Կաֆկա «Մեծ աղմուկ»

Ես նստած եմ իմ սենյակում, ողջ բնակարանի աղմուկի կենտրոնում: Լսում եմ, թե ինչպես են շրխկում բոլոր դռները, դրանց աղմուկի պատճառով ես ազատված եմ միայն նրանց ոտնաձայներից, ովքեր անցնում են այդ դռների միջով, անգամ երբ խոհանոցում փակվում է վառարանի դռնակը, ես լսում եմ դա: Հայրս ներս է մղվում իմ սենյակի դռների միջով և անցնում է ետևից շարշ ընկած խալաթը հագին.հարևան սենյակում վառարանից հեռացնում են մոխիրը. Վալլին ընդունարանից բղավելով մեկը մյուսի ետևից բառերը, հարցնում է, թե մաքրված է արդյոք հայրիկի գլխարկը. ինչ-որ մեկի ֆշշոցը, որը ուզում է ընկերենալ ինձ հետ, առաջ է բերում իրեն պատասխանող ինչ-որ ձայնի ճիչ: Բռնակի սեղմումին ենթարկվելով դուռը ճռռում է, ինչպես թարախակալած կոկորդը, հետո բացվելով ոռնում է կանացի ձայնով և վերջապես փակվում է տղամարդու հրոցով, որը ամենից անտանելին է: Հայրը գնում է, հիմա սկսվում է ավելի թեթև, ավելի ցրված, ավելի անհույս աղմուկ, որը գլխավորում են երկու դեղձանիկները: Ես արդեն վաղուց եմ մտածել այս ամենի մասին, դեղձանիկները ինձ հիշեցնում են դա. գուցե արժե մի փոքր բացել դուռը, օձի նման սողալ դեպի հարևան սենյակ և այդպես, մնալով հատակին, լռություն խնդրել իմ քույրերից և աղախնից:

 1. Կարդացե՛ք ստեղծագործությունը և կատարե՛ք ա  և բ  առաջադրանքները:

ա)  Հիմնավորված ներկայացրե՛ք ստեղծագործության հերոսի հոգեկան վիճակի Ձեր ընկալումը:
Ծանր: Կարծում եմ ստեղծագործության հեղինակը նկարագրել է բարդ ընտանեկան հարաբերություններ: Կամ մի գուցե, նա պարզապես լռություն և հանգստություն էր ցանկանում:

բ) Ներկայացրե՛ք՝  ինչ պատկերների  և պատկերավորության միջոցների շնորհիվ է հեղինակը ստեղծել աղմուկի պատկերները:
Վերևում նշեցի, որ աղմուկի ընդհանու պատկերը, ոչ ամենալավն էր: Կարդալիս այն տեսարանը, որ անցնում է աչքի առաջով, անգույն է և ոչինչ չասող, կարծես անձրևային, թաց եղանակ…

Упражнение 3. Задайте вопросы к предложениям по модели.
Модель: Чтобы хорошо выучить русский язык, нужно много заниматься.
– Что нужно делать, чтобы хорошо выучить русский язык?

1. Чтобы приготовить обед, нужно купить продукты.
Что нужно делать, чтобы приготовить обед.
2. Чтобы не болеть, нужно заниматься спортом.
Что нужно делать, чтобы не болеть.
3. Чтобы быть инженером, нужно хорошо знать математику и физику.
Что нужно делать, чтобы быть инженером.
4. Чтобы поехать в Полтаву, нужно купить билет.
Что нужно делать, чтобы поехать в Полтаву.
5. Чтобы хорошо сдать экзамен, нужно знать все грамматические правила.
Что нужно делать, чтобы хорошо сдать экзамен.
6. Чтобы взять новую книгу, нужно пойти в библиотеку.
Что нужно делать, чтобы взять новую книгу.
7. Чтобы получить визу, необходимо поехать в посольство.
Что нужно делать, чтобы получить визу.

Упражнение 4. Закончите предложения.
1. Чтобы выучить иностранный язык, нужно много стараться.
2. Чтобы купить продукты, нужно зарабатывать достаточно денег.
3. Чтобы приготовить обед, нужно иметь рецепт и продукты.
4. Чтобы взять новые книги, нужно дочитать старые.
5. Чтобы посмотреть город, нужно его изучить.
6. Чтобы получить справку, нужно пройти обследование.
7. Чтобы хорошо говорить по-русски, необходимо учить её.

Упражнение 5. Дополните предложения, используйте союз чтобы.
Модель: …, нужно взять мясо и овощи.
– Чтобы приготовить суп, нужно взять мясо и овощи.
1. Чтобы пойти в другую страну, нужно купить билет.
2. Чтобы отправит заявку, нужно пойти в деканат.
3. Чтобы взять книгу, нужно идти в библиотеку.
4. Чтобы узнать мир лучше, нужно поехать на экскурсию.
5. Чтобы выучить язык, нужно много заниматься.
6. Чтобы учить текст, нужно повторить тексты.
7. Чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом.
8. Чтобы поехать в Россию, надо хорошо говорить по-русски.
9. Чтобы не замерзать, надо купить тёплую одежду.

Կորիզային մուտացիաներ

Գենոմային
Երբ քրոմոսոմների քանակն ավելանում է։

Գենային
Երբ քրոմոսեմը երկու գենի փոխարեն, վերցնում է միայն մեկը։ Նուկլեոտիդների փոփոխություններ, դելեցիաներ, ներդրումներ և տրանսլոկացիաներ, դուպլիկացիաներ և ինվերսիաներ՝ գեների տարբեր հատվածներում, այն դեպքում, երբ մուտացիայի ազդեցության տակ փոփոխվում է միայն մեկ նուկլեոտիդ, ապա խոսքը կետային մուտացիաների մասին է։

Քրոմոսոմային
Երբ ԴՆԹ ում նուկլեոծիդների քանակն է փոփոխվում։
Այդ դեպքում դիտվում է մեկ կամ մի քանի քրոմոսոմների գենետիկական նյութի կորուստ (դելեցիա) կամ կրկնապատկում (դուպլիկացիա), ինչպես նաև առանձին քրոմոսոմների հատվածների կողմնորոշման փոփոխություն (ինվերսիա), և գենետիկական նյութի տեղափոխություն մեկ քրոմոսոմից մյուսի վրա (տրանսլոկացիա): ծայրահեղ դեպք է հանդիսանում ամբողջական քրոմոսոմների միավորումը:

Դինո Բուցատի «Կորսված օրեր»

 1. Կարդացե՛ք ստեղծագործությունը և կատարե՛ք ա  և բ  առաջադրանքները.

ա)  Ո՞րն էր այդ երեք օրերի ընդհանուր փոխաբերական իմաստը: Հիմնավորե՛ք Ձեր կատարած ընտրությունը.

 • այդ օրերը բոլորն էլ անցած էին,
 • երեք օրերում էլ սիրելի էակներ էին,
 • երեք օրերում էլ մնացել էր մեղքի զգացում,
 • բոլոր օրերն էլ շպրտվել էին քարափին:

  Նա կորցրել էր այդ օրերը, նա դրանք բաց էր թողել, և հետ բերելն անհնար էր: Եթե նա այդ մարդուն չհանդիպեր և չտեսներ այդ օրը, նա չէր էլ կասկածի դրանց կորստի մասին, իսկ տեսնելուց հետո նրան բնականաբար մեղքի զգացումը պատեց: Մինչ նա միայն իր մասին էր մտածում, իր համար թանկ մարդիկ իր կարիքն էին զգում…

բ)  Հիմնավորե՛ք հետևյալ մտքի անհրաժեշտությունը ստեղծագործության մեջ.

 • -Պարո՛ն, -գոռաց Կաձիրան. -Լսեցե՛ք: Թողե՛ք, գոնե այդ երեք օրերը վերցնեմ: Աղաչո՛ւմ եմ ձեզ: Գոնե այդ երեքը: Ես հարուստ եմ: Ձեզ կտամ ինչ-որ ուզենաք:
  Երբ նա գիտակցեց, որ բաց է թողել այդ օրերը, ցանկացավ հետ բերել դրանք և մի գուցե փոխել ինչ-որ բան: Նա նաև գիտեր, որ առանց ինչ-որ բան զոհաբերելու չես ստանա ուրիշը, և կարծեց, որ գումարով կգնի կորցրած օրերը: Սակայն բոլորս քաջ գիտակցում ենք, որ անցյալը հետ չես բերի:

Գործնական քերականություն

1. Դո՛ւրս գրել տեքստում եղած թվականները, որոշե՛լ գրության
ձևը (արաբական թվանշաններով, այբուբենի տառերով և այլն)։ Թվականները
գրել բառերով և նշե՛լ տեսակները։ Դո՛ւրս գրել նաև թվականներով
կազմված բառերը (գոյական, ածական)։

Читать далее «Գործնական քերականություն»

The Internet in my life

Аt the moment the internet plays a big role. Many people hate our generation because we are always in our phones and computers. But on internet are not only games, there is a completely different world. The Internet is a good opportunity, you just need to use it correctly. I ca n’t lie to say that I study on the Internet all the time, but I’m just an ordinary teenager, who interested in a lot of things. I watch a films, doramas, anime, I like isten to music, reading(online), etc… I do a lot of things, maybe unnecessary, but this is also experience and knowledge, which are nowhere else accounting. And the main thing I want to talk about is that I found a lot of people on the Internet who are dear to me. Yes, maybe acquaintance on the Internet isn’t the best thing, but not always there are only stalkers sitting here.:)

The advantages of Media education, it that we do a lot of projects like translation in our blogs … they can all be used by other people too. People can use our blogs and our homework assignments to get some information. For any student, a blog replaces many notebooks.

But with the salient advantages, you must know some of the disadvantages as well. Тhere can be a lot of problems with the Internet or a working tool, which we often replace notebooks. However, there is no substitute for the fact that many students can take another’s job, can’t be replaced by anything.

Չարենցի կամար

Որոշեցինք Չարենցի ծննդյան օրը նշել Չարենցի կամարի մոտ, կարդալ Չարենց, որպես աղոթք՝ բարձրաձայնել.-Աշխարհ անցիր, Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա…
Սառը, ցուրտ եղանակ էր, բայց պարզ-պարզ: Այնքան պարզ ու հստակ էին երևում ամբողջովին ձյունապատ Սիսն ու Մասիսը, որ թվում էր՝ ձեռքդ պարզես, կհասնես ձյուներին: Սիրուն տեսարան էր:
Հաջորդ կանգառը Հացավան գյուղն էր, ավելի ճիշտ՝ Հացավանի դպրոցը: Ինձ համար անակնկալ էր Երևանին համարյա կպած դպրոցի վիճակը՝ պայմանները, երեխաների «լարված» վիճակն իրենց տնօրենի և ուսուցիչների ներկայությամբ, սովորողների քանակը դասասենյակներում: Մի խոսքով, այդ մասին չեմ գրի գոնե այս պահին: Ծանոթացանք, զրուցեցինք, միասնական դաս արեցինք առաջին հարկի ընդարձակ նախասրահում՝ պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները: Դպրոցից ինձ մոտ ամենաշատը տպավորվեցին բոլոր պատերին ամրացված նկարները, որոնք նկարել էին ուսուցիչներն ու աշակերտները: Հետո՝ հյուրասիրություն, նորից հանդիպելու խոստում, փոխայցելության հրավեր…


Մեր հաջորդ կանգառը Գեղարդի վանքն էր: Շրջակայքը՝ ճերմակ-ճերմակ , եկեղեցին՝ հպարտ ու գեղեցիկ, եղանակը՝ ցուրտ-ցուրտ: Այդ ,իհարկե, մեզ չխանգարեց հիանալի ժամանակ անցկացնել՝ արտասանել, բրդուճներ մեջտեղ բերել, նկարել ու նկարվել
:

Լավ, սիրուն օր էր: Հիասքանչ ժամանակ անցկացրինք: Բոլորիս էլ հարկավոր էր  նեգատիվ մտքերը վանել և վերցնել մի փոքրիկ դադար, հանգստանալ այդ ծանր գրաֆիկից բնության գրկում:

Գեղարդ

Ըստ ավանդության 4-րդ դարի սկզբին, Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու առաջին տարիներին հիմվնել է մի վանք, որը Այրիվանք կամ Քարայրների վանք է կոչվել։ Վանքի հիմնադրումն ու բարգավաճումը ավանդաբար վերագրում են հայոց առաջին կաթողիկոս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին և Սուրբ Սահակ Պարթև կաթողիկոսին։ Նախնական շրջանում վանքի միաբանները ապրել են հենց վանքում` կեցության համար օգտագործելով նաև մոտակա քարայրները` որպես մենակյացների խցեր։ Ենթադրվում է, որ այս անձավներից մեկում ապրել է նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։

Նախնական համալիրը, բաղկացած է եղել մի քանի եկեղեցիներից, բնակելի և օժանդակ այլ շինություններից։ Վանքը հռչակված է եղել իբրև գրչության կենտրոն, դպրանոց, երաժշտական ակադեմիա և ուխտատեղի։ Չնայած վանքի տարածքում պահպանված արձանագրությունները վերաբերում են 1160-ականներին, Այրիվանքի ներկա համալիրը համարվում է 13-րդ դարի կառույց։

13-րդ դարի վերջին Գեղարդավանքը մեծապես գտնվում էր իշխանական ընտանիքների ուշադրության կենտրոնում և մեկն էր գլխավոր ուխտատեղիներից։ Կարևոր հանգամանքներից էր նաև այն, որ այստեղ էր պահվում Սուրբ Գեղարդը` այն նվիրական նիզակը, որով հռոմեացի հարյուրապետը խոցել է խաչված Քրիստոսի կողը:
Պատմության ընթացքում վանքը ենթարկվել է նաև մոնղոլների, իսկ ավելի ուշ` Լենկ Թեմուրի արշավանքներին։ Այն մասնակիորեն ավերվել է 1127, 1679, 1840 թվականի երկրաշարժերից, ապա վերակառուցվել ու վերականգնվել հետագա դարերի ընթացքում` ծառայելով որպես ամենայն հայոց կաթողիկոսների ամառային ոստան:

Գռաֆ դռակուլա

15րդ դարի Ռումինիայի իշխան Վլադ երրորդ Դռակուլան, նույն ինքը Գռաֆ Դռակուլան համարվում է վամպիռների նախահայրը։ Պատճառն այն է պատերազմից հետո նա խմում էր, իր կողմից սպանված մարդկանց արյունը։ Ծնվել է 1431 թ. Ռումինյայի Վալախիա քաղաքում, հորից հետո նա է եղել իշխանը։
Իր իշխանության տարիներկն պայքարել է Օսմանյան կայսրության դեմ, և վարվել անմարդկային նրանց հետ, զոհերին հանելով ցցերի վրա, և հենց այդ տեսարանի առաջ ճաշելով, դա էլ հերիք չէ, ուտեստի հետ միասին պմելով զոհերի արյունը։
Սակայն Ռումինացիների մեծամասնություն նրան ազգի հերոս է համարում։

Երբ նա 10 տարեկան էր Ռումինիան կործանման եզրին էր, և Օսմանյան կայսրության սուլթանը առաջարկեց Ռումինիայի իշխանին գերության տալ իր 2 երեխաներին՝ Դռակուլաին և նրա փոքր եղբորը։ Հարցակումները դադարեցնելու դիմաց։
Երկիրը փրկելու համար, այլ տարբերակ չունենլով, իշխանն այդպես էլ վարվեց, սակայն այն պայմանով, որ որդիները ողջ պետք է մնան։ Նրանց պահում էին բանտախցում, որտեղ նրանց հետ շատ վատ էին վերաբերվում։ Եվ չնայած խոստմանը Օսմանյան կայսրությունը վերսկսում է հարձակուները։ 4 տարի անց սպանվում է Դռակուլաի հայրը, և Վալախիայի իշխանն է դառնում Գռաֆ Դռակուլան։ Շուտով բանտախցից դուրս տարան նաև նրա եղբորը, և նրանք այլևս չհանդիպեցին։ Գերեվարված ռումինացիները սպանվում էին Դռակուլաի աչքի առաջ, և հենց ցցերի վրա։ Այդ ամենը տեսնելը և վրեժի զգացումը դառձան նրա ապագա դաժանությունների պատճառը։

Մի քանի տարի հետո սուլթանի հրամանով նա ազատվում է գերությունից։ Նա կարող էր գնալ իր երկիր և ղեկավարել այն, սակայն սուլթանի հրամաններով։ Ռումինիաի բանակը այնքան էր թուլացել այդ ընդացքում, որ Դռակուլան ալյ ելք չուներ, սուլթանի կարծիքով։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ նա վերածվեց վամպիռի…
Ռումինիան ծայրահեղ վիճակում էր, մարդիկ հիվանդ էին և անօգնական, տները կիսաքանդ էին, իսկ զորքը կազմում էր մի քանի 1000։ Եվ ով կսպասեր, որ ինչ֊որ մեկը Ռումինիան կրկին ոտքի կհանի։ Գռաֆ Դռակուլաին դա հաջողվեց։

Նա մցրեց նոր օրենքներ՝ դաժան, բայց արդյունավետ։ Նա հրամայեց սպանել ցանկացածին, ով գողություն կանի, մի քանի այդպիսի դեպքերից հետո, ժողովուդը գիտակցեց թե ով է իր ղեկավարը։ Ովքեր չէին ցանկանում աշխատել, նա կրկին սպանում էր։ Ժողովուրդը սարսափում էր նրանից։
Մի քանի տարի, և Ռումինիաում անցավ դժվար ժամանակաշրջանը։ Իսկ Օսմանյան սուլթանը չէր էլ պատկերացնում, որ Դռակուլան հզորացնում է երկիրը։

Երբ Օսմանյան սույթանը պատվիրակություն ուղարկեց Դռակուլաին, օսմանացի պաշտոնիաները մտան Դռակուլաի նստավայր գլխաշորերով, և զգուշացումից հետո էլ չհանեցին դրանք։ Դռակուլան հրաման տվեց մեխեր խրել նրանց գլխի մեջ, որպեսզի երբեք գլխաշորերը դուրս չգան…
Սուլթանը իմացավ, և հավաքեց իր 250000 անոց զորքը և հարձակվեց Ռումինիայի վրա, Դռակուլան, իր 30000 անոց զորքով ջախջախեց նրանց։ Սակայն անհասկանալի ձևով։ նա ոչնչացրեց հակառակորդի զորցի զգալի մասը գիշերվա ընթացում, և օսմնյան զորքն ասում էր, որ նրանք կարծես տեսիլքի հետ կռիվ տաին, անգամ զինվորներից մեկը սրով խոցել էր Դռակուլաին, իսկ նա շարհունակել է կռվել, կարծես ոչինչ չի եղել։

Սուլթանը չհավատալով այդ ամենին կրկին արշավանք կազմակերպե Ռումինիա դեմ, որին անձամբ մասնակցեց։ Ամբողջ գիշեր մարտնչելով, մի կերպ թաքնվեց ողջ մնալու համար, իսկ առավոտյան երբ դուրս եկավ թաքստոցից, տեսավ, որ իր զորքը հանվել է ցցերր վրա։ Օսմանցիները նահանջեցին այս դեպքից հետո։
Դռալկուլաի մասին սկսեցին խոսել բոլորը, երբ լուրերը տարածվեցին։ Նաև ասում էին, որ նա միայն գիշերն է շրջում աշխարհով, և ցերեկը նրան տեսնել անհնար էր։
Նրա չարությունը գնամով արդեն չափ ու սահման չէր ճանաչում։ Նա դաժանություններ էր կիրառում արդեն նաև սեփական ժողովրդի դեմ առանց որևե պատճառ։ Ժողովուրդը ատում էր նրան, և արդյունքում նա սպանվեց սեփական ժողովրդի կողմից։