Տրամաբանություն

 1. Եռանկյան ո՞ր կողմն է ավելի մեծ

222
180 — 55 = 125
125 : 2 = 62,5
Անկյում ACD և BAC իրար հավասար են և ավելի մեծ են ABC 

2. Ձեռնարկատերը հաշվեց, որ եթե կրկնապատկի աշխատատեղերի թիվը և այնուհետև ավելացնի ևս 16-ը, ապա աշխատատեղերի թիվը կդառնա 200:  Քանի՞ աշխատատեղ կար ձեռնարկությունում:
200 — 16 = 184
184 : 2 = 92

3. Կռահելով, թե ինչպես է առաջացել առաջին տողի փակագծում գրված թիվը` փոխարինեք ?-ը ճիշտ թվով.

19    (51)   32

37    (?)     42

? = 42 + 37
? = 79

4. Արան գրել է բոլոր եռանիշ թվերը:  Քանի՞ թվանշան է նա օգտագործել:
2700

5. Ապացուցեք, որ 3 մարդկանց մեջ կամ յուրաքանչյուրը ճանաչում է առնվազն մեկին, կամ առնվազն մեկին ճանաչում են երկուսն էլ, կամ առնվազն երկուսը իրար չեն ճանաչում:

Այսինքն այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրը առնվազն իրեն պետք է ճանաչի:

6.   Երկու մարդ մեկ ժամ շարունակ հաշվում էին մայթով անցնող բոլոր անցորդներին:  Նրանցից մեկը նայում էր պատուհանից, իսկ մյուսը մայթով գնում գալիս էր:  Նրանցից ո՞վ ավելի շատ մարդ կհաշվի:
Այն մարդն, որ պատուհանից էր նայում

7. 9,9,9,9,9,9

Ինչպե՞ս ստանալ 100, վեց 9-ի միջոցով:
(9 — 9)+ 9 : 9 + 99

8. Why can’t a man living in Canada be buried in the USA?
Չեն կարող թաղել ԱՄՆ-ում, որովհետև ողջ է:

Is it legal for a man in California to marry his widow’s sister? Why?

9. A-ից B կետը քանի՞ քայլից կարելի է հասնել

222
7 քայլից

10. Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։ Ստուգեք ձեր տեսածը այստեղ։

222

Տրամաբանություն

 1. There are three keys that open locks of three different gates. In how many attempts, you can figure out the key for each gate?

222
3

2. Ո՞ր բաժակը ռաջինը կլցվի

222
3-րդ

3. Can you guess what is at the end of a rainbow?

4. Գտեք այն թիվը, որը կբաժանվի նշված բոլոր թվերի վրա

222
1

5. Մի գյուղում 72 նապաստակ կար։  Ամեն 8 ամիսը մեկ նամաստակները կրկնապատկվում էին։  Քանի ամիս առաջ նապաստակները քանակությամբ տասից քիչ էին։

222
3 ամիս առաջ

6. Մաթեմատիկական գործողությունների օգնությամբ նշված  թվերից ստացեք ամենափոքր արդյունքը։ Թվերի տեղերը չեք կարող փոխել ։

222
(5 — 4 + 3) : 2 x 1 = 2

7. Ի՞նչ եք տեսնում նկարում․․․ կամ ո՞ւմ

222.jpg
Մարդու դեմք

8. Եթե 77 x = 189 x = 345 x, ապա ինչի՞ է հավասար x -ը:
x = 2

Տրամաբանություն

 1. Կրկնում ենք անցյալը՝ կատարեք գործողությունները։  Ուշադի՛ր եղեք։

ա/   24 մմ – 35 սմ                                բ/ 12 կգ – 6 դմ

12 սմ – 8 մմ                                     62 մ 12 սմ – 28 սմ

7 կմ – 505 ժ                                       5 կմ –  5 մ

8 կմ 400 մ – 850 մ                             15 մ 2դմ – 8 դմ

2. Հաշվե՛ք

222
0

3. Ո՞մ գործն է այս։  Ինչպե՞ս եք ընկալում այս նկարը, ի՞նչ տրամաբանություն եք տեսնում։

222
Նկարի հեղինակը Leonardo Da Vinchi -ն է:

4. Հաշվե՛ք հնարավորինս պարզ

21001 – 21000 = 2

5. Առյուծը 1 ոչխարը կերավ 1 ժամում, գայլը`2 ժամում, աղվեսը`3 ժամում:  Քանի՞ ժամում կուտեն մեկ ոչխարը առյուծը, գայլը և աղվեսը միասին:

6. Մարդը մենակ մեկ տակառիկ գարեջուրը խմում է 14 օրում, իսկ ընկերոջ հետ միասին`10 օրում:  Քանի՞ օրում կխմի այդ գարեջուրը ընկերը մենակ:

7. Խողովակներից մեկը ջրավազանը լցնում է 1 ժամում, իսկ մյուսը`2 ժամում:  Քանի՞ ժամում կլցնեն այդ ջրավազանը երկու խողովակլը միասին:

8. Ինչպես գիտեք Լեոնարդո դա Վինչին մարդու մարմնի համաչափության վերաբերյալ բազում գծագրեր ունի։  Ի՞նչ համաչափություններ կարող եք գտնել այս նկարում։  Յուրաքանչյուր սովորող գրի իր կարծիքը։

222
Նկարում լավ պատկերված են մարդու նկարները:

222
Նկարում պատկերված են 2 մարդ կանգնած իրաի հետև:

Տրամաբանություն

 1. Արդյո՞ք թույլ է տրված սխալ:ա/  3 մ + 2,5 մ = (3 + 2,5) մ               դ/  200 կգ+ 3 տ = (200 + 3) կգբ/  2,5 ժ + 3,5 ժ = (2,5 + 3,5) ժ           ե/  2 տ + 2 կգ= 2 (տ + կգ)

  գ/  0,5 ժ + 0,5 ժ = ժ

2. Հետևյալ հավասարությունից գտեք x, y , z թվերը:

ա/ 1 կմ/ժ = x մ/վ = y կմ/վ = z մ/րոպե
x = 1000/3600 մ/վ
y = 1/3600 կմ/վ
z =  1000/60 մ/րոպե

բ/ 1 դրամ/կգ = x դրամ/գ
x = 1/1000 դրամ/գ

3. Ինչպե՞ս կմեկնաբանեք նկարը։  Ո՞ւմ գործն է։  Ի՞նչ տրամաբանություն կա այս նկարում։

111

4. Ի՞նչ ես տեսնում

111
Ծերունիներ

5. Անգլերեն լեզվով հանելուկներ

Take off my skin – I won’t cry, but you will! What am I?

Which weighs more, a pound of feathers or a pound of bricks?

6. Ի՞նչ ես տեսնում։  Եթե շարժ ես տեսնում, ապա ինչո՞ւ։

rolling-waves-geometric-illusion
Շարժ եմ տեսնում, որովհետև նկարի վրաի պատկերված նախշերը ստիպում են այդպես մտածել:

7. Հետևյալ գրառումներից ո՞րն ունի գործնական իմաստ։  Հաշվեք։

ա/ 2,2 կգ +1 տ                            դ/ 5ժ + 2 տ

բ/ 3 մ + 2,3 վրկ                            ե/ 6,5լ + 6,6 կգ

գ/ 4 ժ + 8 վրկ                               զ/ 4 + 6 մ

8. Լուծեք խնդիրը

Ուղղանկյան երկարությունը հարաբերում է նրա լայնությանըինչպես 4:3, իսկ նրա պարագիծը 42 սմ է:  Ուղղանկյան երկարությունը ինչքանո՞վ է ավել նրա լայնությունից:

Տրամաբանություն

 1. Ի՞նչ ես տեսնում նկարում

111
Ես տեսնում եմ մարդու դեմք

2.  Imagine a big, dark room.  Imagine you are in it.  How do you get out?
Կդադարենք պատկերացնել

3. You can catch, but cannot throw? what is that?
Հիվանդությունը

4. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որոնց տասնյակների նիշը փոքր է միավորներից:

5124
44

5. Կարո՞ղ ես գտնել այն ամենամեծ եռանիշ թիվը որի քառակուսին փոքր է 500 000 -ից և ստացված թվի թվանշանների գումարը հավասար է  43 – ի:

6. Երեկոյան ժամը 9 է: Ժամը քանիսը կլինի՞ 23, 999, 997 ժամ հետո:

7. A couple Adam and Eve are undergoing turmoil in their life so decided to commit suicide. They decided that on the count of three, they both will jump off the building. So they started counting and on the count of three Adam jumped, but Eve stayed and watched Adam drop for 7 seconds and then she saw a parachute open.

11

WHO betrayed who

8. It is always coming…  but never arrives.  What is it?
վաղը

9.Նկարի մեջ գտիր սխալը

էէէ
Mitsake — mistake 

Տրամաբանություն

 1. 7x7x7 չափսերով կարմիր ներկված խորանարդը մասնատել են 1x1x1 չափսերով խորանարդների: Խորանարդներից քանի՞սը ներկված չեն լինի:

5124

125

2. Անգլերեն լեզվով հանելուկներ

What is greater than God,
more evil than the devil,
the poor have it,
the rich need it,
and if you eat it, you’ll die?

Ոչինչ

3. What can travel around the world while staying in a corner?

Նամականիշ

4. Ստուգեք ձեր հիշողությունը այստեղ

5.100լ ծովաջուրը պարունակում է 15 կգ աղ:  Որքա՞ն աղ է պարունակում 3լ ծովաջուրը:

6. 4կգ շաքարի համար վճարեցին 1000 դրամ:  Որքա՞ն շաքար կարելի է գնել վճարելով 250000 դրամ:

1000:4= 25դրամ (1կգ)
250000 : 25= 10000կգ

7. Գրքի էջերի թվագրման համար օգտագործվել է 1392 թվանշան:  Առաջին էջին գրված է 1 թիվը։  Քանի՞ էջ ունի այդ գիրքը:

8. Շարունակիր հաջորդականությունը:

111, 213, 141, 516, 171…

9.Պատկերը սահուն շարժիր վերև և ներքև:  Ի՞նչ ես տեսնում:  Ի՞նչպես կբացատրես:

11

Վերև կամ ներքև շարժելուց ինձ թվում է, թե նկարի մեջկեղում գտնվող քառակուսին շարժվում է աջից չախ:

Տրամաբանություն

1․ Do you think that the shape that is appearing to be like a square by any chance a square really?

square-or-not-shape-distortion-illusion
Այո այն ուղիղ գիծ է:

2. Ի՞նչ ես տեսնում:  Ի՞նչ է սա ասում մեր աշխարհընկալման մասին:

pillars-or-figures-optical-illusion
Այստեղ կան մարդկանց պատկերներ:

3. Ի՞նչ ես տեսնում:  Ի՞նչ է սա ասում մեր աշխարհընկալման մասին:

lips-or-leaf-ambiguous-optical-illusion
Սա տերև է, որը շուրթերի տեսք ունի:

4. Սեղանին տուփով կոնֆետներ էին դրված: Արամը վերցրեց կոնֆետների կեսը, հետո Արշակը վերցրեց մնացածի կեսը, և Դավիթը՝ մնացած 5 կոնֆետը: Սկզբում քանի՞ կոնֆետ կար տուփում:
20 կոնֆետ

5. Արտահայտիր նշված միավորներով

ա/   1/5 մ =20 սմ                        բ/  1/8 տ = 125 կգ            գ/  1/12 օր = 2 ժ

1/20 մ = 5 սմ                            1/4 ց = 25 կգ

1/25 կմ = 40 մ                            1/5  ր = 12 վ

1/5  կգ = 200 գ                              1/20 ժ = 3 վ

6.Գտիր այն թիվը, որի.

ա/   1/7 մասը 14 է= 98                      բ/  1/10 մասը 18 է= 180

1/6 մասը 20 է=6×20=120                           1/5 մասը 20 է=100

1/9 մասը 22 է= 198                           1/10 մասը 1 է= 10

7. Ավտոմեքենան 2 ժ անցավ 60 կմ/ժ արագությամբ, ապա արագությունը ավելացրեց 1/3 մասի չափով, և անցավ ևս 2 ժ:  Որքա՞ն ճանապարհ անցավ նա այդ 4 ժամում:

60 : 3=20կմ/ժ
60 + 20=80կմ/ժ
2 × 60=120կմ ( անցավ 2 ժամում)
2 × 80=160կմ ( անցավ 2 ժամում)
120 + 160=280կմ ( անցավ 4 ժամում)

8. Գեղամը ապրում է մի փողոցում, որի տները համարակալված են 1-ից մինչև 24: Այդ տները համարակալելու համար քանի՞ 2 թվանշան են օգտագործվել:

8 անգամ

9. Հաշվիր երկնիշ և եռանիշ թվերի քանակությունը։

Երկնիշ- 90 հատ
Եռանիշ- 900 հատ

10. Ջրավազանում կար 8000 լ ջուր:  Այգին ջրելու համար պապիկն օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը:  Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում:

8000:4=2000լ
3×2000=6000լ (Պապիկը այդքան ջուր վերցրեց ջրավազանից)
8000-6000=2000լ (Մնաց ջրավազանում)

11. 550 կգ խնձորը հավասարաչափ լցրին 4 կգ զանգվածով դատարկ արկղերի մեջ և ուղարկեցին խանութ:  Խանութում կշռելով`պարզեցին, որ խնձորով լցված արկղերի ընդհանուր զանգվածը 638 կգ է:  Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր կար յուրաքանչյուր արկղում:

638-550=88կգ (բոլոր արկղերը միասին)
550:88=6.25կգ (1 արկղի միջի խնձորները)

Տրամաբանություն 2018.12.05

 1. Mitch (2011) and Irene (1998) killed thousands of people but they are not punished.

2. Մեկ ժամ այս սենյակում նստած ես: Երկրորդ ժամը ուզում ես գնալ, չես կարողանում:  Երրորդ ժամին հասկանում ես, որ չեն թողնում, որ միայն հինգ ժամ հետո կարող ես դուրս գալ սենյակից:  Չունես մոտդ հեռախոս, չկա ինտերնետ, այսինքն` կա ոչիչն:  Ի՞նչ կանես, կամ ի՞նչ կլինի քո հետ:  Պատկերացրու քեզ այստեղ:  Ընհանուր քանի՞ ժամ մնացիր սենյակում:

11
Երբ դուրս գամ շուրջս ամեն ինչ կպտտվի:

3. Ալենը մտնում է փոքրոտ սենյակ:

………………………………………

Դռները փակվում են …

……………………………….

Երբ դռները բացվում են՝ Ալենը արդեն մեծ սենյակում է:

Ինչպե՞ս է սա հնարավոր:
Երբ դռները բացվում են, կարելի ասել, որ սենյակները միավորվում են և մեծանում:

4. Մեծ խորանարդից հեռացվում է փոքր խորանարդ, որի ծավալը մեծ խորանարդի ծավալի 1/4 մասն է:  Ինչպե՞ս կփոխվի խորանարդի մակերեսը, քանի՞ տոկոսով:

5124
Նրա մակերեսը չի փոխվում

5. Մարդիք մեկ րոպեում շնչում են 20 անգամ:  Հաշվիր քանի՞ անգամ է մարդը 100 տարում շնչում:

661
1051200000

6. A  -ի արժեքը B-ի արժեքին բաժանելուց ի՞նչ կստացվի, ո՞ր տառին հաապատասխան արժեքը:

661

7. Քելին ծնվել է դեկտեմբեր 31 – ին, բայց իր ծննդյան օրը միշտ ամռան շոգ օրերին է ընկնում։  Հնարավո՞ր է այսպիսի բան։
Նա ծնվել է մի այնպիսի երկրում, որտեղ միշտ ամառ է,՝ Եգիպտոս, Հնդկաստան:

8. Երկու ուղիղ գիծ գծելով՝ ամենաշատը քանի՞ մասի կարող ես բաժանել պատկերը։

cross3

ասդֆգհյւըտռեդցվբնյկիւյւտռեսդֆգհ.png

 

Տրամաբանություն

 1. Հարցականի փոխարեն գրիր մաթեմատիկական նշաններ այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն.  18 ? 12 ? 4 ? 5 = 59
  18 ⋅ 12 : 4 + 5 = 59

2. Հարցականի փոխարեն ի՞նչ պետք է գրվի. օրինաչափություն կա, գտիր օրինաչափությունը:

8080 = 6
1357 = 0
2022 = 1
1999 = 3
6666 = 4

3. Քանի՞ եռանկյուն կա

Count triangles mind teaser
14

4. Ո՞ր գիծն է ավելի երկար:

11
Հավասար են

5.Քանի՞ անգամ է աշխարհի ամենաբարձրահասակ մարդը երկար ամենացածրահասակ մարդուց:  Անհրաժեշտ ինֆորմացիայի համար Google – ին խնդրի քեզ կօգնի:
Chandra-Bahadur-Dangi_1-620x400

6. Քանի՞ անգամ է Յուրի Վարդանյանի բարձրացրած ամենածանր ծանրաձողը ավելի ծանր Սերգո Համբարձումյանի բարձրացրած ամենածանր ծանրաձողից:  Անհրաժեշտ ինֆորմացիայի համար Google – ին խնդրի քեզ կօգնի:

Յուրի  Վարդանյանը բարձրացրել է 400կգ

Սերգո Համբարձումյանը բարձրացել է 571կգ

7. Քանի՞ անգամ է Մեծ Հայքի տարածքը ավելի մեծ, քան Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի ու Ջավախքի տարածքների գումարը:  Անհրաժեշտ ինֆորմացիայի համար Google – ին խնդրի քեզ կօգնի:

8. Պուճուր կարմիր գնդակը խորանարդի մեջ է, թե՞ դուրսը:

11
Ներսում

Անգլերեն լեզվով հանելուկներ

Once you have me, you are eager to share me.  When you share me, you stop having me. What am I?
Գաղտնիք — secret

What can be broken without even being held?

Նախագծային աշխատանք

Խնդիր 1

Պիրանյա ձուկը ամեն օր պետք է ուտի իր քաշի 10 տոկոսի չափով կեր: Ակվարիումում կա երկու 150 գրամանոց ձուկ, երեք 1,5 կիլոգրամանոց ձուկ և հինգ 1990 գրամանոց ձուկ:  2016 թվականի փետրվարի 11 – ից ակվարիում են բերել չորս 1,3 կիլոգրամանոց ձուկ, իսկ նույն ամսվա 27- ին երկուսին հետ են տարել:

2016 թվականի փետրվարի 28 – ին քանի՞ ձուկ կար ակվարիումում:  Իսկ նույն տարվա փետրվար ամսին քանի՞ կիլոգրամ կեր է պահանջվել ակվարիումի բոլոր ձկներին կերակրելու համար:

2 + 3 + 5 + 4 — 2 = 12 հատ ձուկ
150 գրամանոց ձկները- 15 կգ կեր մեկ ձուկը, երկու ձուկն իրար հետ 30 կգ կեր:
1,5 գրամանոց ձկներ- 1500 կգ կեր մեկ ձուկը, երեք ձուկն իրար հետ 4500 կգ կեր:
1990 գրամանոց ձկներ- 199 կգ կեր մեկ ձուկը, հինգ ձուկն իրար հետ 995 կգ կեր:
1,3 գրամանոց ձկները- 1,300 կգ կեր մեկ ձուկը, երկու ձուկն իրար հետ 2,6 կգ կեր:
30 + 4500 + 995 = 5,525 

5,525 x 28 = 154,7

Խնդիր 1 – հիեշտացված տարբերակը

Պիրանյա ձուկը ամեն օր պետք է ուտի իր քաշի 10 տոկոսի չափով կեր: Ակվարիումում կա երկու 150 գրամանոց ձուկ, երեք 1,5 կիլոգրամանոց ձուկ և հինգ 1990 գրամանոց ձուկ:

2016 թվականի փետրվար ամսին քանի՞ կիլոգրամ կեր է պահանջվել ակվարիումի բոլոր ձկներին կերակրելու համար:
150 x 10= 1500
1500 : 10 = 15
15 x 2 = 30
1,5 x 10 = 15
15 : 100 = 0.15
3 x 0.15 = 0.45
1990 x 10 = 19900
19900 : 100 = 199
199 x 5 = 995
30 + 0.45 + 995 = 1025.45
1025.45 x 28 = 28712.6

Խնդիր 2 -ի հեշտացված տարբերակը 

Հինգ մետրանոց ցանցանախշ պիթոնին կերակրում են ամիսը երկու անգամ (15 օրը մեկ) մոտ 2,7 կիլոգրամանոց 4 ճագարով:   Գարնան  և ամռան ամիսներին քանի՞ կիլոգրամ ճագար են կերակրել ցանցանախշ պիթոնին:
4 x 2,7= 10,8
6 x 10,8 = 64,8

Խնդիր 3

Թագավորական կոբրայի թույնը բավարար է փղին սպանելու համար: Փղին կնճիթից կծելու դեպքում հավանականությունը ավելի մեծ է կենդանու անկման, քան եթե ոտքից կծի:   Իսկ ինչո՞ւ է սա այսպես:
Քանի թր փղի կնճիթը ուղեղին ավելի մոտիկ է քան ոտքը:

 Խնդիր 4 

Մինչև 6 ամսական պիթոն օձը մաշկը փոխում է ամեն ամիս,  6 ամսականից մինչև 1 տարեկան`​ 1,5 ամիսը մեկ, իսկ 1 տարեկանից բարձր`​ 2 ամիսը մեկ:  Կախված օձի տեսակից` մաշկափոխությունը տևում է յոթ օրից մինչև երկու շաբաթ:  Քսանհինգ տարեկան պիթոնը իր ողջ կյանքի ընթացքում քանի՞ անգամ է մաշկը փոխել:

Իսկ դուք գիտեի՞ք, որ պիթոնները քսանհինգ տարի կարող են ապրել:
154 անգամ

 Խնդիր 4 – ի հեշտացված տարբերակը 

Մինչև 6 ամսական պիթոն օձը մաշկը փոխում է ամեն ամիս,  6 ամսականից մինչև 1 տարեկան`​ 1,5 ամիսը մեկ:  Մեկ տարեկան պիթոնը քանի՞ անգամ է մաշկը փոխել:  Իսկ կարո՞ղ ես հաշվել, թե հինգ տարեկան պիթոնը քանի անգամ մաշկը փոխած կլինի:
10 անգամ

 Խնդիր 5  (կատակ խնդիր)

Երևանի կենդանաբանական այգու ակվատեռարիումում կա մի տեռարիում, որտեղ հինգ մետրանոց ցանցանախշ պիթոնը հաշտ ու համերաշխ ապրում է տասից ավել կասպիական և կարմրականջ կրիաների հետ:  Երբեմն կրիաների վրայով է սողում`լավ ճզմելով իր մարմնի ծանրությամբ, երբեմն էլ ջրում միասին լողում են, իսկ ավելի հաճախ օձը մի անկյունում կծկված պառկում է:  Առ այսօր բոլոր կրիաները կենդանի են, իսկ օձն էլ միշտ կուշտ:  Ինչպե՞ս կարող է սա այսպես լինել:
Բացի կրիաներից և ոձից ուրիճ կենդանիներ էլ կան այդ ակվարյումուն: