Անդրանիկ Օզանյան

Նաև հայտնի, որպես Զորավար Անդրանիկ, Անդրանիկ Փաշա: հայ զորահրամանատար, պետական գործիչ, ֆիդայապետ (հայդուկապետ), նախկին դաշնակցական։ Նա շատ յուրահատուկ դեր է խաղացել Հայ ազատագրական շարժման գործում։ Մասնակցել է իր հայրենի երկրի բնակավայրերի պաշտպանությանը։ Անդրանիկն առաջին անգամ անցնում է Սասուն, բայց 1896 թվականին մեկնում է արտասահման։ 1912-1913 թվականներին Գարեգին Նժդեհի հետ միասին Անդրանիկի գլխավորությամբ հայ կամավորներից կազմակերպվում է վաշտ, որը մտնում է բուլղարական բանակի աշխարհազորի կազմում և մարտնչում Օսմանյան կայսրության բանակի դեմ։ Բուլղարական հրամանատարությունը բարձր գնահատեց հայկական վաշտի մասնակցությունը Առաջին Բալկանյան պատերազմին։

Professione

EnglishItalianoEspañol
Profession / OccupationProfessione / MestiereProfesión / Oficio
FarmerAgricoltoreAgricultor
ArchitectArchitettoArquitecto
ActorAttoreActor
DriverAutistaChofer
BarmanBaristaBarman
Waiter/waitressCameriere / camerieraCamarero
HousewifeCasalingaAma de casa
Shop assistantCommesso/aDependiente/Empleado
CookCuoco/aCocinero
UnemployedDisoccupato/aDesocupado
DoctorDottore / dottoressaDoctor
CarpenterFalegnameCarpintero
PharmacistFarmacistaFarmacéutico
JournalistGiornalistaPeriodista
EmployeeImpiegato/aEmpleado
NurseInfermiere/aEnfermero
EngineerIngegnereIngeniero
TeacherInsegnanteEnseñante
MechanicMeccanicoMecánico
DoctorMedicoMédico
BuilderMuratoreAlbañil
Manual workerOperaio/aObrero
PensionerPensionato/aJubilada
ProfessorProfessore / professoressaProfesor
AccountantRagioniere/aContador
WriterScrittore/scrittriceEscritor
SecretarySegretariaSecretaria
StudentStudente / studentessaEstudiante
TranslatorTraduttore / traduttriceTraductor
FiremanVigile del fuocoBombero
DirectorRegistaDirector cinematográfico
CopPoliziottoPolicia
SingerCantanteCantante
MusicianMusicistaMúsico
HydraulicIdraulicoFontanero / Plomero
DancerBallerino/aBailarín / Bailarina

Ջրածնի ստացումը և այրումը

Միջին  ակտիվության  մետաղներից` մագնեզիումի, ցինկի, ալյումինի  փոխազդեցությունը նոսր ծծմբական թթվի կամ աղաթթվի հետ և անջատվող ջրածնի այրումը: Գրեք համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները, կատարեք   հաշվարկ.           Որոշեք  անջատված  ջրածնի  ծավալը՝ լիտրով, նորմալ և ստանդարտ պայմաններում, եթե  փորձի  համար  վերցվել  է  2,6 գրամ  ցինկ: 

Zn + 2Hu(աղաթթու) —> ZnU2 + H2 |(սլաք վերև)
MG + 2Hu —> MgU2 + H2 |(սլաք վերև)
2H2 + O2 —> 2H2O + Q

Փորձի համար վերցրել ենք՝
m(Zn) = 2,6գ
——————
V(H2) = ?լ

Կատարենք հաշվարկ
1) որոշենք ցինկի նյութաքանակը(մոլը) (n + m/M)
n(Zn) = 2,6գ / 65 = 0,04մոլ
2)Ըստ ռեակցիաի հավասարման 1 մել ցինկից, ստացվում է 1 մոլ H2
1մոլ(Zn) —> 1մոլ(H2)

Երկաթուղու շինարարությունը

Կիսատ առաջադրանքների ավարտում: 
Կարդա՛ Թումանյանի ,,Երկաթուղու շինարարությունը,, պատմվածքը: 
Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր անհասկանալի բառերը: 
ճալումը —
Պախրա — եղնիկ
կխտար — մարալ, գեղեցիկ

Պատմվածքի վերաբերյալ գրի՛ր քո հիմնավորված կարծիքը: 

Գործնական քերականություն

1. Կարդա՛, ցույց տուր, թե որ բառերին են լրացնում ընդգծված մակբայները,
որոշի՛ր, թե գործողության ինչն են ցույց տալիս դրանք: 
Ծերունին տխուր մտահոգության մեջ վեր կացավ, վրանի վարագույրները ցած թողեց և իսկույն(ձևի մակբայ, լրացնում է «դուրս գնաց» բային) դուրս գնաց: Սամվելը մի քանի րոպե մնաց լռության մեջ: Մի քանի անգամ(լրացնում է «վեր առավ» բային, չափ ու քանակի մակբայ է) վեր առավ մագաղաթի թերթերը, կամենում էր գրել, բայց դարձյալ(«ցած դրեց» բային է լռացնում, ձևի մակբայ է) ցած դրեց: Նա վեր կացավ, փոքր-ինչ(«ետ քաշեց» բայն է լռացնում, չափու քանակի մակբայ է) ետ քաշեց վարագույրի մի եզրը, նստեց, կրկին(«առավի» բայն է լրացնում, ձևի մակբայ) առավ մագաղաթյա թերթը և սկսեց դանդաղ («գրել» բայի վրա է դրվում, ձևի մակբայ է) գրել: 

Տեղի մակբայՆախադասության մեջ լինում են տեղի պարագա և պատասխանում են որտե՞ղ, ո՞ւր հարցերին: Օրինակ՝ Երկրերկիր տարածվեց քաջ ասպետի համբավը: Տեղի մակբայներեն են՝՝ ամենուր, ամենուրեք, այլուր, բերնեբերան, բերնից բերան, դեմ առ դեմ, դեմ դիմաց, դեմուդեմ, դեսուդեն, դեմ հանդիման, դռնեդուռ, գյուղեգյուղ, երկրեերկիր,հետ կամ ետ, ընդառաջ, հեռու, մեջտեղ, պատն ի վեր, սարն ի վեր, վար, վեր, տեղ-տեղ: 

2. Գտի՛ր տեղի մակբայները: Նրանք գյուղեգյուղ փնտրում էին սարերում հայտնված մարդուն: Հորիզոնը տեղ-տեղ շատ բարձր էր: Քամին գույնզգույն տերևները դեսուդեն էր քշում: Վայրի գազանները քարեքար ընկան, իրենց բներից փախան: 

3. Երգել, խաղալ, ապրել բայերի հետ գործածի՛ր համապատասխան տեղի մակբայներ: 

4.Ընդգծված բառերը և բառակապակցությունները փոխարինի՛ր դերանուններով: Տրված և ստացված տեքստերր համեմատի՛ր:
Անգլիացի (կարևոր չէ, թե ով ) կենդանաբան Միջերկրական ծովի կղզիներում հետաքրքիր հայտնագործություն է արել հնագետների հետ: Անգլիացի կենդանաբանը Միջերկրական ծովի կղզիներում գտել է փղերի մնացուկներ, փղերի լայնությունն ուսահատվածում հասնում է ընդամենը մեկ մետրի: Անգլիացի կենդանաբանի և հնագետների կատարած պեղումների ժամանակ գտնվել են նաև խոզերի մեծության ռնգեղջյուրների և ներկայումս եղածներից կրկնակի խոշոր մկների մնացուկներ:
Գիտնականր կարծում է, որ յոթ միլիոն տարի առաջ են փիղ, ռնգեղջյուր, մուկ կենդանիները Աֆրիկայից եկել Մալթա, Կրետե և Կիպրոս կղզիները, յոթ միլիոն տարի առաջ ցամաքած Միջերկրական ծովի հատակով: Հետո Միջերկրական ծովի տարածքը նորից ջրով է լցվել, և կենդանիները, կտրվելով մայրցամաքից, սկսել են զարգանալ ոչ մայրցամաքային կենդանիների կերպ:

Ազատագրական խմբակներ

1869 թ. Ալեքսանդրապոլում, հինգ տարի անց՝ Մեծ Ղարաքիլիսայում հիմնվեցին արևելահայ առաջին ազատագրական խմբակները։ Ալեքսանդրապոլի խմբակը՝ «Բարենպատակ ընկերություն»

Մեծ Ղարաքիլիսայի կազմակերպությունը կրում էր «Հայրենիքի սիրո գրասենյակ»
անունը: Այս խմբակները նպատակ էին դրել հասնելու Հայաստանի ազատագրությանը, նրա երկու հատվածների միավորմանը:

Արևմտահայ առաջին կազմակերպությունը՝ «Միություն ի փրկություն», ստեղծվեց
1872 թ. Վանում։

Բոլոր խմբակների նպատակը նույնն է ազատագրել Հայրենիքը: Սակայն գործունեությունը տարբերվում է:

Քերականական աշխատանք

1. Տրված որոշյալ դերանուններով նախադասություններ կազմի՛ր:
Բոլոր- Բոլոր ներկաները շատ բուռն ծափահարություններով ընդունեցին երգչին:
բոլորը- Բոլորը շատ երջանիկ էին:
ամբողջ- Ամբողջ օրը անձրև եկավ:
ամբողջը- 
ամեն ինչ- Ամեն ինչ այնքան լավ էր ընդանում: 
յուրաքանչյուր-
ամեն մի-

2. Փակագծում տրված գոյականներն ու բայերը համաձայնեցրո՛ւ ընդգծված 
դերանունների հետ:
ճապոնացի երկարակյաց ձկնորսն ասում էր, որ իր ամբողջ սնունդն եղել է ծովակաղամբն ու հում ձուկը: Նա ամբողջ գյուղին խորհուրդ էր տալիս նույն ձևով 
սնվել:
Իր կյանքի բոլոր տարիներն անցկացրել է նույն գյուղում:
Քնելու ընդունակությունը կորցրած երեխային քննելով`բոլոր բժիշկներն ասացին, թե դա բացաոիկ ու անհավանական դեպք է:
Քնաբեր դեղերից ոչ մեկը չազդելց:
Քառասուն տարի է, որ իր բոլոր գիշերները նվիրել էր իր անձի զարգացմանը:
Ամբողջ գիշեր կարդում է, գրում ու նկարում:
Այդ օրը ոչ մի վթար չգրանցվց:
Նոր մեքենան առայժմ ոչ մի հաջողություն չունի:
Ամբողջ արձակուրդը նվիրեց երեխայի ասած մեքենան գտնելուն:

3. Տրված ժխտական և անորոշ դերանուններով նախադասություններ կազմի՛ր:
Ինչ-որ- Ինչ-որ մեկը գնել էր, իր հավանած զգեստը:
մի քանի- Մի քանի անգամ աշխատանքից ուշանալու պատճառով, ստացավ նկատողություն:
ուրիշ- 
ոչ մի-
ոչ ոք- Ոչ ոք չառարկեց ուսուցչի ասածին 
ոչինչ-

 1. Բհասկարայի խնդիրը. (Հնդկաստան, XIIդ.)։ Մեկն ասաց ընկերոջը. «Տուր ինձ 100 ռուփի (դրամական միավոր է), և ես երկու անգամ քեզնից հարուստ կլինեմ»։ Ընկերը պատասխանեց. «Տուր ինձ միայն 10 ռուփի, և ես 6 անգամ քեզնից հարուստ կդառնամ»։ Որքա՞ն կար յուրաքանչյուրի մոտ։
  I — x
  II — y

  x — 100
  x + 100

  x+10
  y-10

  2*(x-100) = y+100
  x+10 = (y-10)*6

  x=(y-10)*6-10
  x = 6y — 70

  2(6y-70-100) = y+100
  12y — 340 = y+100
  12y — 340 — (y+ 100) = 0
  12y-340-y-100=0
  11y — 440 = y
  11y = 440
  y = 40
  x = 170
 2. Հնագույն խնդիր։ Չորս առևտրական ունեն որոշակի գումար։ Հայտնի է, որ առանց առաջինի, նրանց մոտ եղած գումարը 90 ռուբլի է, առանց երկրորդի՝ 85 ռուբլի, առանց երրորդի՝ 80 ռուբլի, առանց չորրորդի՝ 75 ռուբլի։ Քանի՞ ռուբլի ուներ նրանցից յուրաքանչյուրը։
 3. Երեք բադ և չորս սագ միասին կշռում են 2 կգ 500 գ, իսկ չորս բադ և երեք սագ միասին կշռում են 2 կգ 400 գ։ Որքա՞ն է կշռում 1 սագը։
 4.  Ալյոշան և Բորիսը միասին կշռում են 82կգ, Ալյոշան և Իգորը՝ 83կգ, Բորիսը և Իգորը՝ 85կգ։ Երեքով միասին քանի՞ կգ են կշռում։
 5. Հնագույն խնդիր։ Հայրն ունի յոթ որդի։ Առաջին և չորրորդ որդիների տարիքների գումարը 9 է, առաջինի և վեցերորդի՝ 8, երկրորդի և հինգերորդի՝ 8, երկրորդի և երրորդի՝ 9, երրորդի և վեցերորդի՝ 6, չորրորդի և յոթերորդի՝ 4, իսկ յոթերորդի և հինգերորդի՝ նույնպես 4։ Քանի՞ տարեկան է նրանցից յուրաքանչյուրը։
 6. Լուծի՛ր համակարգը տեղադրման եղանակով.

  Math.algebra

1. x — y = 2
3x — 2y = 9

x = y + 2
3(y+2) — 2y = 9

3y + 6 — 2 = 9
y + 6 = 9
y = 3
x = 5

2. x — 3y = 4
5x + y = 4

x = 3y +4
5(3y + 4) + y = 4

15y + 4 + y = 4
16y + 4 = 4
16y = 4 — 4 = 0
y = 16/0
y = 0
x = 4

3. y + 2x = 11
5x — 4y = 8

y = -2x + 11
5x — 4(-2x+11) = 8

5x — 8x — 44 = 8
-3x + 44 = 8
-3x = 8 — 44
-3x= -36
x = 3/-36
x = 39
y = -67

4. y+4x=2
8x+3y=2

y=-4x + 2
8x + 3(-4x+2)=2

8x + 12x — 6 = 2
20x — 6 = 2
20x = 2 + 6
20x = 8
x = 20/8
x = 2,5
y = -8

5. x — 3y = 10
x + 2y = 45

x = 3y + 10
3y + 10 + 2y = 45

5y + 10 = 45
5y = 45 — 10
5y = 35
y = 35/5
y = 7
x = 31

6. x + 5y = 7
3x — 2y = 4

x = -5y + 7
3(- 5y + 7) — 2y = 4
15y + 21 — 2y = 4
13y + 21 = 4
13y = 4 — 21
13y = -17

7. x + 2y = 11
5x — 3y = 3

x = 11 — 2y
5(11-2y) — 3y = 3

55 — 10y — 3y = 3
55 — 13y = 3
13y = 3 — 55
13y = — 52
y = -52/13
y = -4
x = 3