Sport centres in our school. Which sport have you chosen? Why?

The sport classes at our school are different from the others. We choose our favorite sport and attend classes every week. There is a wonderful large gym for all sports. I have tried a lot of sports, never finding mine. This year I went to shooting, it is quite an interesting sport, but I also failed to like it. To be honest, I had no interest in these last few years, but new i think I really like volleyball. Our school gives you the opportunity to practice your favorite sport on an amateur or professional level. this is a great opportunity for everyone.

Folk music and dance classes in our school. The song and dance which I like most of all.

At our school, we transmit folk songs and dances on an equal footing in all subjects. Thanks to this, we get to know the creativity of our country. We preserve our culture, passing it on to new generations. We dance together in the morning, and sing folk songs, while reinforcing what has been learned, and prepare for the school day. Every Friday we have mediaFriday (concerts), where our folk song and dance are also performed.

Educational camps in our school. Which camp do you prefer-summer or winter? Why? Tell about your favourite activity during the camps.

Camps are my favorite time of the school year, which I always look forward to. I’d rather spend time with friends than just sit and be bored at home. And the time spent in the camps is irreplaceable. We choose the leader(teacher) of our camp with whom we will spend the next 2 weeks. And with the whole group we visit different places, go for walks… Definitely visit the rink in winter, and the swimming pool in summer… We play different games. Just have time to relax, and have fun with friends.

I prefer summer camp. Firstly, this is the end of the school year, and we can breathe easy. I don’t like very cold weather. In fact, summer camp is basically no different from winter camp. I have already mentioned the main differences.

Blog as an educational tool (area). How long have you had your blog? How often do you update your blog? The advantages and disadvantages of using blog as an educational tool?

blogs in our school is mandatory tool. I have been using it since the 3rd grade. We get all our homework online from teachers’ blogs, and we do it in blogs as well. We do a lot of projects like translation, creativity … they can all be used by other people too. People can use our blogs and our homework assignments to get some information. For any student, a blog replaces many notebooks.

But with the salient advantages, you must know some of the disadvantages as well. Тhere can be a lot of problems with the Internet or a working tool, which we often replace notebooks. However, there is no substitute for the fact that many students can take another’s job, can’t be replaced by anything.

My favourite corner in the school. Where do you like to spend your time? Why?

Our school has already become a very dear place to me. I feel very comfortable there.

Our high and middle schools are in the same branch. Everything is very different and unique. Classrooms are made of transparent glass, and it is brighter and calmer that way. There are 2 large libraries in the school, where there are almost all the books that you would think of. It is also very beautiful and conveniently decorated there. Going there, it seems like a desire to read a book.

Our school often hosts various events and concerts, so we have many large concert halls. The most prominent is the marble hall, which is located in the center of the school, where most of the events are held, and the mediafridays that take place every Friday. And finally, my favorite place is the red hall, or the small hall. After the renovation, it is no longer red, but the name, Red Hall, is irreplaceable. Because it is small, I always feel very comfort there. and the decorations also is so gorgeous. Instead of a wall, there is a big glass in the school yard, you just want to sit there listening to a song with headphones and just look at what is going on outside.

Հանդիպում դեսպանի հետ

Այսօր վրացերենի խմբով ունեցանք հանդիպում Վրաստանի դեսպանի հետ: Հանդիպումն ի պատիվ Վրաստանի անկախության օրվա էր: նախ մեր շնորհավորական խոսքերը ցույց տվեցինք նրանց, և մի քանի հոգի անձամբ ներկայացան: Կրթահամալիրը շատ գեղեցիկ ելույթ էր պատրաստել: Ուսուցչական երգչախումբը երգեց տարբեր՝ վրացական և հայկական երգեր: Տրամադրությունը բարձր էր, իսկ մթնոլորտը ջերմ: Վերջում հյուրասիրություն եղավ… Դեսպանը մեզ համար բերել էր տորթ, Վրաստանի դրոշով: Եվ հանդիպումն ավարտեցինք, կրկին Վրաստանի դրոշով փոչիկները օդ բաց թողնելով:

Ուսումնական տարվա հաշվետվություն: Գրականություն

Այս տարի, առաջին ուսումնական տարին էր ավագ դպրոցում: Նոր միջավայր, նոր մարդիկ: Սակայն հունի մեջ ընկնելը խնդիր չառաջացրեց շնորհիվ ուսուցիչների:
Այս ուսումնական տարին գրականությունից անցել ենք զանազան, կարևոր թեմաներ՝ պատմվածքներ, նորավեպեր, առասպելներ, մեր հայ մեծագույն՝ ինչպես արդեն բոլորիս կողմից ճանաչված և սիրված, այնպես էլ նորագույն գրողների կյանքը և գործունեությունը, և այլն:
Իհարկե, էլ ո՞ւր առանց նախագծերի: Այստեղ իմ կատարած նախագծերն են, կցանկանամ խոսել նրանցից մի քանիսի մասին, որոնք ավելի շատ եմ հավանում և կարծում եմ ավելի հաջողված են:
Կարդում ենք Տերյան
Նախ նշեմ, որ ինչքան էլ հարգեմ և սիրեմ բոլոր մեր ճանաչված գրողներին, Տերյանի ստեղծագործությունները ինձ այլ կերպ հոգեհարազատ են, ինչի համար էլ շատ կարևորում եմ հենց այս նախագիծը: Աշնան մեղեդի -ն այն բանաստեղծությունն է, որը պատրաստ եմ կարդալ կամ լսել հավերժ… Իրականում ինքս չգիտեմ թե ինչու եմ այդքան հավանում այդ բանաստեղծությունը, սակայն հիշում եմ երբ փոքրիկ ժամանակ նվեր էի ստացել օրագիր(սիրում և հավաքում եմ օրագրեր), հենց առաջին էջում գրել էի այդ բանաստեղծությունը:
Նաև Վահան Տերյան. սիրո բանաստեղծ ֆիլմը, որը նայել եմ վաղուց, սակայն մինչ այսօր հիշում եմ, այն իսկապես պատկերավոր և տպավորիչ էր: Հիասքանչ ներկայացված էր Տերյանի կյանքը և դժվարությունները, առաջին դեմքից: Եթե սիրում եք նման տիպի ֆիլմեր, և առհասարակ հետաքրքրվում Տերյանի կյանքով, խորհուրդ եմ տալիս:

Աղայանական օրեր
Այս նախագծում ընդհամենը երկու հոդվածի վերլուծություն է, սակայն ցանկացա հենց այս աշխատանքս առանձնացնել, քանի որ հոդվածները իսկապես կարևոր թեմաների շուրջ էին: Հետաքրիր և կարծում եմ կարևոր թեմա էր բարձրացվում «Երկու խոշոր չարիք» հոդվածում, քանի որ կյանքում չէի մտածել այդ ամենի շուրջ, սակայն երբ կարդացի հոդվածը հասկացա այդ ամենի կարևորությունը, երբ գրում ես քո կարծիքը, լսելով նաև այլ տեսակետ:

Գրիգոր Զոհրապ
Անկեղծ հենց այս տարի խորացա այս գրողի ստեղծագործությունների մեջ և առհասարակ հետաքրքրվեցի նովելներով: Նովելը պարունակում այն սյուժետային գծերը, որը ինձ իսկապես դուր է գալիս՝ անսպասելի սյուժեի զարգացում և կտրուկ ավարտ: Գրիգոր Զոհրապը հենց այն մարդն է, ում ստեղծագործությունների հետ պետք է ծանոթանալ նովել կարդալիս: Հավանեցի շատ նրա գործերը, ինչը դարձավ այս նախագիծը ընդգծելու և կարևորելու պատճառը:

Զատ դպրոցի նախագծերից իրականացրել եմ նաև անհատական՝ Թարգմանչական նախագիծ: Կատարում եմ առակների թարգմանություններ: Առաջին հերթին թարգմանությունը բավականին կարևոր աշխատանք է, քանի որ մենք թարգմանում ենք այնպիսի բաներ, որոնք ոչ մի այլ տեղ թարգմանված չկան, դա հնարավորություն է այն մարդկանց համար ովքեր չեն հասկանում տվյալ լեզուն: Հենց դրիանից ծագում է մի ալյ կարևոր պատճառ՝ մենք ինքներս թարգմանելով, սովորում և բարելավում ենք և օտար լեզվի իմացությունը, և ինչու ոչ, նաև մեր մայրենի լեզվի բառապաշարհը:


Այլ նախագծեր
Իմ Կոմիտաս
Թարգմանչաց տոն: Գողթան երգեր
Թարգմանչաց տոն: Մեսրոպ Մաշտոց
Իսահակյանական օրեր
ՈՒսումնական աշուն
Ճանաչենք մեր մեծերին
Ես եմ…
Կարդում ենք Տերյան
Կարդում ենք Թումանյան
Կարդում ենք Չարենց
Մայրենի լեզվի օրեր
Առասպելներ
Թարգմանական ուսումնական նախագիծ
Как распланировать свой день? / Ինչպե՞ս պլանավորել ձեր օրը
Ուսումնական գարուն
Աղայանական օրեր
Գրիգոր Զոհրապ


Քերականական աշխատանքները նույնպես շատ կարևոր են, սակայն քանի որ, առանձնահատուկ ավելացնելու բան չկա, այս մասին ծավալվելու իմաստ չեմ տեսնում:


Ճամփորդություն
Չարենցի կամար
Ինչպես «Կարդում ենք Չարենց» նախագծի մաս, այցելեցինք Չարենցի կամար: Անմոռանալի օրերից էր: Շատ գեղեցիկ տեսարան և հիանալի եղանակ, այդ ամենի հետ մեկտեղ Չարենցի բանաստեղծությունները, որոնք հնչում էին մեր շուրթերից: Հիշողություններ, որոնք դեռ երկար կհիշվեն:

Ահա և վերլուծությունները: Այստեղ իմ կատարած վերլուծություններից որոշներն են: Կրկին կառանձնացնեմ մի քանիսը:
Ես և նա
Կարող եմ հանգիստ ասել, որ ինչքան էլ ժամանակ անցնի «Ես և նա» ստեղծագործությունը կմնա իմ ամենասիրելիներից մեկը: Այսօրվա պես հիշում եմ, անգամ արցյունք թափեցի առաջին անգամ կարդալիս: Ինձ դուր են գալիս այն ստեղծագործությունները, որոնց հաջողվում է ինչ-որ էմոցիաներ առաջացնել ինձ մոտ: Այնպիսի ստեղծագործություն է, որից ամեն մեկը իր համար ինչ-որ դաս կքաղի: Ամեն անգամ երբ ցանկանում եմ ուղղակի ամեն ինչ թողնել և հանձնվել, հիշում եմ հենց այս պատմվածքը…

Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա
Շատ փոքրիկ պատմվածք էր, սակայն երբ կարող ես ժամերով խոսել ստեղծագործության արտահայտած մտքի մասին, այն արդեն կարելի է հաջողակ համարել: Ցանկացած մոտիվացնող խոսքեր, կարող են գերել և ստիպել խորհել նրանց շուրջ: Կարդացողը որոշ չափով գտնում է իր խնդիրների լուծումը նման պատմվածքների մեջ:

Գրիգոր Զոհրապ « Այինկա»
Կարծում եմ Գրիրգոր Զոհրապին՝ ինչպես նշել եմ վերևում, արժանի է կրկին անդրադառնալ առանձնահատուկ: Շատ կհանդիպես լավ ավարտով ստեղծագործություններ, որտեղ միշտ բարին վերջում հաղթանակած է դուրս գալիս: Խոստովանեմ, որ արդեն ուզեմ դա, թե ոչ հոգնում եմ նման քաղցր և կրկնվող սյուժետներից: Եվ Զոհրապի նորավեպերը այդ ամենից տարբեր են, երբ չկա բարի կամ չար: Եվ այդ իրավիճակները այնքան իրական են և հասկացնում են, որ կյանքն այդքան քաղցր և հեշտ չէ, որտեղ միշտ լավ ավարտ է լինում…

Այլ վերլուծություններ
Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա
Մհեր Իսրայելյան «Երկնքից թափվող ընկույզներ»
Խորխե Բուկա «Սիրել բաց աչքերով»
Անտուան դե Սենտ Էկզյուպերի «Աղոթք»
Ես և նա
Կանաչ դաշտը
Գրիգոր Զոհրապ «Ճիտին պարտքը»
Գրիգոր Զոհրապ « Այինկա»
Գրիգոր Զոհրապ «Այրին»
Մարդիկ, որոնք ինձ դուր են գալիս
Դինո Բուցատի «Կորսված օրեր»
Վիլյամ Սարոյանի «Ծիծաղը»
Փոքրիկ դրախտը
Կաֆկա «Մեծ աղմուկ»
Անդրե Մորուա «Մանուշակներ ամեն չորեքշաբթի»
Ա. Իսահակյան «Սաադիի վերջին գարունը»
Դոնալդ Բիսեթ. «Ցանկությունների ծառը»

Ձայնագրություններ
Հով արեք սարեր
Գարուն ցելաւ ծաղկունիկ բոցերով
Գողթան երգեր(գրաբար)
Ավետիք Իսահակյան «Մի մրահոն աղջիկ»
Ավետիք Իսահակյան «Մոր սիրտը»
Վահան Տերյան «Աշնան մեղեդի»
Վահան Տերյան — Մթնշաղ
Ախ երանի թե լիներ մի հնար
Եթե իմ վերջին հայացքը մնա
Լուսամփոփի պես աղջիկ
Հայաստանին
Հայրենիքում
Վահան Տերյան «Գարուն»
Պարույր Սևակ «Գարուն է»հոդվածներ
«Հայոց պատմություն»
Եղիշե Չարենց «Մինչև ե՞րբ անորոշության մեջ մնամ…»
Աղայան«Նպատակ դաստիարակության»
Աղայան «Երկու խոշոր չարիք»


Երկաթ: Երկաթի դերն ու նշանակությունը

Երկաթը մարդու օրգանիզմին անհրաժեշտ կարևորագույն միկրոէլեմետներից է: Ըստ որոշ տվյալնեչի չափահաս մարդու օրգանիզմում կա մոտ 4գ. երկաթ, որի 30%-ը գտնվում է պահեստավորված ձևով լյարդում, փայծաղում և ոսկրածուծում: Երկաթի նկատմամբ օրական պահանջը կանանց մոտ կրկնակի ավել է՝ պայմանավորված օրգանիզմի առանձնահատկություններով:

Երկաթը՝
Մասնակցում է թթվածնի տեղափոխմանը հյուսվաքծներ և ածխաթթվի դուրս բերմանը օրգանիզմից:
Կարգավորում է В խմբի վիտամինների յուրացումը:
Մասնակցում է օրգանիզմի աճի պրոցեսներին:
Կարգավորում է իմունային համակարգի գործունեությունը:
Լյարդի կազմում մասնակցում է թույների չեզոքացման պրոցեսին:
Բարելավում է մաշկի, եղունգների և մազերի վիճակը:

Հերտևաբար երկաթի անբավարարության հետևանքով մարդու մոտ նկատվում է հոգնածություն, մարսողական խանգարումներ, երեխաների մոտ աճի պրոցեսների դանդաղում, վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի խանգարում, մազաթափություն, մաշկի չորություն, եղունգների շերտազատում:

Բուսական մթերքից երկաթով հարուստ են հատկապես սև հացը, ցորենի թեփը, խոշոր աղացած ալյուրով պատրաստված հացը, իսկ բարձր կարգի ալյուրով թխված սպիտակ հացը երկաթ շատ քիչ է պարունակում: Երկաթով հարուստ են նաև լոբին, ոսպը, ձավարեղենը, կանաչ տերևով բանջարեղենը, դդումը, տանձը, դեղձը, խնձորը, չամիչը, ծիրանի չիրը և այլն:
Կենդանական ծագման մթերքից երկաթով հարուստ են միսը, լյարդը, ձուն, ձուկը, կաթնամթերքը:My school trips

Your school trips. Tell about your last trip or about the trip which you liked most of all.

One of the differences between our schools and other schools is their travels. They have become an integral part of the school. For which I’m grateful and I really appreciate it. I love traveling, this is a great opportunity to get new friends and take a break from everyday worries.

The most impressive and unforgettable trip was to Sevan. It was about a year ago. but I still communicate with the people I met there. There are still funny memories that we remember with a smile while talking with friends. In the evening we gathered around the campfire and sang, talked, played games… In fact, it doesn’t really that big deal, but these are the moments that should be in everyone’s life, moments that will be remembered for long time.