Մաթեմատիկայի օրացույց: Լապլաս

ֆրանսիացի ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, աստղագետ է: Ստեղծել է հավանականությունների տեսությունը։ Նրան է պատկանում նաև ըստ բարձրության մթնոլորտի խտության փոփոխության հաշվման բանաձևը։ Լապլասը ստացել է աստվածաբանական կրթություն, թեև ունեցել է աթեիստական հայացքներ։ 
Աստվածաբանական կրթություն — Ուսումնասիրում է Աստծո գոյության հիմնավորումը, պաշտպանումը և այլն…

Մաթեմատիկայում լայնորեն հայտնի են «Լապլասի ինտեգրալ», «Լապլասի հավասարում», «Լապլասի թեորեմ» հասկացությունները։

Լապլասը և նրա ժամանակի շատ գիտնականներ չէին սիրում վարկածներ առաջադրել: Սակայն միայն մեկ անգամ նա խախտել է այդ կանոնը, առաջադրելով Արեգակնային համակարգի առաջացման վարկածին: Նրա վարկածը գիտական աշխարհում ընդունված էր ավելի քան 100 տարի:

Տիեզերական ձգողության օրենքի հիման վրա Լապլասը կարողացավ բացատրել Արեգակնային համակարգի մարմինների շարժումները, ինչը երկար ժամանակ չէր հաջողվում նրա նախորդներին։ Լապլասի անունով են խառնարան՝ Լուսնի վրա, և աստղակերպ թիվ 4628։ Նրա անունը ներառված է Ֆրանսիայի 72 խոշոր գիտնականների ցանկում, որը տեղադրված է Էյֆելյան աշտարակի առաջին հարկում։

Նաև այսօր Լապլասի ծնուննդն է, եկեք ստրանց շնորհավորենք:

Քառակուսու և ուղղանկյան մակերես: Լրացուցիչ խնդիրներ երկրաչափությունից

math
301. 7 · 7 = 49

302. 9² = 81
303. 11² = 121
P = 11 · 4 = 44

304. 12² = x² + x²
144 = 2x²
12 = 2x
x = 12/2
x = 6
6 · 4 = 24

305. S = a²
S = 1/2 d²
2S = d²
S = 72
2S = 144
144 = 12²

306. 15 · 6 = 90

307. 13 · 3 = 39
13 · 39 = 507

308. Տարբերակ 1
x · (x+4) = 96
x² + 4x = 96
x² + 4x — 96 = 0
D = b² — 4ac
D = 16 + 384 = 400
x(1) = -4 + 20/2 = 8
x(2) = -4 — 20/2 = -12 (չի բավարարում)
Պատ.՝ 8

Տարբերակ 2
96 = 2 · 48 = 3 · 32 = 4 · 24 = 6 · 16 = 8 · 12
8 · 12

309. x · 5x = 125
5x² = 125
x² = 125/5
x² = 25
x = 5
5x = 25

Երկրաչափություն

 1. Ուղղանկյան անկյունագծերից մեկը 13 է։ Գտեք մյուս անկյունագծի երկարությունը։
  Քանի որ ուղղանկյան անկյունագծերը հավասար են, հետևաբար մյուսը նույնպես կլինի 13:
 2. Ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգին տարված միջնագիծը 6 է, սուր անկյուններից մեկը 30 աստիճան է։ Գտեք այդ անկյան դիմացի էջը։
 3. Շեղանկյան պարագիծը 36 է։ Գտեք նրա կողմերը։
  36 : 4 = 9
 4. ABCD շեղանկյան անկյունագծերը հատվում են O կետում, <ABC=60: Գտեք AOB եռանկյան անկյունները։
  math
  <ABC = 60°
  <ABO = 30°
  <AOB = 90°
  <BAO = 180 — (30 + 90)
  <BAO = 60°
 5. Ուղղանկյան կից կողմերը հավասար են։ Այդ յուրօրինակ ուղղանկյան պարագիծը 200 է։ Գտեք պատկերի կողմերը։
  200 : 4 = 50 (?)