1.Բառակապակցություններ կազմի՛ր` հարցական դերանունները փոխարինելով տրված գոյականներով և դերբայներով:
Աշխատանք, խաղ, ուսում, հանգիստ, գործել, խաղալ, սովորել, հանգստանալ:
Ինչի՞ հնարավորություն ունենալ: գործելու, խաղալու, սովորելու, հանգստանալու:
Ինչի՞ հնարավորություն ընձեռել (տալ): գործելու, խաղալու, սովորելու, հանգստանալու:
Ինչի՞ նպատակ ունենալ: — գործելու, խաղալու, սովորելու, հանգստանալու:
2. Բառակապակցություններ կազմի՛ր` հարցական դերանունները փոխարինելով 
տրված գոյականներով և դերբայներով:
Միտք, ճնշում, ցավ, հեռանալ, առաջանալ, մոռանալ:
Դիմադրել ինչի՞ն: Մտքին, ճնշմանը, ցավին, հեռանալուն, առաջանալուն, մոռանալուն
Դիմանալ ինչի՞ն: Մտքին, ցավին, ճնշմանը, հեռանալուն, առաջանալուն, մոռանալուն
3. Բառակապակցություններ կազմի՛ր `  հարցական դերանունները փոխարինելով 
տրված գոյականներով և դերբայներով:
Կռիվ, հաշտություն, ձեռք մեկնել, փոխել, քննարկել, դիմագրավել:
Պատրաստ լինել ինչի՞(ն): Կռվելուն, հաշտվելուն, մեկնելուն, փոխելուն, քննարկելուն, դիմագրավելուն
Պատրաստվել ինչի՞(ն): Կռվին, հաշտությանը, մեկնելու, փոխելու, քննարկելու, դիմագրավելու

Age

b. Complete the sentences with your own ideas. 

  1. You’re a baby until you are 13 years old.
  2. You’re a toddler from the age of 1 to 14 .
  3. I think you’re a child until you are 16 years old.
  4. You’re a teenager from the age are of 12 to 18 .
  5. I think you become an adult when you are 20-30 years old
  6. In my country, you become a pensioner when you are 63 years old