Հավկիթի օգտակար հատկությունները

 1. Հավկիթները պարունակում են սննդարար նյութեր ու վիտամիններ, ինչի շնորհիվ հաճախ նշանակվում են կանխարգելիչ ու թերապևտիկ նպատակներով:
  
 2. Հավկիթը հարուստ է A, D, E, ինչպես նաև B խմբի վիտամիններով և տարբեր հանքանյութերով:
  
 3. Թարմ հավկիթի սպիտակուցն օգտագործվում է տարբեր բորբոքային հիվանդությունների դեպքում (օրինակ՝ սուր ացիդոզի՝ օրգանիզմում թթվահիմնային բալանսի բարձրացման դեպքում):
  
 4. Հավկիթը կարելի է օգտագործել նույնիսկ խոցային հիվանդության դեպքում:
  
 5. Հավկիթը շատ հեշտ մարսվում ու յուրացվում է օրգանիզմի կողմից:
  
 6. Այն դիետիկ մթերք է. հում հավկիթը պարունակում է ընդամենը 149 կկալ:
  
 7. Հում հավկիթը շատ արդյունավետ միջոց է ձայնալարերը վերականգնելու համար:
  
 8. Հավկիթը շատ օգտակար է նյարդային համակարգի հիվանդությունների դեպքում:

Նյութի կառուցվածքը

1.Թվարկել ձեր շրջապատի մի քանի առարկաներ և նշել թե ինչ նյութերից է այն պատրաստված:
Սեղան — փայտ, երկաթ
Շիշ — պլասմասե

2.Ինչից են բաղկացած ֆիզիկական մարմնները:
Նյութերից

3.Ինչպիսի կառուցվածք ունի նյութը:
Մոլեկուլներից, ատոմներից

4.Ինչպես են անվանում նյութի մասնիկները:
Ատոմը նյութի փոքրագույն մասնիկն է….

5.Որ նյութն են անվանում տարր:
Տարրը միևնույն լիցքով օժտված ատոմի միջուկների ամբողջություն է:

6.Ինչ է մոլեկուլը:
Մոլեկուլը երկու կամ ավելի ատոմներից բաղկացած էլեկտրականապես չեզոք խումբ:

7. Ինչ մոլեկուլներ են ձեզ հայտնի:
H2O, CO2

8.Որ մասնիկն է օժտված նյութի բոլոր հատկություններով:
Մոլեկուլը

9. Քանի անգամ է ատոմը փոքր խնձորից:
Այնքան ինչքան խնձորը Երկրագնդից: Մոտ 100 միլիոն անգամ:

10.Ինչ է դիֆուզիան:
Դիֆուզիան առաջանում է շփվող նյութերի փոխադարձ ներթափանցումը մասնիկների ջերմային շարժման հետևանքով: Օրինակ՝ շաքարավազի կամ աղի լուծումը ջրի մեջ դիֆուզիա է:

11.Ինչպես է ընթանում դիֆուզիան գազերում, հեղուկներում և պինդ մարմիններում:

12.Ինչպես է ջերմաստիճանի փոփոխությունը ազդում դիֆուզիայի արագության վրա:

Մեխանիկական տատանումներ

Տատանումը դա ինչ որ մի մեծության փոփոխությունն է, որը ճշտությամբ կամ մոտավորապես կրկնվում է ժամանակի ընդացքում: Տատանումներին բնորոշ է՝
1. Շարժումները որոնք կարվում են հերթականությամբ, հակադիր ուղություններով:
2. կրկնելիությունը

Տատանաման պարբերություն
Մեկ լրիվ տատանում կատարելու ժամանակամիջոց կողվում է պարբերություն: Պարբերությունը չափվում է վայրկյանով:
T — պարբերություն
N — տատանումների թիվ
N = t/T

Տատանումները լինում են մարող և չմարող: Տատանվող մարմնի առավելագույն շեղումը հավասարակշռության դիրքից, կողվում է տատանումների լայն նյութ:

Տատանումների հաճաշություն
Տատանումների հաճախություն է կոչվում 1 վայրկյանում տատանումների թիվը:
Նյու(հունարեն) = հաճախություն
Եթե տատանումների հաճախականությունը 1 Հց(հերց) է, նշանակում է յուրաքանչյուն վայրկյանում տատանվող մարմինը կատարում է մեկ լռիվ տատանում:

Խնդիրներ

Ինչ մեծություններից է կախված հրթիռի արագությունը:

Լուծել խդիրները՝
ա) Որոշել ավտոբուսի զանգվածը, եթե արգելակելիս 6կՆ շփման ուժի ազդեցությամբ այն շարժվում է 2մ/վ ^2 արագացմամբ:
F = 6կՆ
a = 2մ/վ²
m = F/a

m = 3տ.

բ) Ինչ ուժով է մարդը գնդակը սեղմում ուղղահայաց պատին, եթե պատի հակազդեցության ուժը 5Ն է:
5Ն ուժով է զողմում մարդը գնդակը, քանի որ գնդակը այդ պահին գտնվում է դադարի վիճակում և նրա վրա ազդող ուժերը հավասար են:

գ) 0,1 կգ և 0,2 կգ զանգվածներով 2 պլաստիլինե գնդեր շարժվում են իրար ընդառաջ՝ համապատասխանաբար 4 մ/վ և 3 մ/վ արագություններով: Որքան է նրանց համատեղ շարժման արագությունը բախումից հետո:

Մարմնի իմպուլս: Իմպուլսի պահպանման օրենքը: Ռեակտիվ շարժում:

1.Երկու մարմին շարժվում են իրար ընդառաջ: Առաջին մարմնի զանգվածը 2կգ է, իսկ արագությունը՝ 3մ/վ: Երկրորդ մարմնի զանգվածը 4կգ է, իսկ արագությունը՝ 2մ/վ: Որքան է այդ մարմինների համակարգի լրիվ իմպուլսը և ինչպես է այն ուղղված:

p=mv
կգ*մ/վ
I — 2կգ, 3մ/վ
II — 4կգ, 2մ/վ
p(I) = 6
p(II) = 8
Համակարգի Իմպուլսը = 6 + 8 = 14

իմպուլս

1.Որ մեծություննէ կոչվում մարմնի իմպուլս
Մարմնի իմպուլս կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և արագության արտադրյալին:

2.Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի իմպուլսը
p = mv

3.Ինչ միավորով է չափվում իմպուլսը միավորների ՄՀ-ում
կգ · մ/վ

4.Իմպուլսը վեկտորական մեծություն է ,թե սկալյար
Իմպուլսը վեկորական մեծություն է:

5.Ինչն են անվանում համակարգի իմպուլս
Համագարգի իմպուլս կոչվում է համակարգի բոլոր մարմինների իմպուլսների գումարին:

6.Մարմինների որ համակարգն է կոչվում փակ
Մարմինների համակարգը կոչվում է փակ, եթե համակարգի մարմինները չեն փոխազդում արտաքին մարմինների հետ, կամ այդ փոխազդեցությունն այնքան փոքր է, որ կարելի է անտեսել:

7.Ձևակերպել իմպուլսի պահպանման օրենքը
Փակ համակարգի մարմինների իմպուլսների գումարը, անկախ այդ մարմինների փոխազդեցությունից, չի փոխվում: 

8.Որ շարժումն է կոչվում ռեակտիվ

9.Ինչ կառուցվածք ունի հրթիռը

Հավասարաչափ արագացող շարժման, արագացման որոշում

N   |   t;վ   |   s;մ   |  a մ/վ²  |  v մ/վ² |
_________________________________________
1   |  1,64 |  1,14 |     1,8    |  1,312 |
2   |  1,06 |  1,14 |    2,02   |2,1412 |
3   |    1    |  1,14 |    2,28   |  2,28   |
4   |  0,85 |  1,14 |    3,15   |2,6775 |
5   |  1,09 |  1,14 |    1,91   |2,0819 |

Հավասարաչափ շարժում շրջանագծով

1.Որ շարժումն են անվանում   շրջանագծային հավասարաչափ շարժում:
Կորագիծ շարժումը, որի դեպքում մարմնի հետագիծը շրջանագիծ է, կոչվում է շրջանագծային շարժում

2.Ինչ ուղղություն և մեծություն ունի արագությունը շրջանագծային հավասարաչափ շարժման դեպքում: Բերել օրինակներ:
Շրջանագծի յուրաքանչյուր կետում մարմնի շարժման ակնթարթային ուղղությունը համընկնում է այդ կետով շրջանագծին տարված շոշափողին: 

3.Ինչ է պտտման պարբերությունը:
Պտտման պարբերություն է կոչվում այն ժամանակը, որի ընդացքում շրջանագծով հավասարաչափ շարժվող մարմինը կատարում է մեկ լռիվ պտույտ

4.Ինչ է պտտման հաճախությունը,և որն է նրա միավորը:
Պտտման հաճախականություն են անվանում այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է միավոր ժամանակամիջոցում մարմնի կատարած պտույտների թվին: 

5.Գրել և բացատրել պտտման պարբերության և հաճախության կապն արտահայտող բանաձևը:
Պտտման պարբերությունը սովորաբար նշանակում են T տառով
Եթե t ժամանակում պտույտների թիվը նշանակենք N-ով ապա պտտման պարպերությունը՝
T = t/N

Ազատ անկում: Ազատ անկման արագացում

1.Ձևակերպել Գալիլեյի օրենքը:
Բոլոր մարմինները երկրի ձգողականության ազդեցությամբ, ընկնում են նույն արագացմանբ:

2.Որ երևույթն են անվանում ազատ անկում:
Մարմինների անկումը վակումում միայն երկրի ձգողուրթյան ազդեցությամբ, կոչվում է ազատ անկում:

3.Ինչպես կարելի է համոզվել, որ ազատ անկումը հավասարաչափ արագացող է:
Փորցի միջոցով, ծանր գնդիկը բաց թողնենք որոշ բարձրությունից և համասար ժամանակամիջոցներից հետո լուսակնարենք այն: Հաշվելով գնդիկի դիրքերի հեռավորությունները կարելի է համոզվել, որ այն իրոք ընկնում է հավասարաչափ ազատ անկման արագությամբ:

4.Նկարագրել Գալիլեյի օրենքի ճշմարտացիությունը հաստատող փորձերը:
Վերցնում ենք մի մետր երկարությամբ անոփ, և մեջը դնում 2 իր, մեկը ավելի ծանր քան մյուսը(կոպեկ, փետուր): Եև երբ այն շրջենք բնականաբար կոպեկը ավելի շուտ կնկնի քան փետուրը, սակայն երբ անոթի միջից հանենք օդը, 2 մարմիններն էլ հավասար կիջնեն:

5.Ինչի է հավասար ազատ անկման արագացումը և ինչպես է այն ուղղված:

6.Գրել  ազատ անկման բանաձևերը:
g = 9,8 մ/վ²