Հավասարաչափ արագացող շարժման, արագացման որոշում

N   |   t;վ   |   s;մ   |  a մ/վ²  |  v մ/վ² |
_________________________________________
1   |  1,64 |  1,14 |     1,8    |  1,312 |
2   |  1,06 |  1,14 |    2,02   |2,1412 |
3   |    1    |  1,14 |    2,28   |  2,28   |
4   |  0,85 |  1,14 |    3,15   |2,6775 |
5   |  1,09 |  1,14 |    1,91   |2,0819 |

Հեղուկի ծավալի չափումը չափանոթի միջոցով

Է. Ղազարյան դասագիրք, էջ 17, լաբորատոր աշխատանք

Աշխատանքի նպատակը. Սովորեց չափանոթի միջոցով հեղուկի ծավալը և անոթների տարողությունը չափոել:

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր. չափանոթ, ջրով լցված բաշակ, ոչ մեծ սրվակ և այլ անոթներ:

Աշխատանքի ընդացքը.
1. Դիտեք չափանոթը, ուշադրություն դարձրեք դրա բաժանումներին և սանդղակի թվերին:

2. Հաշվեք թվերով նշված երկու հարևան գծիկների միջև բաժանումների քանակը:
3. Որոշեք չափանոթի սանդղակի բաժանման արժեքը: դրա համար օգտվեց ձեզ հայտնի կանոնից:
                                         մեծ թիվ — փոքր թիվ
բաժանման արժեքը =  ———————————
բաժանումների թիվ:
Հիշեք՝ 1լ (լիտր) = 1դմ³ = 1000սմ³, 1սմ³ = 1մլ
4. Չափանոթի մեջ լցրեք ջուր, որոշեք նրա ծավալը, տվյալը գրանցեք, հետո ջուրը դատարկեք
5. Փոքր բաժակը լիքը լցրեք ջրով, այնուհետև ջուրը զգուշորեն լցրեց չափանոփի մեջ: Չափեք և նշեք լցված ջրի ծավալը, որն էլ կլինի բաժակի տարողությունը:
6. Նույն ձևով որոշեք սրվակի տարողությունը:

 

Հեղուկի ծավալի չափումը չափանոդի միջոցով

Աշխատանքի նպատակը. Սովորեց չափանոթի միջոցով հեղուկի ծավալը և անոթների տարողությունը չափոել:

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր. չափանոթ, ջրով լցված բաշակ, ոչ մեծ սրվակ և այլ անոթներ:

1լ = 1դմ³
1սմ³ = 1մլ

Մարմնի զանգված

Մարմնի իներտության քանակական չափը, կոչվում են մարմնի զանգված: Զանգվածը ֆիզիկական մեծություն է, սակալյար մեծություն է, բնորոշվում է մմիայն թվային արժեքով, նշանակում ենք փաքրատառ m տառով: Միավորների ՄՀ-ում որպես զանգվածի միավոր ընդունված է պլատինի և իրիձյումի համաձուլվածքից պատրաստված, չափանմուշի զանգվածը: Այն պահվում է Փարիզի մերձակա Սևռ քաղաքում, չափորի և կշիռների միջազգային բյուոյում:Զանգվածի այդ միավորը անվանում են «կգ»: Մեծ ճշտությամբ 1 կգ է նաև 1լ ջրի զանգվածը, չափման գործիքներն են քշրաքարերի հավաքածուն և լծակավոր կշեռքները:

Մարմինների փողազդեցություն: մարմնի զանգված

Փորձ 1
Ունենք սայլակը, որին դիմացից ամրացված է առաձգական քիթը: Հաշվակման մարմինը գտնվում է սեղանի նկատմամբ դադարի վիճակում: Ճկեցի թիթեղը և կապեցի թելով, որից հետո այրեցի թելը, առաձգական թիթեղը ուղվեց, բայց սայլակը տեղից չշարժվոց: Եզրակացություն. ստացվում է, որ միայնակ մարմինները իրենք իրենց չեն կարող շարժվել: