Մաթեմատիկայի օրացույց: Լապլաս

ֆրանսիացի ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, աստղագետ է: Ստեղծել է հավանականությունների տեսությունը։ Նրան է պատկանում նաև ըստ բարձրության մթնոլորտի խտության փոփոխության հաշվման բանաձևը։ Լապլասը ստացել է աստվածաբանական կրթություն, թեև ունեցել է աթեիստական հայացքներ։ 
Աստվածաբանական կրթություն — Ուսումնասիրում է Աստծո գոյության հիմնավորումը, պաշտպանումը և այլն…

Մաթեմատիկայում լայնորեն հայտնի են «Լապլասի ինտեգրալ», «Լապլասի հավասարում», «Լապլասի թեորեմ» հասկացությունները։

Լապլասը և նրա ժամանակի շատ գիտնականներ չէին սիրում վարկածներ առաջադրել: Սակայն միայն մեկ անգամ նա խախտել է այդ կանոնը, առաջադրելով Արեգակնային համակարգի առաջացման վարկածին: Նրա վարկածը գիտական աշխարհում ընդունված էր ավելի քան 100 տարի:

Տիեզերական ձգողության օրենքի հիման վրա Լապլասը կարողացավ բացատրել Արեգակնային համակարգի մարմինների շարժումները, ինչը երկար ժամանակ չէր հաջողվում նրա նախորդներին։ Լապլասի անունով են խառնարան՝ Լուսնի վրա, և աստղակերպ թիվ 4628։ Նրա անունը ներառված է Ֆրանսիայի 72 խոշոր գիտնականների ցանկում, որը տեղադրված է Էյֆելյան աշտարակի առաջին հարկում։

Նաև այսօր Լապլասի ծնուննդն է, եկեք ստրանց շնորհավորենք:1. x = 6
2. x = -8
3. x = -3
4. x = 11
5. x = 10
6. x = -4
7. x = 0
8. x = -4
9. x = 12
10. x = 24
11. x = 18
12. x = -12
13. x = 4
14. x = 9
15. x = -5
16. x = -6
17. x = 3
18. x = 5
19. y = 3
20. z = 4
21. a = -5
22. b = -4
23. x = -18
24. x — 7
25.

47) 1. x =3
2. y = 7
3. z= 13
4. x = 3
5. a = 7
6. b = 5
7. m = 2
8. x = 5
9. y =3
10. z = 4
11.
12. x = 8
13. x = 8
14. y = 7
15.

Համակարգներ

 1. (Առաջադրանքներ հանրահաշվից)
  Լուծի՛ր հավասարումների համակարգը տեղադրման կամ գումարման /գործակիցերի հավասարեցման/ եղանակներով: Փորձի՛ր կիրառել երկու մեթոդն էլ.

ա.                                       

y = 1 + 2x
7x — (1 + 2x) = 9
7x — 1 — 2x = 9
5x = 9 + 1
5x = 10
x = 2
y = 5

 բ.

2 cases Case 1: 7 x minus 3 y equals 13 Case 2: x minus 2 y equals 5⁣

x = 5 + 2y
7(5 + 2y) — 3y = 13
35 + 14y — 3y = 13
35 + 11y = 13
11y = 13 — 35
11y = -22
y = -2
x = 1

գ. 

2 cases Case 1: x plus y equals 6 Case 2: 3 x minus 5 y equals 2⁣

 x = 6 — y
3(6 — y) — 5y = 2
18 — 3y — 5y = 2
18 — 8y = 2
-8y = 2 — 18
-8y = -16
y = 2
x = 4

դ. 

2 cases Case 1: y minus x equals 20 Case 2: 2 x minus 15 y equals negative 1⁣

y = 20 + x
2x — 15(20 + x) = -1
2x — 300 — 15x = -1
-13x — 300 = -1
-13x = -1 — 300
-13x = 299
x = -23
y = -3

ե. 

2 cases Case 1: 4 x minus y equals 11 Case 2: 6 x minus 2 y equals 13⁣

y = -11 + 4x
6x — 2(-11 + 4x) = 13
6x + 22 — 8x = 13
-2x + 22 = 13
-2x = 13 — 22
-2x = -9
x = 9/2
y = 7

Al Ristorante

Կարդալ,թարգմանել,սովորել նոր բառերը․-Leggiamo e traduciamo,studiamo le nuve parole

A: Buonasera, le porto qualcosa da bere?
B: Sì grazie, vorrei un bicchiere di vino bianco della casa.
A: Certamente.
…..
A: Ecco il bicchiere di vino. Desidera ordinare?
B: Sì grazie. Come antipasto vorrei una bruschetta ai funghi,  e per secondo una bistecca ai ferri con patate.
A: La bistecca come la preferisce?
B: Ben cotta, per favore.
A: Desidera anche un po’ di insalata?
B: Sì, grazie.
….
B: Mi porta il conto per favore?
A: Subito! Sono €45.
B: Posso pagare con carta di credito?
A: Certamente!

Ա: Բարի երեկո, կցանկանաի՞ք ինչ-որ բան խմել:
Բ: Այո շնորհակալություն, ես կցանկանի սպիտակ, տնական գինի:
Ա: Իհարկե:

Ա: Ահա մի բաժակ գինի: Ուրիշ ինչ-որ բան կցանկանա՞ք պատվիրել:
Բ: Այո, շնորհակալություն: Որպես նախուտես,՝ սնկով, սխտորով հաց, ապա կարտոֆիլով խորոված սթեյք:
Ա: Ինչպե՞ս եք նախընտրում սթեյքը:
Բ: Լավ եփած, խնդրում եմ:
Ա: Աղցան կցանկանա՞ք:
Բ: Այո, շնորհակալություն:

Բ: Բերեք հաշիվը, խնդրում եմ:
Ա: Հիմա! €45 է կազմել:
Բ: Կարո՞ղ եմ քարտով վճարել:
Ա: Իհարկե:

Try Not to Do Things to Others That You Would Not Like Them to Do to You

Try Not to Do Things to Others That You Would Not Like Them to Do to You

1. Watch the video at the top of the page.

2. Read the story “Try Not to Do Things to Others That You Would Not Like Them to Do to You” just below it.

3. Do the exercises at the bottom of the page.

Vocabulary questions
1. What does «briefcase» mean?
a) a lady’s purse
b) a backpack
c) a big suitcase for traveling
d) a small bag for carrying papers

2. What does «hesitate» mean?
a) to do something immediately
b) to think for a moment before doing something
c) to do something very slowly
d) to rush as you do something

3. What does «glad» mean?
a) upset
b) happy
c) bored
d) interested

Grammar questions
1. Let me pay ________ your coffee.
a) of
b) for
c) to
d) about

2. I am so glad I ________ lose them.
a) have not
b) does not
c) has not
d) did not

3. They know that the briefcase belongs ________ the man.
a) with
b) to
c) for
d) of

Comprehension questions

1. Why does the man forget his briefcase?
As he stands up to leave, his cell phone rings. He answers it and walks away.

2. What do Eric and Wendy think might be inside?
They know that the briefcase belongs to the man, and he will be very upset if he loses it.

3. In your opinion, why is it important not to do things to others that you would not want them to do to you?

4.Write a short essay » “Try Not to Do Things to Others That You Would Not Like Them to Do to You”
Do for others what you would like them to do for you. If you are doing good, do it without expectation, and do it for no reason. And the same thing, don’t do things you wouldn’t want them to do to you. If you are offended by some words, do not say the same words to someone else…

A King’s painting

A King’s painting/ read the story,find the definitions for the unknown words from the on-line dictionaries, write synonims.You can find definitions of the words from this online dictionary.
ancestors — a person from whom one is descended; forebear; progenitor.
announced — to make known publicly or officially
reward — something given or received in return or recompense for service, merit, hardship 

Write if you were the painter,what would you do.
I would not agree to draw, because I think that, despite all the shortcomings, the person remains beautiful.

Տիգրան Հայրապետյան

Հայ քաղաքագետ, լրագրող, միջազգայնագետ-վերլուծաբան, Տիգրան Հայրապետյանը ծնվել է 1964 թվականի մարտի 18-ին Երևանում: Աշխատել սկսել է 16 տարեկանից։ Ավարտել է ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության բաժինը։ Ավարտել է Հաբիբ Բուրգիբի անվան Կենդանի լեզուների թունիսյան ինստիտուտը։ Արցախյան շարժման ուսանողական առաջնորդներից մեկն էր։ Գլխավորել է Երևանում իր կողմից հիմնված քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի աշխատանքը։ 1991 թվականից Տիգրան Հայրապետյանի հրապարակախոսական հոդվածները և վերլուծաբանական նյութերը կանոնավորապես տպագրվում էին Հայաստանի և Եվրոպայի մամուլում։ 1999 թվականի մարտի 9-ին,՝ իր մոր ծննդյան օրը, Տիգրան Հայրապետյանը մահացել է ավտովթարի պատճառով: Նրան վթարի ենթարկած Անդրանիկ Մաշակարյանին մեղավոր է ճանաչել և դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման ընդհանուր ռեժիմի գաղութում։ Ավտովթարը ընդունել են, որպես դժբախտ պատահար, սակայն կա նարև վարկած, որ նրան դիտավորյալ են սպանել:

Язык и мы

 • Сколько языков насчитывается в мире?
  На земле насчитывается 7111 языков на 2020 год.
 • Для чего нужны иностранные языки?
  Потому что, например английский сейчас уже используется практически во всех странах мира. И во всех профессиях потребуется знание английского языка. Ещё когда улетаешь в другую страну тебе нужно как-то разговаривать с местными жителями, если ты не знаешь их родной язык, то хотя бы английски нужно знать, что когда потеряться или что-то тебе понадобится ты смог спросить у кого-то. И всё там повседневная, когда ты хочешь смотреть какой-нибудь фильм, нет перевод на твоём языке…
 • Что дает вам знание русского языка?
  Мне очень нравится русский язык. Я считаю что русский язык очень красивый. Я честно говоря учила русский с помощью фильма в мультфильме в маленьком возрасте. Смотрю много фильмов, много даром и всё это смотрю на русском языке. Даже когда есть перевод на армянском языке, я всё-таки смотрю на русском, потому что так ине интереснее кажется. На русский как по мне легче высказывать мнение, найти подходящие слова, чем на армянском.
 • Какой язык сегодня, по-вашему мнению, является важным и главным языком в мире?
  Думаю это английский. Об этом уже упомянула в втором вопросе.