Հայոց լեզվի մայիսյան ֆլեշմոբ

1․ Հունական և հայկական դիցարանների աստվածները Հայաստանում հելլենական մշակույթի տարածումից հետո համադրվել են. Արամազդը նույնացվել է Զևսին, Անահիտը՝ …, Միհրը՝ …, Վահագնը՝ …., Աստղիկը՝ ….: Հայկական ո՞ր առասպելներն են պարունակում դիցաբանական տարրեր: Թվի՛ր առնվազն երեքը:

Читать далее «Հայոց լեզվի մայիսյան ֆլեշմոբ»

Գործնական քերականություն

1. Դո՛ւրս գրել տեքստում եղած թվականները, որոշե՛լ գրության
ձևը (արաբական թվանշաններով, այբուբենի տառերով և այլն)։ Թվականները
գրել բառերով և նշե՛լ տեսակները։ Դո՛ւրս գրել նաև թվականներով
կազմված բառերը (գոյական, ածական)։

Читать далее «Գործնական քերականություն»

Բառարանային ֆլեշմոբ

Վահան Տերյանի ստեղծագործություններից դուրս գրել անծանոթ բառեր և բառարանի օգնությամ բացատրել
Անդողդոջ — անսասան
խոկում — մտածում, միտք
մորմոք — կսկիծ, մրմուռ, ցավ
շավղով —
հլու — հեզ, հնազանդ
դժնի — դաժան
ցիկլոն — մթնոլորտի մեծ արագության հասնող պտուտական շարժում

Տերյանի ստեղծագործություններից դուս գրել 15֊20 մակդիրի օրինակ
Սիրտըս մաշող կարոտը
Թափանցիկ մութի
Անտրտունջ նինջը
Մահացող օրվա
Խորունկ աչքեր
Լքված սրտի
Խենթ հողմի
Ցավի նվագ
Սիրտըս մորմոք
Հույսը չըմարող
բախտից հալածված
Սիրտը նրան շշնջում էր
Գրկիր իմ սիրտը
Փռեցեք այստեղ մարմինըս հլու
Սիրտըս բացված
Մաշե՛ցին այնքան օրեր
Անսիրտ