Ջրածին

1. Քիմիական տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ
Օդում պարզ նյութի ձևով հանդիպում են ազոտը և թթվածինը՝ հանքանյութերում տարածված է ծծումբը, պղինձը, արծաթը, ոսկին և էլի մի քանի ուրիշ տարրեր: Քիմիական  տարրերի մեծամասնությունը բնության մեջ գտնվում է բարդ նյութերի՝ քիմիական միացությունների ձևով:

8844966.jpeg

2.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը տիեզերքում
Տիեզերքում կան տարրեր, որոնք հազվադեպ են հանդիպում մեր մոլորակում: Օրինակ Հելիումը, որը տիեզերքում ամենատարածված տարրերից է: Բայց ամենատարածված տարրը տիեզերքում ջրածինն է: Թթվածինը նույն պես հաճախ է հանդիպում տիեզերքում, սակայն Արեգակի զանգվածի միայն 1%- նե կազմում:3.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը երկրակեղեվում
Երկրակեղեվում ամենատարածված տարրը թթվածինն է, այն կազմում է մոլորակի զանգվածի 46,6%-ը: Երկրակեղեվում նաև տարածմած են ալյումինը, երկաթը, նատրիումը, կալիումը, կալցիումը և մագնեզիումը:

երկրակեղեվ
4.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը մարդու օրգանիզմում
Մարդու օրգանիզմում ամենատարածված տարրը, դա թթվածինն է, թթվածնի պակասից կարող մարդ կարող է մահանալ: Երկրորդը տարածվածությամբ մարդու օրգանիզմում ածխածինն է, այն կազմում է մարդու օրգանիզմի 18%-ը: Մարդու օրգանիզմում կան 60 տարր:
-1-638.jpg

5.Ամենենատարածված նյութը երկրագնդի վրա
Բնության մեջ ամենատարածված նյությը ջուրն է, այն ամենուր է և հանդիպում է պինդ հեղուկ և գազային վիճակներով: Երկրի մակերեվույթի 2/3-րդ մասն է կազմում: Երկիր մոլորակի ջրի 96,5%-ը օվկիանոսներն են: Հասուն մարդու օրգանիզմի 60-65 %-ը կազմում է ջուրը:  Ջուր կա ամեն մի կենդանի էակի մեջ:  Ջրի վրա ամենամեծ ազդեցությունը թողնում է մարդը` իր էմոցիոնալ վիճակով ու ամեն մի արտասանած բառով: Սերը բարձրացնում է ջրի էներգետիկան, իսկ ագրեսիան` ցածրացնում:

 

6.Ամենատարածված գազային նյութը օդում
Օդում ամենատարածված նյութը ազոտն է: Ազատ վիճակում անհոտ և անհամ է, ջրում վատ է լուծվում: Ազոտը իներտ գազ է, այն կազմում է երկիր մոլորակի 1/4-րդ մասը:

Փորձ,՝ Օդի բաղադրության որոշումը

Քերականական աշխատանք

Տրված բայերից ածանցավոր գոյականներ կազմի՛ր և ածանցներն ընդգծի՛ր:

Նկարել- Նկարիչ
գրել- գրիչ
զարթնել- զարդուցիչ
թափել- թափոն
ուսուցանել- ուսուցիչ
քերել- քերիչ
վարել- վարորդ
հաճախել- հաճախորդ
բախել- բախբախյում
հնչել- հնչյուն
վազել- վազորդ, վազք
հանել- հանք
շարժել- շարժիչ, շարժում
մոտենալ- մոտեցում
կոշտանալ- կոշտուկ

2Տրված գոյականակերտ ածանցներից յուրաքանչյուրով երկու գոյական կազմի՛ր և գրի՛ր, թե ո՛ր բառերից կազմեցիր:
դնել (դիր) — դրածո, պարսավել — պարսավանք:
Անք- վարդանանք…
ցի- Երևանցի,
ածո- հանածո, չափածո
ք- գիրք, միտք, շարք
ուկ- մարդուկ
իք- կեղծիք, ոձիք
իչ- գրիչ, քննիչ, մարզիչ
ուտ- ավազուտ, եղեգնուտ
ան- անօրեն, անօգուտ, շրջան
իկ- մարդիկ
պան- պանդոկ
ստան- ապաստան
ուհի- երգչուհի, հայուհի

Նյութերի դասակարգում

☆֊ Ինչպե՞ս են դասակարգվում նյութերը ըստ բաղադրության, սահմանեք, գրեք օրինակներ…
Պարզ
Պարզ նյութերը կազմված են միատեսակ քիմիական տարրի ատոմներից։ Օրինակ՝ ֆոսֆոր, ազոտ, սպիտակ ֆոսֆոր:
Բարդ
Բարդ նյութերը կազմված են երկու և ավելի քիմիական տարրի ատոմներից։ Օրինակ՝ օքսիդներ, հիմքեր, թթուներ։


☆֊ Ինչպե՞ս են դասակարգվում նյութերը ըստ ծագումնաբանության, գրեք օրինակներ…
Անօրգանական
Անօրգանական միացությունը քիմիական միացություն է, որը չունի ածխածին — ջրածին կապեր:

Օրկանական
Օրգանական կոչվում են այն միացությունները, որոնց բաղադրության մեջ մտնում է ածխածին տարրը։

☆֊ Անօրգանական նյութերի ինչպիսի՞ օրինակներ գիտեք, գրեք օրինակներ…
Ջուր, թթվածին, աղեր

☆֊ Օրգանական նյութերի ինչպիսի՞ օրինակներ գիտեք…
Ճարպեր, ամինաթթուներ, գլյուկոզը, ֆրուկտոզը և այլ շաքարները…

☆֊ Ո՞ր նյութերն են ավելի շատ, օրգանականը, թե՞ անօրգանականը, պատասխանը հիմնավորեք…
Անօրգանականը

☆֊ Հետևյալ նյութերից ընտրեք անօրգանական նյութերը և գրեք դրանց քիմիական բանձևերը. թթվածին, կերակրի աղ, շաքար, երկաթ, ջուր, քլոր, խմելու սոդա, գլյուկոզ, ծծմբական թթու, ազոտ, սպիտակուց, պղինձ, գինու սպիրտ, ածխաթթու գազ, շմոլ գազ, ճարպ:
Քիմիական բանաձև է կոչվում նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է
անօրգանական օրգանական
թթվածին(O) շաքար(C12H22O11)
կերակրի աղ(NaCl) գլյուկոզ(C6H12O6)
երկաթ(Fe) գինու սպիրտ(C2H5OH)
ջուր(H2O)
քլոր(Cl)
խմելու սոդա(Na2CO3)
ծծմբական թթու(H2SO4)
Ազոտ(N)
պղինձ(Cu)
ածխաթթու գազ(CO2)
շմոլ գազ(CO)

☆֊ Որոշեք Ձեր ընտրած բարդ անօրգանական նյութերի հարաբերական մոլեկուլային  զանգվածները`Mr, որակական և քանակական բաղադրությունները՝ տարրերի  զանգվածային   հարաբերությունները, զանգվածային  և մոլային բաժինները:

☆֊Գրեք ներքոբերյալ անօրգանական շղթաների ռեակցիաների հավասարումները.

 • Մետաղ-հիմնային օքսիդ-հիմք-աղ` Mg→ MgO →Mg(OH)2→  MgCl2
 • Ոչ մետաղ→ թթվային օքսիդ→ թթու→ աղ`P→P2O5→H3PO4 →Na3PO4

Mg + O2 = Mg2O2 մագնեզիումի օքսիդ
MgO + H2O = Mg(OH)2 մագնեզիումի հիդրօքսիդ
Mg(OH)2 + HCl2 = MgCl2 + H2O

Փոխանակման են կոչվում այն ռեակցիաները, երբ երկու կամ ավելի բադ նյութերը փողանակում են

Օքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են երկու տարի ատոմներից որոնցից մեկը թթվածինն է:

Թթուներ են կոչվում այն բարդ նյութերը որոնք կազմված են ջրածնի մեկ կամ մի քանի ատոմներից և թթվային մնացորդից։

Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և հիդրոքսո խմբերից։

Աղեր են կոչվում այն բարդ նյութերը որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և թթվային մնացորդներից։

Моя имя-Арцах

 • Какова на ваш взгляд роль Арцаха в жизни каждого армянина?
  Оно очень важно, как и остальные земли Армении. Там наши жители, и ещё с тех времён армяни там создали историю. Там наши культурные наследстве .
 • Кто был в Арцахе и что может о нем рассказать?
  Я там не было, но по фоткам там довольна красиво.
 • Какие блюда вы сразу вспоминаете, когда говорите об Арцахе и почему?
  Хлеб жингал так же «Женгялов хац» довольно распатроненная блюда в Нагорном Карабахе. Из себе представляет хлеб с разными золеньями. Я сама ела, и это реально заслуживает похвалу.
 • Что является символом Арцаха?
  Знаменитый памятник и символ Арциаха Дед и Баба или Мы и Наши Горы. Расположен при въезде в Степанакерт. Окружен прелестным садам где можно устроить фото сессию или пикник. Всем кто едет в Ногорный Карабах советую обязательно посетить этот монумент.

Յունեսկո

Միավորված ազգերի կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպություն: ՄԱԿ-ի մասնագիտացված գործակալություն, որը հիմնադրվել է Փարիզում: Կազմակերպության հռչակած նպատակն է նպաստել խաղաղության և անվտանգության պահպանմանը զարկ տալով միջազգային համագործակցությանը կրթության, գիտության և մշակույթի բնագավառներում բարեփոխումների իրականացման միջոցով։ Դա նպատակ ունի Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությամբ հռչակված հիմնարար ազատությունների հետ մեկտեղ մեծացնել համընդհանուր հարգանքը արդարության, օրենքի ուժի, մարդու իրավունքների նկատմամբ:

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նպատակն է նպաստել խաղաղության կերտմանը, աղքատության վերացմանը, կրթության, գիտության, մշակույթի, հաղորդակցության և տեղեկատվության շնորհիվ կայուն զարգացման եւ միջմշակութային երկխոսության հասնելը:

Հայաստանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության մեջ են մտնում՝ Հաղպատավանք, Սանահինի վանք, Զվարթնոց, Էջմիածնի Մայր Տաճար, Գեղարդի վանք, Ազատ գետ:

Человек и дьявол — Մարդը և սատանան

Однажды человек спросил у дьявола. Что человеку не надо делать в первую очередь. Дьявол ответил, не говори » Я «, как я.

Մի անգամ մարդը հարցրեց սատանային.
— Ինչ չի կարելիանել մարդուն, առաջին հերթին:
Սատանան պատասխանեց.
— մի ասա «ԵՍ», ինչպես ես:

Источник: https://millionstatusov.ru/pritchi/korotkie.html

Passive voice

Present simple — to be(am,is,are) + past participle(ed)
Past simple — to be(was, were) + past participle(ed)
Future simple — to be(will be) + past participle(ed)
Present contin. — to be(am, is are) + being + past participle(ed, V3)
Present perfect simple — to be(have/has been) + past participle(ed, V3)
Past contin. — to be(was, were) + being + past participle (ed, V3)
Past perfect simple — to be(had been) + past participle (ed, V3)
Be going to — be going to + be + past participle (ed, V3)
Modals — (can, might, should, must) + be + past participle (ed, V3)

Homework 16.11.20

Asking for and offering help
1 Complete the words in the sentences.
1 Have you got a for me?
2 Can I help you?
3 Can you I___________me a help?
4 Could you help me with something?
5 Do you need any help?

2 Put the dialogue in order.
Mimi: Dad, have you got a few minutes?
Dad: That depends. What do you want?
Mimi: Could you help me with my homework?
Dad: I’m sorry but I’m a bit busy.
Mimi: But you said you’d help me.
Dad: So I’ll make you a deal.
Mimi: What deal?
Dad: Tidy your room and then I’ll lend you a hand with your homework.
Mimi: That’s the same deal we had before!
Dad: And you said you’d tidy your room — remember?
Mimi: I said that I was going to tidy it after I’d done my homework.

IT vocabulary
1) Match the sentence halves.
1 Have you seen that Brian has posted another message on the school website?
2 Before you start you have to key in your password.
3 I’m having a problem installing this program. Can you help?
4 Send me the photo. You can attach all my holiday photos online.
5 I’m going to upload the flight mode on this tablet.
6 I’m sorry. I deleted your message. Can you send it again?
7 I’m not sure how to activate it to an email.
8 It’s taking ages to download this file. It’s really big.

Passive tenses
1 Rewrite the sentences using the passive.
1 Five people have posted new messages on my website.
New messages was posted on my website by five people.
2 Someone uploaded the video onto YouTube.
The video was uploaded onto YouTube.
3 Someone had already keyed in my password.
My password was already keyed.
4 Two million people have downloaded this video.
This video was downloaded by two million people.
5 No one activated the flight mode.
The flight mode wasn’t activated.
6 The program is attaching the file to the message.
The file is attaching to the message, on the program.


Գործնական քերականություն

Վերջածանցները ուն և յուն

գոյականներն են(ի՞նչ)
յուն — հնչյուն, դողդոջյուն

ածական(ո՞ր)
ուն — հնչուն, դողդոջուն, կարկաչուն, սառաչուն, խոխոջուն, ճռնչուն:

Բարդ բառերի կազմում հնչունը գրվում է հնչյուն:
Քղցրահնչյուն, մեղմահնչյուն, նրբահնչյուն, պողպատահնչյուն

200. Քաղցրահնչյուն — Քաղցր հնչյունով
Քնքշաշրշյուն — Քնքուշ շրշյունով
Բարեհնչյուն — Բարի հնչյունով
Դառնահնչյուն — Դառը հնչյունով

201. Վերջապես եկավ բոլորի կողմից սիրված տենը՝ ամանորը: Երեկոյան քաղաքում վառվում էին բոլոր լույսերը, բոլորը ուրախ սպասում էին 00:00 ին: Հանկարծ լսվեց շատ բարձր մռնչյուն: Վառ տրամադրությունը մռայլվեց: Բոլորը խուճապի մեջ էին: Անհնար էր աչքերին հավատալը, դա մի հսկայական հրեշ էր: Այդպիսի բան միայն հեքիացներում կարելի էր տեսնել: Բոլորը խուճապահար վազում էին այսկողմ-այնկողմ, այդ խեղճ հրեշը նույնպես վախեցած էր: Հավանական է որ նրան դուր չեկավ մարդկան ընդունելությունը: Վերջապես այդ հրեշը մի վերծին անգամ ցնցվեց ու կանգ առավ: Փրկված են:

202. Լավ ձին կերը կավելացնի, վատ ձին աղբը:
Խելոքին՝ մեկ ասա, անխելքին հազար:
Արդար մազը չի կտրվի, անարդարը կկտրվի:
Մեկ խոսիր, հազար արա:
Բոյը՝ երկար, միտքը՝ կարճ: